Gorm "den Gamle", dansk konge - Birthplace and parentage

Started by Harald Tveit Alvestrand on Thursday, April 10, 2014
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing 61-90 of 321 posts

Private User

Den 13 april 2013, skrev jeg følgende:

Anette og Marion
Det er fint med mig, at I vil gennemtrawle Peter Lawætz forskning omkring fødestedet af Gorm den Gamle.

Hvis I er uenig med ham, vil I så ikke nok rette henvendelse til ham selv, så I på den måde får svar på jeres usikkerhed.

Indtil videre er fødestedet i York, Engand. Dette står på profilen og medmindre I finder det dokumenteret, at han har uret, i sine antagelser, skal profilen blive stående.

- og så her et år senere, tager Anette igen tråden op - og fjerner konsekvent Gorms fødested i York på profilen - og efter at fødestedet bliver sat op til York - ja så fjerner hun guddødemig igen fødestedet - og så bliver den igen sat op med fødested York - derefter får hun så en New zealands curator til at låse den uden fødested. Tilmed er denne curator fra New Zealand så fræk at kalde min hustru for "en dum gammel dame"!!
Det er så uværdigt som noget kan være.
Derfor fortsætter jeg debatten selv Harald Tveit siger den skal stoppe.

Justin Durand
Du har ikke svaret mig på, hvorfor profilen af Thyra skal stå med dette udenlandske navn. Þyrvé "Danebod"

Du har heller ikke svaret mig på , hvorfor hun ikke står med fødested og faderens navn Konge af England

Til Ole Kristian Moustgaard
denne sag er som du selv ind på noget af en vanskelig omgang,
men stor respekt for at vi har nogle Curator i Norge som varetager vores interesser, disse personer som denne sag drejer sig om er ikke kun vores her i andedammen, disse tilhører også vores broder folk,

Anette har så stor viden i denne sag , at der ikke kan komme den store tvivl om at hvad hun skriver er rigtigt,

og du Ole er så sikke på -- Peter Lawætz -- respekt for dette , dog undrer det mig at ud ikke tager kontakten til ham , og får denne mand til at komme med et indlæg, dette må jo også være i hans interesse, det vil da give ham en stor anderkendelse , dersom han kunne fremlægge dette , og hvem vil ikke blive pave stolt af et sådan gennebrud.

Da du er så sikker på at han er født i York, hvorfor lægger du så ikke det endelige bevis frem , jeg har endnu ikke set det , glæder mig til at det kommer , altså hvor han er født , dette står stadig hen i det uvisse , og der burde stå ukendt

Ole, I don't understand your question. The problems with Thyra's parents are discussed in detail in the Overview for her profile. Those problems are even more complicated than the problems with Gorm.

The name Þyrvé is from the runestone that memorializes her. It could be transliterated also as Þōrvē.

http://www.runesnruins.com/runes/dr41_jelling.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/Jellingstenene

The name Danebod or Dannebod is the common form of "Denmark's Ornament" used by Danish scholars.

http://da.wikipedia.org/wiki/Thyra_Dannebod

It's hard for me to understand why you think either one is foreign. Of course, the name is easily changed if there is general agreement.

Unknown Profile

Velkommen til debatten Marion.

Inden du beguynder at affærdige mine kildeangivelser, skulle du læse de forskellige indlæg der har været her i debatten - OG DET HAR DU IKKE!

Peter Lawætz skrev til bl.a Remi Pedersen - som heller ikke ville lytte:

- og også til alle andre:

8. apr. (for 3 dage siden)

til mig
Hej Ole:

Remi Pedersen er næsten som historikeren Curt Weibull i Lund for snart hundrede år siden. Hans skarpe kildekritik var i praksis ved at kvæle historieforskningen i Danmark og Sverige ved at kræve primære og rimeligt troværdige kilder til alt. Det kan være sundt, hvis man er kørt for langt ud ad en tangent med gætteri, men der findes altså andre metoder, som kan trække viden ud af kilderne og veje dem sammen. Weibull faldt dog selv for fristelsen til at gætte (forkert) mindst et sted.

Foranlediget af kritikken for et år siden omskrev jeg i sommer artiklen om Gorm den Gamle, så argumentationen blev mere komplet og skærpet. Det synes ikke som om det er den, Remi har læst, men lad det nu være. Jeg hæfter et relevant uddrag af artiklen på denne mail.

Jeg tager det ikke så tungt, hvis Remi ikke vil acceptere York som Gorms fødested, for –ærlig talt – vi kender heller ikke mange andre kongers, med mindre ”Danmark” er nok. Jeg har derimod svært ved at købe, at faderen ikke skulle være Hardeknud. Det er ikke kun sluttet af navneopkald, men står at læse hos Adam af Bremen og i Thattr af Ragnars Sonum.

Jeg sagde vist også sidste gang, at de enkelte kildeoplysninger kan være udmærkede, men at sammenhængen/helheden er langt vigtigere.

Her kommer så uddraget (som også findes på hjemmesiden)

”Godfred/Hardeknud
Det har vist sig at være det mest kritiske punkt i historien om vikingekongernes slægt, om Gorm den Gamles fader Hardeknud nu også er identisk med Godfred, konge af York o.880-895.

For at blive konge skal Gorm være med i kongeslægten, men det kan han blive gennem enten sin fader eller sin moder, så det giver ikke noget.

Adam af Bremen siger, at han er søn af Hardeknud (jf. Lis Jacobsen 1929), men siger ikke hvem denne var. Faderens navn bekræftes af, at Gorms ældste søn hedder Knud. Den Hardegon, der også omtales af Adam af Bremen, er en helt anden person.

Thattr af Ragnars Sonum nævner, at Gorm er søn af Hardeknud/Fundne-Knud, som er søn af Sigurd Orm-i-Øje og kong Ellas datter Blæja eller Helluna, undfanget under kampene ved York 867. Den oldislandske tekst er herefter lidt uklar, men kan tolkes som, at Gorm har navn efter Fundne-Knuds fosterfader, konge af Østangel 878-890. Som dattersøn af kong Ella er Hardeknud valgbar som konge i York.

Da mandsnavnet Knud/Cnut ikke optræder tidligere, må ”Hardeknud” betyde den hårde knude og har intet med harder, Hardsyssel eller Hordaland at gøre.

I beretningerne fra klostret i Lindisfarne (Simeon af Durham, se Kirsten Møller (2002)) er der en historie om en åbenbaring, hvor afdøde Skt. Cuthbert viser sig og beordrer brødrene at gå hen og finde en dreng, frikøbe ham fra at være træl og gøre ham til konge over York under navnet Godfred. Sikkert en god historie med et gran af sandhed i sig, men det bekræfter i sig selv ikke, at Fundne-Knud og Godfred er samme person. Det er vist det eneste sted, hvor det står.

Faktisk fortæller Simeon af Durham, at Godfred er søn af Hardeknud. Det kan dog ikke passe kronologisk med, at Godfred eller Hardeknud er søn Sigurd Orm-i-Øje.

Kongen i York o.880-895 hedder Godfred (se Simeon af Durham ”History of the Kings of England”). Vi kender ad anden vej to Godfred’er på dette tidspunkt, nemlig Godfred Normanneren, søn af Halfdan Regnarsen og død 885 i Flandern, og den Godfred, søn af Ivar Regnarsen, som efter alt at dømme faldt i kampen ved Löwen 891. De ville begge via deres fædre have været berettiget til at blive konge i York. En del af deres brødre ville også være kvalificerede, men de kunne ikke også hedde Godfred. Den Godfred, man vælger, har altså en anden baggrund, og så er der ikke andre berettigede end Hardeknud/Fundne-Knud.

Jeg konkluderer, at Godfred de facto var konge i York, og at han ikke var berettiget til det, hvis han ikke var identisk med Hardeknud. Bemærk, at kronologien passer.

Silverdale-skatten fundet for nylig nær Lancaster indeholder en sølvmønt med navnet ”AIRDECONUT” på den ene side og ”REX” på den anden. Skatten vurderes til at stamme fra tiden o.900. Navnet er uden tvivl Hardeknud. Layoutet er i øvrigt det samme som på Siefred- og Cnut-mønterne i Cuerdale-skatten nedgravet o.905. Siefred var Godfreds efterfølger i York.

Kong Godfred kan efter ovenstående beregnes at være f. 868. Han døde 895. Godfred/Hardeknud blev frikøbt af munkene midt i 1870’erne og blev herefter opfostret af Gudrum/Gorm, der var med i ”hæren” 867 ff., men skilte sig ud som konge af Østangel fra 878 til sin død 890.

Jeg synes, det hører med til historien, at Hedeby-Olaf (Ivarsen) opkalder sine børn efter gulddrengen Godfred/Hardeknud: Den ældste kommer til at hedde Knud/Gnupa og den næste Godfred/Gurd. De voksede op i York, så de var tæt på disse begivenheder.

Gorm
Gorm den Gamle har ikke navn efter sin farfader Sigurd, da denne ikke ville kendes ved ham. I stedet får han som nævnt navn efter faderens barnløse fosterfader Guttorm, konge af Østangel. Det er meget sandsynligt, at Gorm, født o.893 i York, hvor faderen var, arver betydeligt gods i Østangel efter Guttorm og derfor flytter dertil senere. I starten må han være begunstiget af, at Østangels konge indtil 918, som også hed Gorm, var dansker. Som beskrevet i artiklen Danske konger i Østangel er det desuden overvejende sandsynligt, at denne kong Gorm gifter sig med enken, Gorm den Gamles moder, og med hende bl.a. får sønnen Sigfred, senere konge af Østdanmark… ”

Hvis det er nyttigt, kan du lægge ovenstående frem i diskussionsafsnittet.

Jeg sætter i øvrigt pris på, at GENI gør noget ud af at kontrollere inputtet. Det er ikke gennemført i samme grad andre steder på den site.

Med venlig hilsen

Peter Lawætz
Frugtparken 17
DK-2820 Gentofte
3965 8118
peter@stlnet.dk

- og nu håber jeg igen en gang for alle, at materialet fra Peter kan være med til at sætte tingene på plads!

I am reminded of an comment by Mark Twain, when, going to a museum to see the new, and amazing recreation of a dinosaur, commented that the reconstruction was achieved with a few bones and several tons of plaster.

Best regards,

Mike King.

Justin Durand

Hvad er dog det for et navnesludder - og hun står som "Fader ukendt"
- trods at hun nævnes i SAXO som datter af den angelsaksiske konge Hederad ?
- lad os få rettet disse misforståelse af historien - inden vi danskere bliver gjort til grin af det norske broderfolk!!

Snorri Sturluson (Heimskringla, 13th century) and Jómsvíkinga saga (also 13th century) say she was a daughter of Harald Klak, who died about 846/52, but that’s not possible. Thyra’s husband Gorm the Old was born about 890/900. She cannot have been the daughter of a man who died in 852. She would have been 50 years older than her husband.

Saxo Grammaticus (early 13th century) says she was a daughter of Aethelred, King of England, and a sister of Aethelstan. It is not clear which Aethelred this might have been. Aethelred I (c837-871) is too early. Thyra would have been 20 years older than her husband. Aethelred II (c968-1016) is too late. He was born after Thyra died. Saxo’s story and chronology fit for Thyra to have been a sister of Aethelstan (c893-893), but he was son of Edward the Elder (869-924) not Aethelstan.

Justin Durand

- jeg går ud fra, at du har læst Peter Lawætz indlæg?
Måske det var en idé, at rette en direkte henvendelse til ham på mailen - han vil bedre kunne svare end jeg!

Yes, I read the info by Peter Lawætz. It's an interesting theory, but still just a theory.

OK! Peters e-mail: peter@stlnet.dk

- og lige denne her:

Vil du sørge for, at denne profil bliver slettet:
Tora Giske

Jeg har kontaktet admistrator - og det er OK

Nei, her er det noen som har sabotert ved å slå sammen en mengde forskjellige profiler

@Ole, Anette har ikke fået en canadisk curator til at låse nogen profil.

Jeg opdagede helt tilfældigt, at profilen igen var blevet ændret.

Det var så Jason, der havde ændret den og deraf kom sagen op igen og blev diskuteret endnu engang og Anette har brugt oceaner af tid på igen at efterforske sagen.

Private User

Vil du give mig ret i, at profilen ingen steder hører hjemme - hvor er kildehenvisninger???????

- I plejer nu nok at være behjælpelig med at slette!!!

Til Ole synes lige du skulle slette dit indlæg om /til Michael

sådan taler/ skriver man ikke i en debat om nogen ,

Michael er en mand med stor viden om sine danske aner , og dette deler han med os andre her på geni

Private User

- det har jeg også - men hun vil ikke til andres henvisninger.
- og hvorfor lige begynde præcis et efter, at debatten sluttede????
og slette uden at tage andre med i debatten - det er ikke værdigt over for vi andre!

Helt enig Marion, jeg har lige rapporteret Oles sprogbrug.

Ole, oversæt venligst dit gadedrenegsprog så personen har mulighed for at forsvare sig.

Personen er utrolig vidende, der kan du slet ikke være med.

Det er en meget uartig bemærkning Ole til en mand, der selv er utrolig høflig.

Denne udgave af GENI writer er smækfyldt med fejl - det er en rigtig dårlig Editor program!!!

Private User

På så lavt en plan - som du begynder med nu - vil jeg slet ikke diskutere!
- det er Anette der bruger bandeord!

Du skriver om værdighed. Er det værdigt det du skrev til personen ovenfor.

Det er så uværdigt som noget kan være.

Det fine menneske, hvordan kan du tillade dig det??????

Unknown Profile

- manden kan vel komme med et indlæg - det er det basen er til!

Here is a link to a "possible" solution or theory ?????:
http://fabpedigree.com/s056/f280207.htm

Harald Klak - his son Guthrum King of East-Anglia - his son Harold Parcus of Denmark - his daughter Thyra Danebod...

Jeg kan ikke se, at Lawaetz er deltager i denne her debat.

Nu synes jeg debatten har fået en drejning - som den ikke skal - hvis ikke man har mere at byde på, end fornærmelser over de ting jeg kommer med, er I ikke værd at samarbejde med

Debatten er slut!

Ole Kristian Moustgaard it seems that it gets confusing when I try to use a Scandinavian language, so I'll go back to English:

"Roe seg" in Norwegian at least doesn't mean to stop the debate, it means to calm down.

It is quite common in Internet debates that one feels the need to respond to every message, instantly and vehemently.
It's easy to show that if you have 3 people in a debate who do that, the debate will just grow more and more intense.

When one feels the need to respond immediately, feels attacked and put upon ... that is the time when one REALLY should take a step back, take a break for some hours, perhaps re-read the conversation - and, in general, calm down.

There's much greater chance of convincing the others in a debate if one takes the time to think through the situation before responding.

That's all. My 28th great grandfather Gorm has been dead for more than a thousand years; he won't mind us taking a few more days (or weeks) to come to a common understanding of what we can agree to write about him.

Til Harald

selv om jeg må bruge google oversæt , for at læse

så har du så ganske ret ,

Ole Kristian Moustgaard please take the "unknown mistresses" topic to a discussion of Svend. It has nothing to do with Gorm's birthplace.
(The general topic of policies for the use of placeholder profiles is a completely different issue, and deserves its own discussion.)

OK

Showing 61-90 of 321 posts

Create a free account or login to participate in this discussion