Standards

Started by Private User on Wednesday, March 31, 2010
Problem with this page?

Participants:

 • Private User
  Geni Pro
 • Private User
  Geni Pro
 • Private
  Geni member
 • Private User
  Geni member
 • Geni Pro

Related Projects:

Showing 1-30 of 32 posts

Vi burde ha lagd noen standarder, eller maler, på hvordan en profil skal se ut.

Stedsnavn blir ofte brukt som etternavn, men er det riktig? Eks. Kari, datter av Ola, bor på en gård som heter Hagen. Heter hun da Kari Olasdatter Hagen, eller bare Kari Olasdatter? Og hvor skal vi da presisere at hun er fra Hagen?

Titler er også et "problem". Skal titlene i det hele tatt være i navnefeltet? Isåfall, hvor?
Det blir rotete om man gjør dette forskjellig på annen hver person.
Eks. Napoleon Bonaparte var keiser av Frankrike. Hvordan skal han legges inn?
Napoleon av Frankrike? Napoleon Bonaparte, Keiser av Frankrike? Napoleon I, Keiser av Frankrike?

"About me"-feltet er også veldig forskjellig person til person.
Burde vi legge kilder øverst, så utklipp fra en av dem under, eller omvendt? Hvilken kilde skal man ta utklipp fra? Bør alle kildene legges inn som dokumenter?

Dette tror jeg er d største forskjellene, og om vi kunne lagd en mal de fleste fulgte, tror jeg vi straks ville ha fått litt bedre orden.
----------

We should have made some standards or templates on how a profile should look like.

Placename is often used as surname in Norway, but is that correct on "old" people?
Kari, daughter og Ola, is living on a farm called Hagen. Is her name Kari Olasdatter Hagen, or just Kari Olasdatter? If the last, how should we narrow that she is from Hagen?

Titles is also a "problem". Should they be in the name field? If yes, where?
It's very messy when we do it different from person to person.
Napoleon Bonaparte was the emperor of France, how should he look like?
Napoelon of France? Napoleon Bonaparte, Emperor of France? Napoleon I, Emperor of France?

The "About me"-field is also different from person to person.
Should we put the sources at the top, and a clip from one of them at the bottom, or vice versa?
Which source should we take the clip from? Should all the sources be added as documents?

I think this is the biggest differences, and if we could create a template for these, we would immediately have a better order.

Hei Anders!
Her tar du opp et intressant emne. Å finne noen standard hadde vært fint, men jeg vet ikke helt hvordan det skulle bli. Etternavnloven, slik vi bruker den i dag, kom en gang på 1920 -tallet, hvis ikke jeg husker feil. Før det var det en sann sammensurium, for hvordan folk brukte navn. Slik har det altså vært i mange hundre år, og vi har hatt en viss standard i ca. 90 år. Kan vi bruke dagens standard? Blir det historisk korrekt? Jeg har mange aner, som flyttet mye og som tok gårdsnavn, mange ganger. Fordelen er at jeg vet hvor de har bodd :-) Patronym, var det vanligste å bruke, men i min slektsdatabase har jeg lagt inn alle navn fra gård, hvor de er født. Jeg syntest det ble altfor mange Ola Olsen å forholde meg til og lett å gå i surr, men med gårdsnavn, ble det enklere. I tillegg til dette har vi adelen, som har sine egne navn. Skal vi være konsekvente og legge inn etter patronym, blir det jo feil i denne sammenheng. Det er likevel en slags "orden" på det, når man blir vant til det og ser det i et historisk perspektiv. Takk for flott initiativ og venter spent på utspill her!

Her er en link til tidligere diskusjon rundt dette tema.
http://www.geni.com/discussions/6000000001284956048

Hello Anders and Liv - sorry I can only reply to the English part of this conversation that Anders started when he and saw that my family was the same as his. As my German side of my family tree has died with my grand mother Suzanne Koerner I cannot understand any thing that has been said of Norwegian or other. I tried to find the connection between the obviously famous composer Johann Sebastian Bach and my great great x 3 grand father. I have confirmation of the 'Bach' side of my family tree until Johann Georg Bach b. 5 April 1779 in Wehrbadi Taubertal (?? which means -not sure if it is a Town name) and died in Magdeburg 7 July 1824. Married Christine Schmidt b. 23 July 1795. My search went to places like Wikipedia and other open internet places on a google search to find children of Johann Sebastian Bach. I know he had so many children I cant tie it back further. Therefore my tree it is listed and ? unknown child. Are we distantly related? It would be lovely to find out, a lot of fun I think. Regards Sue Calf in South Africa

Hei Berit!
Linken du her kommer med, er en privat diskusjon, og ikke en offentlig. Dermed får vi ikke adgang.
Liv

Beklager om dere ikke fikk tilgang til duskusjonen jeg la en link til over her. Tenkte dere ville se den da Bjørn Brox er en av deltagerne der, og de fleste er jo "collaborators" med ham.

Flott innlegg, Anders!
jeg bøyer meg i støvet :-)
Slik du har beskrevet din måte å skrive navn på, er den samme som jeg har brukt. Jeg har ikke importert mine slektsdata inn her fra min slektsdatabase på PC. Så i mitt tre her finnes ikke kildehenvisninger og jeg har brukt den "danske" formen, da jeg ser det er den som er mest brukt her. Det har jeg gjort av hensyn til andre, like tre, slik at det lett lar seg gjenkjenne og kan deles med andre. Forklaringene du kommer med her er fakta og takk for det. Flott og forklarende. Takk for innspillet.!

PS. Jeg glemte å si at jeg bruker som standard....at hvis en person har flere fornavn, velger jeg å skrive det navnet som blir brukt, i fet skrift.

Hej kære Norske Jenter - undskyld Anders
Problemet I her diskuterer kan være meget svært, men foreløbig snakker i kun om Norske/Danske profiler, med hvad med alle andre nationaliteter/sprog??
Jeg bliver f,eks småsur når nogen skriber Frederico II eller Estocholmo feks.
Jeg har forsøgt, at holde mig til at bruge den oprindelige nationalitet og sprog.
Vi har sidste år haft en discussion:
http://www.geni.com/discussions/6000000000671233115, desværre også en familie discussion
Der endte med, at Terje lavede en fin oversigt, over hvordan en fil kunne se ud, jeg har brugt hans koncept lige siden. Jeg vil gerne fremsende filen på en mail, hvis nogen er interesseret.
Det næste spørgsmål er så, hvad skriver vi i "About me" jeg synes f.eks det er noget pjat at paste en stor mængde tekst, i min verden hedder det lav et link og så færdig med det!!

Hei.

Jeg skulle gjerne hatt en kopi, men har ikke tilgang til diskusjonen. Kan du sende den i en melding?

Hvis så er mulig...henger jeg meg på her :-))

Jeg er så freidig at jeg kopierer mine innlegg fra debatten som Berit lenker til i innlegg 3:

Jeg synes at vi skal prøve å forholde oss til et navn på personene i hovedbildet på en person. Jeg bruker navnet jeg finner i den tidligste kilden jeg har sett i. Ergo bruker jeg dåpsnavnet fra kirkeboken dersom jeg har sjekket den. Dersom vi skal ha med alle navnevarianter av f.eks Christopher, så kan vi risikere at det blir mange: Christopher, Christoffer, Kristopher, Kristoffer, Xtopher (ja, jeg har sett det skrevet slik), Chrestopher o.l.. Det samme gjelder etternavn/gårdsnavn og mange som flyttet fra en gård til en annen skiftet navn etter hvilken gård de brukte. Så vi er nødt til å bestemme oss for hvordan vi skal gjøre dette. Jeg er enig i at vi kan kutte ut å skrive i mellomnavnsfeltet, for å få alle navnen vist i hovedbildet, men vi kan ikke bruke diverse skrivemåter i parentes. De får vi heller skrive et annet sted, enten på nickname eller helst i About me.

Jeg holder meg konsekvent til pikenavnene på hustruene. Ellers så liker jeg ikke normaliseringer av navn i det hele tatt. Som sagt så registrerer jeg aller helst navnet til personen jeg finner i dåpen eller navnet til personen jeg finner i en kilde han/hun har skrevet i selv. Når dette ikke er mulig, så bruker jeg det navnet jeg finner i den tidligste kilden evt. i den måten nanvet er skrevet på i flest kilder. Hvordan bygdebokforfatterne skriver navnene er for meg mindre interessant, men jeg bruker navnet slik disse har skrevet det dersom jeg ikke har andre og bedre kilder. Bygdebøker blir uansett aldri en primærkilde.

Vær oppmerksom på at navnebruken har vært forskjellig rundt om i landet. I Nordland, Troms og Finnmark brukte folk konsekvent aldri gårdsnavn som navn i kildene, derimot på vestlandet (Møre og Romsdal til Rogaland) brukte folk gårdsnavnet som bostedsnavn i kildene. Så det er forskjellige regler rundt om i landet.,

Rubrikken Maiden name i Geni skal aldri brukes på skandinaviske personer født før de skandinaviske landene fikk en navnelov. I Norge var det i 1923. Ingen kvinner født tidligere enn 1880 tok sin ektemanns navn ved ekteskaps inngåelse. Så vær så snill å kutt ut å bruke rubrikken Maiden name, det er både historiløst, forvirrende og det stemmer ikke med fakta.

Jeg er av den sterke formening at navn skal registerers slik de er ved en persons fødsel. Dete kan bety at gårdsnavn kan bli vanskelig etterhvert, men et system må der være. Standarden bland slektsforskere er å bruke navnet en person har ved sin fødsel. Ferdig med det.

Jeg og Anne Marit er stort sett enig på dette feltet, men så har vi nå begge den samme genealogi-utdannelsen...... :-)

Jeg er litt uenig i påstanden at gårdsnavn ikke blir brukt i Nordland. I kirkebøker og andre kilder her i Hattfjelldal (Nordland) blir som oftest gårdsnavn brukt, men ofte i "Ola Pederson til Hagen"-form.

Jeg har også opplevd at en kvinne tar sin manns patronym ved bryllup. Ulogisk, kanskje, men i slike tilfeller bør Maiden name-feltet brukes, mener nå jeg. Skal se om jeg finner et eksempel imorgen.

Det viktigste i denne diskusjonen er kanskje bruken av titler og jeg håper på en standarisering av "about me"-feltet

Aldri en regel uten unntak, vet du, Anders. :-)

På vestlandet står det oftest slik i kirkebøkene: Ole Olsen Valde og ikke i den formen du har skrevet. I ditt tilfelle bruker ikke personen gårdsnavnet aktive. Det er presten som har skrevet ned hvor Ole Pedersen bor. Nanvet hans blir da bare Ole Pedersen. På vestlandet er det verre å vite om personen brukte Ole Olsen Valde, eller om Valde bare er prestens måte å skrive bostedet hans på.

Jeg mener at i de (få) tilfellene der en kvinne tar sin manns patronym før 1880, så bør dette skrives i About me feltet og ikke i Maiden name feltet.

Titler som greve, duke, konge, av Polen o.l. har ingenting i et navnefelt å gjøre. Kun navn skal stå i navnefeltet. De het da for guds skyld ikke f.eks Kong Olav den andre av Norge, Olav den Hellige, Olav Digre, navnet til personen i dette eksempelet er Olav Haraldson der -son kan ha forskjellige skrivevarianter. Det er dette som er navn. Hold titlene unna navnefeltene.

Remi, - er ikke helt enig når det gjelder de gamle kongelinjene.

Her praktiserer jeg å bruke klengenavnet i last-.name feltet og legger patronymet i mellom eller maiden name feltet. Det viktige her er etter min mening å bruke navnet vedkommende er mest kjent under i dag og som folk flest vil bruke som søkeord.

Jeg bruker derfor "den Hellige", "Hårfagre", "Blodøks" og så videre som etternavn, og jeg tror de fleste setter pris på dette. Så får heller de "seriøse" bruke de gammelnorske navna på sin egen PC og heller sørge for at disse likevel nevnes i NickNames og About Me, noe jeg også prøver å huske.

Sånn kynisk genealogisk sett er jeg enig at dette er feil, men tror det er ingen som for eksempel ville kjenne igjen eller finne Harald Hårfagre, Olav den Hellige eller Eirik Blodøks sin profil hvis jeg kun bruker det tidsriktige navnet på dem i navne-feltene.

Når det gjelde titler så håper jeg at Geni en gang åpner for vilkårlig tekst i suffiks og evt ett tittel felt, så idag praktiserer de fleste å bruke Display Name til dette såfremt et ikke er en kongelig som ikke har noe etternavn der de er bedre å bruke konge av Norge enn Rex som noen legger inn.

For at vi skal kunne diskutere videre på en enkel og forståelig måte, foreslår jeg at vi bruker disse malene:

Gårdsnavn og patronym:

Navnefelt:
Fornavn (Et eller fler) | Patronym | Gårdsnavn

Eks:
Sven Johan | Sigurdson | Hagen

IKKE:
Sven | Johan | Sigurdson Hagen

Dersom gårdsnavn ikke er kjent:

Navnefelt:
Fornavn (Et eller fler) | (blank) | Patronym

Eks.
Sven Johan | | Sigurdson

IKKE:
Sven | Johan | Sigurdson

Dersom personen er mest kjent uten patronym/gårdsnavn:

Navnefelt:
Fornavn (Et eller fler) | (blank) | patronym/gårdsnavn

Eks.
Olav | | Engelbrektsson

IKKE:
Olav | Engelbrektsson | Trondenes (Kun et eksempel)

Opplys om gårdsnavn i "About me", og i "nickname".

Tittel:

Uten tilnavn:

Navnefelt:
Fornavn (Et eller fler) | Mellomnavn | Etternavn/Patronym

Eks.
Napoleon | | Bonaparte

IKKE:
Napoleon | Bonaparte | Emperor of France

Visningsnavn (Display name):
(Navn) (evt. nr.), (tittel)

Eks.
Napoleon Bonaparte I., Emperor of France

Med tilnavn:

Fornavn og mellomnavn | Etternavn/patronym | Tilnavn

Eks.
Harald | Halvdansson | Hårfagre

IKKE:
Harald | | Halvdansson

Visningsnavn (Display name):
(Navn) (evt. nr.), (tittel)

Eks.
Harald Halvdansson Hårfagre, Konge av Norge

Generelt er det vanskelig å ha konsekvente navne-regler, - man må ta både hensyn til tidsepoke og område.

Anders, - dine gårdsnavn regler er jeg uenig i.

For en som ikke er vant til gårdnavn er det å bruke gårdsnavn som etternavn horribelt og på grensen til historieforfalskning. Du har egne felt hvor du skal fylle inn fødested, -bruk det, - ikke dikt det opp etternavn ;-)

Unntaket er selvsagt der gårdsnavn har utviklet seg til etternavn eller at vedkommende er mest kjent under det, enten som "til xxx" eller "fra yyy", men har du ingen kilde som tyder på dette er det feil å påtvinge dine forfedre dette,. Det er like ille som å påtvinge alle hustruene ektemannens etternavn bare fordi det har vært en tradisjon en "kort" periode i forrige århundre når våre foreldre og besteforeldre ble født. Navneloven som åpnet for bruk av mannens patronym eller etternavn kom som kjent først i 1923, og er vel etterhvert borte igjen nå.

Stedsnavn kan også brukes der man mangler info. Har selv en profil med navnet "kvinne fra Bergen" da det er det eneste man visste.

Enig med Bjørn her.
Tror at bruken av gårdsnavn i etternavn-feltet er en konsekvens av at gården en person er født på i mange bygdebøker blir skrevet etter patronymnavnet. Mange tror da at navnet skal skrives med både patronym og gårdsnavn.
Slik jeg leser bygdebøker, er gårdsnavnet bare en hjelp til å finne personen igjen der han er født.
Fødested og døds-sted finnes det, som Bjørn sier, egne felt for.

Vær også forsiktig med standardisering av slektsnavn.

Skrivemåter kan variere fra generasjon til generasjon og bør følge kildene.

Om ett slektsnavn oppstår er det helt feil å bruke dette også på forfedrene. Sliter litt med akkurat dette i noen linjer, f.eks i Schancke slekta, der man også må ta litt hensyn til hva folk flest bruker i sine kopier av profilene.

Ellers for å sitere Remi, du skal ikke tro, du skal vite ;-)

Og dersom du ikke vet, men likevel vil ha med informasjonen, sørg for å få med ord som kanskje, trolig, mulig o.l. :-)

I min egen private slektsbase blir hovednavnet til personen konsekvent navnet jeg finner i den tidligste kilden angående personen som jeg klarer å finne. Forhåpentligvis fødsel/dåp. Utover det så registrerer jeg også alle andre navn og skrivevarianter av navn jeg finner på samme person, og disse er også søkbare i min database her hjemme, dette er det jeg prøver å gjennomføre her på Geni også.

Jeg kan godta navn som Eirik Blodøks, Harald Haarfagre o.l. fordi det er navn som de er mest kjent under, men titler har ikke noe i navnefeltene å gjøre. Hvilken tittel skal dere så velge? Mange hadde jo flere titler samtidig eller til forskjellig tid. Vil dere velge den grommeste?

Hvis man skal ha med titler bruk "Display Name" til det inntil Geni åpner for eget felt for det slik andre slektsprogram har.

Ellers bør vel det mest kjente navnet og tittel brukes.

Tror folk foretrekker "Olav V, Konge av Norge" istedenfor "Alexander Edward Christian Frederik, prins af Danmark" selv om det siste kanskje er det mest riktige, reint fanatisk genealogisk sett ;-) Olav V, king of Norway

Igjen er det en balanse/vurdering ut fra at dette er ett nettsted for folk flest og ikke ett sted for slektsforsknings fanatikere, så profilene må konstrueres slik at begge kategorier brukere greier å finne dem ved søk, selv om begge grupperingene kan ha innsigelser.

I endel profiler bruker jeg forøvrig events eller work feltene til vising av tidsrelaterte titler og hendelser. Gjorde dette på dronning Mauds sin profil engang for å demonstrere muligheten. Maud of Wales, Queen of Norway

Jeg er ikke enig med deg, Bjørn, at feltet Display Name, skal inneholde titler. En tittel er ikke, og vil heller aldri bli et navn, og har ingenting i et navnefelt å gjøre. Men kan få lov å stå i feltet "Nickname" dersom det må være i et navnefelt, selv om neppe er dette "Nickname"-feltet er ment for.

Slik eksempelet ditt med Maud nå vises, er det for meg bare rot i navnefeltene. Jeg er enig med deg at titelene bør stå i work-feltene, det er der de hører hjemme. Bare tenk på alle de hertugene og grevene nedover i Europa som hadde mange titler etter hverandre og samtidig. Kan ikke ha alle disse titlene i et navnefelt.

Slik Maud vises nå så er etternavnet hennes "Dronning av Norge" Hun har aldri hatt det navnet. Hennes "Maiden Name" er "United Kingdom, Sachsen-Coburg und Gotha" og det har hun heller aldri hatt som pikenavn. Dette er så feil som det kan bli, og grenser til historieforfalskning. Så får du kalle meg fanatiker så mye du vil. :-)

Navn er en såpass viktig del av slektsforskningen, at her kan vi ikke drive med tull.

Her er en som jeg mener er skrevet riktig, ingen titler er med i navnet: Otto der Reiche, Graf von Ballenstedt

Og her er en som viser rotet som kan oppstå når titler i mange språk skal inkorporeres: Bernard II, duke of Saxony

Denne er heller ikke helt god: Duke of Saxony Magnus Billung Slektsnavnet til denne Magnus, sønn av den norske prinsessen Ulvhild Olavsdatter, er faktisk Billung, men han var Hersog von Sachsen i en periode. Så navnet hans var Magnus Ordulfsön Billung (patronym er valgfritt), og han var Herzog von Sachsen. Han var ikke Magnus av Sachsen, eller Magnus of Saxony, begge deler er feil, hans hjemsteds språk bør overholdes. På samme vis var han heller ikke Hertug eller Duke, men Herzog.

Så nå når jeg har bevist at jeg er fanatiker, så kan dere bare komme med uenighetene deres. :-)

Jeg mener at vi skal gjøre dette mest mulig riktig og ikke nødvendigvis hva (ukyndige?) folk foretrekker.

Det Geni trenger på navnefelt-fronten er muligheter for å legge inn ubegrenset med alternative navn og skrivemåter av navn, som også er søkbare. Da kan vær profil ha ett hovednavn som vises, og flerfoldige andre navn som er søkbare, men som ikke vises i treet, kun under profilen.

Hvis du ser etter er det ikke jeg som har gjort de siste endringene på disse profilene, og som jeg sa: inntil Tittel finnes som spesifikt felt får de som insisterer på det bruke display name, og da med den mest kjente tittelen. Jeg ville bare vise hvordan Work kan brukes til dette siden titler varierer over tid og er tids-avhengig.

Siden folk sjelden respekterer valg man har gjort på main profile pleier jeg å vente med å rette opp ting til alle merges er unnagjort og man har tid til å gjøre dette. Håper alltid at den som tar siste mergen rydder opp, og du har som sagt full frihet til å gjøre disse rettingene selv.

MAIDEN NAVN BETYR IKKE PIKENAVN MEN FØDENAVN. Det er vi Ii Norge som sier pikenavn fordi det var jentene som vanligvis endret etternavn ved giftermål.

Jeg har sagt at jeg bruker gårdsnavn fordi jeg har en slekt som HAR VÆRT OG FREMDELES ER flink til å kalle opp sine etterkommere strengt etter gamle norske oppkallingsregler. Derfor er der så mange med like fornavn og farsnavn i hver generasjon. Ikke bare i en familie men mange kusiner og fettere i samme generasjon har samme navn. Det ble helt håpløst å holde styr på og gå gjennom alle personene med like navn. Til overmå så giftet de seg ofte med fetter eller kusine eller tremenninger og derfor ble ofte også ekteparenes navn like også fordi de ble oppkalt etter de samme forfedrene. I gamle kladdebøker etter min oldefar og hans kusine hadde jeg sett at de skrev som regel det vi bruker som etternavn nå med en preposisjon foran, men like ofte uten preposisjoner. Det er bøker skrevet mellom 1840 og 1900. Nå er kirkebøkene blitt lesbare på nett etter at jeg laget mitt slektstre som jeg importerte. Da viser det seg at Gårdsnavnene både i Sunnhordaland, Ryfylke, Nordfjord og Sunnfjord har blitt brukt som navn. Det står for eks. på min oldefar: Jørgen Helgeland og likedan på hans far så står det Bjørn Helgeland.

Så den konklusjonen om at en ikke hadde etternavn om en da ikke hadde spesielle familienavn slik som Hegelund etc. mener jeg er feil. Det har nok variert fra sted til sted. Og distrikter som hadde sesongmessig stor tilstrømming av utenbygds folk ser ut for å ha brukt gårdsnavn som etternavn. Og har de hatt preposisjoner foran så blir det på samme måte som det har vært i de andre europeiske landene før 1900. Av Oldenburg, Von Weltzin osv. Personene kom fra ett bestemt sted og så ble det en slektsbenevnelse.

Da vi hadde denne diskusjonen forrige gang da vi hadde ett par hundre tusen stykker profiler i det store treetvar der ca 350 Peder Nilsen derav 65 stk født innenfor en periode på 20 år. Det vil bli et H......... å rydde i feilflettede profiler. Ser bare hvor mye rot det er blitt i Losnaætta og Ænes slektene og da snakker vi om bare en 20 personer med 4-5 forskjellige navn. Folk fletter uten å sjekke generasjonene, ekteskap og barn. Fletter kun på navn. Men har de ett etternavn så ser i allefall fler at dette må være feil.

I går kveld kom Geni med mange nye endringer, deriblant den endringen jeg nevnte tidligere at Suffix feltet blir åpnet for å kunne skrives i, så jeg oppfordrer alle om å legge titler der hvis man vil ha dem med.

De har også åpnet for kildereferanser.

Les om alle endringene her:
Document Enhancements http://forum.geni.com/topic.php?id=62431
Bug fixes and enhancements http://forum.geni.com/topic.php?id=62441
Merging Enhancements http://forum.geni.com/topic.php?id=62421
New Feature: Sources http://forum.geni.com/topic.php?id=62411
New Privacy - Now Live http://forum.geni.com/topic.php?id=62401

Her var det mye bra.

Da skal vi kanskje bruke noe som ligner på:
Napoelon | | Bonaparte | , Emperor of France
Harald | Halvdansson | Hårfagre | , Konge av Norge

Hva med kilder? Hvordan skal det organiseres?
Jeg har prøvd litt på Olav Engelbrektsson, og jeg synes det ble litt rotete. Alle kildene inneholder omtrent alt av informasjon, derfor synes jeg det skulle vært et alternativ for biografier.

For dere som ikke har sett den ennå:
http://wiki.geni.com/index.php/Naming_Conventions

AnneMa - du bør oppdatere den siden med hensyn til at Suffix nå kan brukes til titler.

Dessuten bør Vikinge linjene få en egen seksjon da det du beskriver der er IKKE hvordan jeg gjør det der.

Inntil opsjonen for skjuling av mellomnavn (som dessverre per i dag er skjult) kan vi IKKE innføre noen navneregler som innbefatter at viktige ting legges inn i mellomnavn. Alt for mange feilmerger blir gjort av folk som ikke hare slått på visning av dette feltet.

Det falt visst ut noe: Inntil opsjonen for skjuling av mellomnavn er borte...

Showing 1-30 of 32 posts

Create a free account or login to participate in this discussion