Geni-Gebruikers-Gids : Interactie met andere gebruikers

Started by Job Waterreus on Wednesday, November 7, 2012
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 30 posts
11/7/2012 at 2:32 PM

BLOKKEREN GEBRUIKER

Helaas komt het wel eens voor dat een gebruiker ongewenste acties uitvoert op profielen die mede beheerd worden door andere gebruikers.
Een dergelijke wijziging is op de logboek tab van een profiel te zien.

Door op de naam van de betreffende persoon te klikken gaat u naar het profiel van die persoon. Hier vind u de knop Stuur bericht (onder het aantal potentiële bronnen).
U kunt daarmee de gebruiker op de hoogte brengen van het feit dat u niet wilt dat wijzigingen op deze manier worden uitgevoerd.

Als de gebruiker dan toch doorgaat met de ongewenste acties kunt u die gebruiker blokkeren via de acties keuze (rechts achter de naam) en daar te kiezen voor Blokkeer deze gebruiker.

Als u denkt dat de betreffende gebruiker moedwillig vernielingen aanricht, neem dan contact op met een curator (bijvoorbeeld Fred Bergman)
Een curator kan de betreffende gebruiker algemene beperkingen opleggen en melden bij de Geni administratie.

Private User
11/7/2012 at 2:43 PM

Job Waterreus

Als ik druk op deze URL - http://www.geni.com/discussions/11464 - krijgt ik te lezen: You are not permitted to view the requested discussion. Hoezo dat? Een curatoren-discussie-lijn, soms? Die zijn beschermd tegen gluren, dacht ik.

11/7/2012 at 2:51 PM

SAMENWERKEN IN PROJECTEN

Een project is een manier om met een aantal gebruikers samen te werken aan een gezamenlijk doel. Een overzicht van projecten is te vinden op:http://www.geni.com/projects
Er zijn twee belangrijke projecten voor Nederlandstalige gebruikers:
http://www.geni.com/projects/Portaal-voor-Nederlandstaligen/4077
http://www.geni.com/projects/Nederlandse-handleiding-voor-GENI-GENI...

Zie ook: http://www.geni.com/discussions/114497?msg=829478

11/7/2012 at 2:53 PM

Job, ik krijg het zelfde bericht, geen curator discussie dus, waarschijnlijk een prive profiel discussie binnen een familiegroep of een verwijderde discussie.

11/7/2012 at 3:06 PM

SAMENWERKEN M.B.V. DISCUSSIES

Er zijn twee groepen gebruikers actief op Geni. De eerste groep gebruikt Geni om gegevens uit te wisselen tussen familieleden en heeft geen belangstelling voor de wereldstamboom. Zij kunnen het best privé discussies gebruiken (anders kunnen alle Geni gebruikers meelezen).

De andere groep kan het beste openbare discussies gebruiken.
Voor deze groep is het ook belangrijk om zich zo veel mogelijk te conformeren aan een aantal afspraken die gemaakt zijn over hoe gegevens worden vastgelegd. Zie http://www.geni.com/documents/view/profile-6000000009895495819?doc_...

Er zijn een aantal discussies waarin andere gebruikers dan hulp aanbieden, waaronder deze:
http://www.geni.com/discussions/96982
http://www.geni.com/discussions/113284
http://www.geni.com/discussions/97470
http://www.geni.com/discussions/97469

11/7/2012 at 3:09 PM

BLOKKEREN GEBRUIKER

Zie ook: http://www.geni.com/discussions/114647

11/7/2012 at 3:10 PM

Het linkje in het verwijderde bericht was blijkbaar een kopieer foutje.

11/7/2012 at 3:48 PM

SAMENWERKEN DOOR SAMENVOEGEN VAN PROFIELEN

Als u uw stamboom gaat invoeren is de kans groot dat u op een gegeven moment een voorouder invoert die ook al door een andere gebruiker is ingevoerd (omdat het een gemeenschappelijke voorouder betreft)
Op het overzichtsscherm (http://www.geni.com/family-tree) wordt dit aangeven door een wit rondje bij het profiel met daarin een getal wat aangeeft hoeveel overeenkomstige profielen er zijn gevonden.
Klik dan bij het betreffende profiel op meer en kies dan duplicaten oplossen. U krijgt dan een schermpje te zien waar u duplicaten kunt aangeven door deze op elkaar te slepen.
LET OP: Als u niet 100% zeker bent dat het inderdaad om dezelfde profielen gaat, voeg dan geen profielen samen!
Ziet u geen dubbele profielen kies dan voor assign parents (wijs ouders toe)
U krijgt nu eventueel de mogelijkheid om de juiste ouders te kiezen en daarna kunt u mogelijk weer een scherm krijgen om meer duplicaten aan te geven.

Na een samenvoeging moet er nog een belangrijke stap uitgevoerd worden: OPLOSSEN CONFLICTEN

Bij de samenvoegde profielen zullen vrijwel altijd verschillende gegevens voorkomen. Om deze op te lossen klikt u op het samengevoegde profiel. U krijgt dan mogelijk gelijk een scherm waarin de conflicten getoond worden.

Wij stellen het zeer op prijs dat u helpt bij het oplossen van dataconflicten, maar dan willen we ook graag zien dat het volgens de regels gebeurt en dat er niet gegokt wordt op 1 van de 2 mogelijkheden als men niet weet wat de juiste is! Beter niet oplossen, laten staan voor iemand die het wel weet, dan een nieuwe fout aan de Geni database toevoegen.

Het is NIET de bedoeling alternatieve namen gewoon maar weg te laten!
Als er 2 verschillende voornamen zijn, bijvoorbeeld Catharina en Trijntje, om een veel voorkomend voorbeeld te noemen, dan moeten beide namen na de samenvoeging bewaard blijven. Duidelijk is dat Catharina de officiele naam is en Trijntje de roepnaam. Na de samenvoeging dient dan het profiel (na)bewerkt te worden en Trijntje in elk geval in Ook bekend Als geplaatst te worden. Als er meerdere alternatieve namen zijn dan deze allemaal opnemen bij Ook bekend als en ze onderling scheiden door komma's.
Zie ook: http://www.geni.com/documents/view/profile-6000000009895495819?doc_...

11/7/2012 at 3:55 PM

SAMEN EEN PROFIEL BEHEREN

Na een samenvoeging worden meestal meerdere profielen aan uw stamboom toegevoegd. Het gaat dan meestal om voorouders die door andere gebruikers al eerder opgevoerd zijn. Omdat ze ook tot uw voorouders behoren kunt u bij de huidige beheerder(s) aanvragen om als beheerder toegevoegd te worden. U doet dit door op het betreffende profiel te klikken en dan bij acties te kiezen voor Beheersopties en het beheer van het profiel aan te vragen.

11/7/2012 at 10:44 PM

een ernstig gemis bij Geni is dat je in jouw accountinstellingen niet kunt aangeven dat je een email wilt ontvangen zodra iemand een door jou beheerd profiel verandert/update, daardoor kunnen vandalen lang en ongestoord hun gang gaan !

11/7/2012 at 11:01 PM

PROFIEL MELDINGEN + WIJZIGINGSVERZOEK AAN GENI

Klopt,

Er is wel een instelling voor een melding van een samenvoeging of verwijdering maar niet voor een update.
http://www.geni.com/account_settings/notifications/6000000012557914819

Zou je dat met Geni kunnen opnemen?
Als dat niet helpt zouden we ook een wijzigingsverzoek kunnen doen
http://help.geni.com/forums/337266-feature-requests (ook bereikbaar via Hulp onderin het scherm).
Als dan voldoende gebruikers het een goed idee vinden is er een kans dat het alsnog toegevoegd wordt.

Private User
11/7/2012 at 11:30 PM

WAARSCHUWING bij PROFIEL-wijziging

Aan: Fred Bergman - Job Waterreus
C.C: Private User

'Vroeger' kon ik via de Tab WIJZIGINGEN op mijn THUIS-basis altijd direct zien wie me had geholpen of zitten pesten. Maar tegenwooridig ---de programmeer-dynamiek van dit platform is soms niet bij te houden--- is het hommeles als ik op die knop drukt, want dan moeten de servers blijkbaar heeeeeeeel lang nadenken of ze me die gegevens wel willen laten zien. En ja, ongeduldig als ik ben van aard, heb ik dan al lang weer op een ander knopje gedrukt. Misschien weet Job waar daarin de sleutel ligt, mis die 'tool' namelijk enorm. Niet om vandalen te spotten, maar ik heb een hele vriendelijke Geni-collega die heel conscientieus mijn nieuw ingevoerde profielen met Zeeuwsche oorsprong voorziet van de juiste jaartallen en namen van de gehuchten waar ze werden geboren. Zijn topografie is iets beter en hij beschikt over een CD-rom met oudere data.

11/8/2012 at 5:24 AM

Jeannette, als curator kan ik de wijzigingen op andere profielen dan de mijne bekijken, dus ik kan vergelijken. Het probleem heeft gewoon te maken met de massa activiteit die we ontplooien. ik heb voor mezelf een ruw schatting dat ik ruim 400.000 wijzigingen moet hebben doorgevoerd (de laatste telling toen het nummer nog getoond werd was een 233.000, dacht ik). Dus, de Geni-machines lijken gewoon een time-out te hebben bij het aandragen van zo'n gigantische lijst. Kijk op een profiel van iemand die enkele duizenden wijzigingen deed, dan heb je de lijst binnen de secondjes.
Eigenlijk zou Geni moeten kunnen toelaten om op een tijdsperiode te filteren, bv. al je wijzigingen in de voorbije maand. Dat lijkt me de enige manier om dit technisch op te lossen. Dus, ik zal effen aankaarten of er toevallig al aan gewerkt wordt.

Private User
11/8/2012 at 5:42 AM

dankje, sjors, nu snap-ik-ut. Ik ben namelijk bezig als 'helper' van curator ome fred, de enorme waslijst van profielen van een geni-genoot te helpen ontdoen van al die KAPITALEN, want die zorgen dat het samenvoegings-signaal nog moeilijker is te duiden. En in de alfa-betische lijsten van de zoekfunctie verschenen namen in Kapitaal of Onderkast = kleine letter, althans toen ik hier begon, altijd ergens in het alfabet, waar ik ze niet zou zoeke....

11/10/2012 at 10:14 AM

SAMENWERKEN - MERGECENTER (samenvoeg acties)

http://www.geni.com/list/tree_matches
Het mergecenter (nog niet vertaald in het menu) is te vinden onder het menu Onderzoek bovenaan elke pagina.

Het centrum heeft een viertal tabbladen: Treffers, Samenvoegingsverzoeken, stamboomconflicten en dataconflicten
Welke gegevens getoond worden is afhankelijk van het filter U bekijkt nu. Hier zijn de keuzes: Mijn verwanten, Door mij gevolgd en Door mij beheerd (bij een BASIS gebruiker)

Treffers: Dit geen mogelijk gelijke profielen aan. Helaas werkt dit niet plezierig voor BASIS gebruiker. Daar geeft de link onder actie een schermpje dat vraagt om PRO gebruiker te worden. Er is wel een methode om vaak toch het overeenkomende profiel te vinden. Dit zal ik later nog bespreken.

Samenvoegingsverzoeken: Hier worden samenvoegingsverzoeken getoond van andere gebruikers die denken een overeenkomstig profiel te hebben. BASIS gebruikers kunnen echter niet samenvoegen, maar daar is een oplossing voor. Klik op de actie link. Als u het eens bent dat het om dezelfde personen gaat kopieer dan het adres van de pagina (dat begint met http://www.geni.com/merge/ of met www.geni.com/merge/) . U hoeft verder op dit scherm dan geen acties meer uit te voeren, ga naar http://www.geni.com/discussions
/97469 en plak daar het adres in een nieuw bericht.

Stamboomconflicten: Dit zijn conflicten die kunnen ontstaan na een samenvoeging als bij beide samengevoegde profielen niet dezelfde ouders zijn opgegeven. Dit moet u ALTIJD controleren na een samenvoegingsverzoek
Als u over voldoende informatie beschikt dan kunt u proberen het conflict op te lossen door aan te geven welke andere profielen er met elkaar overeenkomen. De adressen van de pagina's waarop aangegeven kan worden of er profielen met elkaar overeenkomen kunnen dan weer via http://www.geni.com/discussions
/97469 samengevoegd worden.
Zijn er echt verkeerde ouders gekoppeld, dan is het goed om te proberen de beheerder van de betreffende profielen daarover te waarschuwen, zodat deze het kan corrigeren.
Lukt dat niet geef dan in het Over gedeelte op het profiel van de verkeerd gekoppelde ouders en de verkeerd gekoppelde kinderen aan dat e.e.a. niet klopt en verbreek dan de verbinding (dit kan vaak via de keuze bewerk op het profiel op het relatie tabblad). Als dat niet mogelijk is vraag dan een curator om hulp in http://www.geni.com/discussions/96982

Dataconflicten:Dit zijn conflicten die kunnen ontstaan na een samenvoeging van profielen. Dit moet u ALTIJD controleren na een samenvoegingsverzoek.
In dit geval is een conflict tussen de gegevens van de samengevoegde verschillen (bijvoorbeeld verschil in spelling van de naam of verschil in opgegeven data). Als het gaat om verschillen in namen of spelling daarvan hanteer dan de richtlijnen in http://www.geni.com/documents/view/profile-6000000009895495819?doc_... voor het kiezen van de juiste gegevens. Let erop dat alternatieve namen altijd bij Ook bekend als opgenomen moeten worden (noteer deze dus en voeg deze zo nodig toe na het oplossen van het dataconflict).
Bij een conflict in datum gegevens moet het dataconflict alleen opgelost worden als u daarvan absoluut zeker bent. Het is dan verstandig om dit ook goed te documenteren in het Over veld op het betreffende profiel. Het kan verstandig zijn om eerst contact op te nemen met de andere beheerder(s) van het profiel om misverstanden te voorkomen. Eventueel kan hulp gevraagd worden aan een curator (http://www.geni.com/discussions/96982)

11/11/2012 at 2:13 PM

SAMENWERKEN - MERGECENTER - treffers

Helaas is Geni zo zo goed in het vinden van overeenkomsten. Als twee kinderen in een gezin dezelfde naam hebben, maar een verschillende geboortedatum dan zal Geni die aangeven als een mogelijke overeenkomstige profielen. Er zullen dus vaak wat te veel mogelijke overeenkomsten aangegeven worden, maar er zullen vaak ook een aantal echte overeenkomsten zijn.

Helaas wordt een PRO lidmaatschap vereist om gelijk vanuit de treffers het volgens Geni overeenkomstige profiel te bekijken. Maar desondanks is het wel nuttige informatie.
Kopieer de naam van het gevonden profiel en ga naar (liefst in een ander tabblad) naar http://www.geni.com/search/advanced en plak die naam in het snelzoeken veld en druk dan op enter of klik op zoeken.
Als er resultaten zijn dan is dan kan groot dat uw eigen profiel daar ook tussen zit (als u met muis een resultaat aanwijst dan wordt het adres zichtbaar. Als dit hetzelfde is als het adres van het profiel in de treffers dan is dat uw eigen profiel en dus niet het overeenkomstige profiel dat Geni gevonden heeft)
Als die keuze beschikbaar is dan kunt u met bekijk stamboom het gevonden profiel zien op de plaats waar het gevonden is. Dat kan het gemakkelijker maken om te beoordelen of het inderdaad om een overeenkomstig profiel gaat.
Als dat zo is dan kunt u via de discussie http://www.geni.com/discussions/97469 om een samenvoeging vragen.

Methode 1:
U doet dit door in een nieuw bericht het volgende te plakken:
http://www.geni.com/merge/compare/IDnummer1?to=IDnummer2
Waarbij u IDnummer1 vervangt door het nummer van het profiel wat bij de treffers is aangegeven (het nummer dat achter de laatste / staat in het adres van dat profiel) en IDbummer2 door het nummer van het overeenkomstige profiel wat u via de zoekopdracht hebt gevonden.

Methode 2:
Als u methode 1 lastig vind dan kunt u ook een tabblad openen met de stamboom van het 1e profiel (dat uit de treffers) en een tabblad met het profiel dat u via de zoekopdracht hebt gevonden. Klik nu bij het eerste profiel op meer en dan op verplaatst deze persoon. Ga dan naar het andere scherm en ververs dit (via F5). Nu verschijnt rechts boven het profiel dat u verplaatst. Sleep dit op het overeenkomstig profiel en geef aan dat het om overeenkomstig profiel gaat. Er wordt dan een scherm getoond waarop beide profielen naast elkaar getoond worden.
Kopieer het adres van dit scherm en plak het in een nieuw bericht in de discussie (http://www.geni.com/discussions/97469)
Deze methode kan handiger zijn als er een overeenkomst is tussen meerdere met elkaar verbonden profielen. U kunt dan op al die profielen via de keuze meer en dan verplaatst deze persoon markeren om te verplaatsen, op het andere tabblad verschijnen ze dan ook allemaal nadat u het scherm ververst met F5. U kunt ze dan stuk voor stuk op een overeenkomstig profiel slepen en dan het adres van het profiel vergelijkingsscherm overnemen, zodat u in 1 bericht om een aantal samenvoegingen kan vragen.

De eerste keer is het waarschijnlijk wat lastig. Vraag dan even hulp (bijvoorbeeld bij de curator Fred BERGMAN (Nederlandse helper))

Private User
11/12/2012 at 12:40 AM

G-Ⓖ-ⓖ : Samenschrijven: Hoe doen we dat eigenlijk?

Job Waterreus

Ik wil hier voorstellen dat we streven naar teksten voor de GGG-Dom&Blont die geen waarde-oordelen bevatten als 'helaas' 'te veel' wel/niet nuttig. Dat zal ook mij niet meevallen, soms schrijf ik eerder dan ik heb nagedacht, maar voor de bijdragen aan onze handleiding wel van belang om straks de eind-redactie en rangschikking in een lopende lijn van een betoog beter op te kunnen pakken. Wie dat ook tot zijn/haar verantwoordelijkheid gaat rekenene...

11/12/2012 at 12:55 AM

Blont of blond ????????
Komt een blinde man in een vrouwenbar, gaat aan de bar zitten en zegt: luister naar een goede blondjes mop. Voor hij kan beginnen zegt de vrouw naast hem, we zijn hier met 10 vrouwen, allemaal blond en kampioen vechtsporters. Og zegt de blinde man, ik vertel hem niet, ik heb geen zin hem 10x uit te leggen.

Private User
11/12/2012 at 1:04 AM

LOL

Private User
11/12/2012 at 1:14 AM

Fred Bergman - Job Waterreus - en andere mee-lezende schrijf-grage geni-gebruikers...

...zal ik dan toch maar eens 'n jeugdfoto van mezelf "uploaden' ? Maar hoe zeg je dat in g.dsn..m in het ABN, want Friesch, Tuks, Limburgs, kortom alle dialecten gaan we wel uit het verhaal schrappen, toch Job, Fred, .... wie ook maar meeschrijft? Alleen wat Vlaamsch zullen we af&toe wel toelaten, want 'n echt blonde Adonis -met blaue kijkers?- versmaadt toch geen enkele echte dame? Overigens moeten we natuurlijk wel een spellings-gids kiezen, want het 'Groene boekje' kent diverse drukgangen en elke daarvan is weer anders van voorschrift, dus niet te filmen hoe moeilijk schrijven in het Nederlandsch kan blijken te zijn. Misschien hebben we iets aan het

* http://apps.nrc.nl/stijlboek/

van onze Nationale Trots op Journalistiek Terrein: Het NRC-Handelsblad te Rotterdam, nou jah, daar begonnen ze ooit.
Zelf zou ik natuurlijk wel TUBANTIA of het Dagblad van het NOORDEN willen promoten vanwege de annonces, maar ja, fusiegolven van uitgeverijen wil je ook niet meer meemaken.

Private User
11/12/2012 at 1:18 AM

sorry, ABN moet zijn: Algemeen Beschaafd Nederlands, dat is dus taal die is bijgeschaafd door een Nederlandsche redacteur en eventueel door de spellingscontrole van uw eigen computer is gehaald, maar dan nog wel even bijgewerkt met het echte menselijke oog om ook de visuele leesbaarheid en begrijpelijkheid te helpen bevorderen.

11/12/2012 at 10:44 AM

Private User

Wat mij betreft is het wat Geni betreft echt helaas (maar wie weet en passen ze het nog aan). Herschrijf het echter gerust.

Ik denk dat het wel handig is om de uiteindelijke versie in een document te stoppen en daar ook een aantal schermafdrukken bij te voegen. Dan wordt het hopelijk ook gemakkelijker te volgen. Zonder voorbeelden is het erg lastig om sommige acties begrijpelijk te beschrijven.

11/12/2012 at 11:49 AM

Wil gewoon effen (tussendoor) zeggen, fantastisch dat jullie dit aanpakken. Kan een voorbeeld worden voor Geni in de hele wereld. Kleine suggestie... hou het zou eenvoudig mogelijk. We willen altijd perfect zijn, maar soms riskeren we de lezer te verliezen. Probeer de hoofdprincipes in het daglicht te stellen? De rest kan in het detail voor wie het wil. Mij lijkt de essentie...
- wat is de filosofie van Geni ('grote boom' versus 'kleine boompjes; 'samen bouwen' versus 'op m'n eentje bouwen')
- hoe voeg ik een profiel toe?
- hoe kan ik m'n stamboom uitbouwen, en zoeken naar connecties met families waar ik zelfs geen weet van had?
- wat is een 'match', wat is een 'stamboomconflict', wat is een 'data-conflict'... en wat doe ik ermee?
- wat is het belang van communiceren?... Op Geni kan je op elk moment een bericht sturen, een discussie openen... hoe en waarom doe je dat?

Ik weet zeker dat jullie dit willen beantwoorden. We hebben op het Portaal heel wat zeer actieve mensen, en 90% inactieve (maar geïnteresseerde) mensen. Het werk van de 10% zeer actieve helpt de 90% andere heel wat te ontdekken over hun voorzaten en hun geschiedenis. Wellicht kunnen we sommigen van de 90% wat actiever krijgen, zodat we kunnen genieten van hun bijdrage tot onze gezamenlijke boom. We willen graag ook dat de niet-zo-actieve de principes zien, en weten wat het verschil is tussen 'publieke' en 'privé' profielen, enz.
OK, wou vooral zeggen dat jullie ongelooflijk mooi werk doen :-)

11/12/2012 at 12:09 PM

George J. Homs

Dank je.
Ik hoop dat we ook wat meer vragen krijgen om bepaalde zaken uit te leggen. Dat maakt het gemakkelijker te beoordelen wat nog onduidelijk is of waar nog behoefte aan meer uitleg.

Ook zou het leuk zijn als wat meer gebruikers eens wat zouden zouden willen uitleggen. Als iets voor iemand niet duidelijk is, dan helpt het soms als meerdere gebruikers iets uitleggen, omdat iedereen dat toch net weer op een iets andere manier doet.

Zelf krijg ik het wat drukker met andere zaken, dus ik zal wat minder vaak in de gelegenheid zijn iets te schrijven.

11/12/2012 at 12:47 PM

Lastig, Job. Met twee jaar ervaring op Geni werk ik instinctief t.o.v. het platform. Moeilijk om daarvan afstand te nemen. Nochtans, nieuwe of occasionele gebruikers hebben dat instinct-matige niet. Een hele uitdaging. Daarom dat jullie initiatief ook zo belangrijk (en moeiljik) is.
Wellicht is de eerste uitdaging gewoon al om een nieuwe of occasionele gebruiker gewoon over de brug te krijgen, en zijn of haar vraag te stellen. Een gids is een mooie referentie. Wellicht hebben we nog wat meer nodig. Effen over nadenken (ondemeer ik ;-) )

11/14/2012 at 2:22 PM

SAMENWERKEN - Nuttige discussies

SAMENVOEGING GEVRAAGD ! Curator, doe deze samenvoeging http://www.geni.com/discussions/97469

Curator help mij, de primaire beheerder reageert niet ! http://www.geni.com/discussions/113284

OPENBAAR MAKING GEVRAAGD ! Curator maak dit profiel openbaar http://www.geni.com/discussions/97470

TOEVOEGING ALS MANAGER GEVRAAGD ! curators help mij ! http://www.geni.com/discussions/98791

MAKKELIJK GEMAAKT: samenvoegen van 2 stambomen of 2 personen ! http://www.geni.com/discussions/96581

Wees zuinig op je eigen gegevens ! http://www.geni.com/discussions/95421

ATTENTIE: Curators, help mij met dit probleem/deze probl... http://www.geni.com/discussions/96982

11/14/2012 at 2:53 PM

SAMENWERKEN - Samenwerkingsverzoek met andere gebruiker

Het is mogelijk om een samenwerkingsverzoek te doen aan een andere Geni gebruiker. Dit gaat via het actie menu op de profielpagina van die gebruiker. Dit is eigenlijk alleen zinvol als de betreffende gebruiker met u verbonden is (dit wordt bovenin het profiel aangegeven)

Een dergelijk verzoek resulteert in een samenwerkingsbericht voor de betreffende gebruiker (zie http://www.geni.com/requests). Als de gebruiker een dergelijk verzoek accepteert dan kunt u elkaars profielen aanpassen en kunt u profielen toevoegen aan een profiel dat is toegevoegd door die gebruiker. Samenwerken met een curator heeft daarom veel voordelen.

U kunt de gebruikers waarmee u samenwerkt herkennen aan twee groene pijltjes voor de naam van deze gebruikers. Profielen die een beheerder hebben waarmee u samenwerkt hebben twee groene pijltjes achter de naam. Deze symbolen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de presentatie van zoekresultaten (http://www.geni.com/search/advanced).

12/5/2012 at 6:57 AM

SAMENWERKEN - Toevoegen van profielen

Op Geni kunt u met anderen samenwerken aan een stamboom en het daarom belangrijk dat u voordat u profielen aan uw stamboom gaat toevoegen bedenkt wat u met uw stamboom wilt doen. Geni streeft na om 1 grote wereldomvattende stamboom (http://www.geni.com/worldfamilytree) te maken en en kunt zich daar bij willen aansluiten, maar u kunt Geni ook gebruiken om binnen een kleiner familie verband gegevens uit te wisselen.

Dit samenwerken betekent dat de gegevens van een persoon (het profiel) door meerdere Geni gebruikers beheerd kunnen worden (een voorouder kan in de stamboom van meerdere Geni gebruikers voorkomen). Het is daarom van belang om afspraken te maken over het beheer van dergelijke gedeelde profielen. Als u zich niet bij de wereldstamboom wilt aansluiten dan kunt u zelf onderling afspraken maken binnen de familie over hoe u hier mee omgaat, maar als u zich hebt aangesloten bij de wereldstamboom of als u dat in de toekomst wilt doen, dan is het belangrijk om u te houden aan de afspraken over hoe de naamvelden gebruikt moeten worden: http://media.geni.com/p13/2b/ff/3e/95/534448394ab45fdb/geni_profiel...

Als u zich niet wilt aansluiten bij de wereldstamboom dan doet u er goed aan om al de profielen in uw stamboom privé te verklaren (dat voorkomt dat anderen de gegevens kunnen zien). U moet dan ook niet samenvoegen of verbinden met profielen die niet door u zelf of iemand uit uw familie groep worden beheerd.

Omgekeerd als u een stamboom hebt die met de wereldstamboom is verbonden of die u later nog met de wereldstamboom wilt verbinden en het profiel waar u wilt samenvoegen of waaraan u wilt verbinden maakt geen deel uit van de wereldstamboom (er verschijnt geen melding dat u met het betreffende profiel verbonden bent als u het profiel bekijkt door er op te klikken), vraag dan de betreffende beheerder altijd eerst of deze wel bij de wereldstamboom aangesloten wil worden.

Als u profielen gaat toevoegen dan is de kans groot dat u vroeger of later een profiel invoert dat al bestaat. Naarmate u verder in het verleden komt en/of meer profielen invoert neemt de kans daarop ook toe.
U kunt kijken in het merge center (http://www.geni.com/list/tree_matches?merge_center_collection=relat...) te vinden onder het onderzoek menu in het menu bovenaan de pagina om te kijken of er daar overeenkomstige profielen worden aangegeven.
In het boomoverzicht (http://www.geni.com/family-tree) wordt met een wit rondje met daarin een getal aangegeven hoeveel mogelijk overeenkomstige profielen er zijn gevonden.

Als u een PRO gebruiker bent dan kunt u direct naar de mogelijk overeenkomstige profielen springen, anders is het wat lastiger. U kunt dan het zoekscherm (http://www.geni.com/search/advanced) gebruiken om het profiel op te zoeken (tik de volledige naam van het te zoeken profiel in het snel zoeken veld en klik daarna op zoeken).
Met welke actie mogelijkheden de gevonden profielen profielen getoond worden hangt af van het feit of het om een openbaar of privé profiel gaat en of de profiel beheer al of niet met u samenwerkt (dat laatste is te zien door twee groene pijltjes voor de naam van de beheerder)
Als de verwijzing naar bekijk stamboom is opgenomen dan is dat de snelste manier om te kijken of het inderdaad om een overeenkomstig profiel gaat. Mocht dat het geval zijn dan kunt u de profielen (laten) samenvoegen of een verzoek doen aan de manager om de profielen samen te voegen. Hoe dit gaat is elders beschreven (zie bijvoorbeeld http://www.geni.com/discussions/114652?msg=829696)

Het is prachtig dat samenvoegen van profielen mogelijk is, maar het zorgt voor het nodige extra werk. Het is handiger om aan te sluiten bij een bestaand profiel, bijvoorbeeld door aan te geven dat uw profiel de gegevens van een zoon of dochter bevat van een al bestaand profiel. Hiervoor kan het handig zijn om te kijken hoe vaak de familienaam al voorkomt op Geni (http://www.geni.com/surnames), te vinden in het onderzoek menu in de bovenste menu balk en eens een snel zoekopdracht te doen op uw familienaam via http://www.geni.com/search/advanced om een indruk te krijgen van wat er al op Geni bekend is.

Het kan soms ook handig zijn vanuit zo'n al bekend profiel te beginnen met het invoeren van de nog ontbrekende profielen. De kans dat u dan een profiel dubbel invoert is een stuk kleiner en het kan soms gemakkelijker zijn om het invoer werk te verdelen en elk meewerkend familielid een eigen familietak te laten invoeren.

12/5/2012 at 1:34 PM

SAMENWERKEN - gelockte profielen van bekende personen

Profielen van bekende personen worden soms beveiligd tegen wijzigen. Als het gaat om een direct familielid dan kunt u via het actie menu van het profiel vragen om mede beheerder van het profiel te worden. Er wordt dan een bericht naar de managers gestuurd en als 1 van deze uw verzoek goedkeurt dan wordt u mede beheerder van dat profiel. Als beheerder kunt u dan het profiel dan wel aanpassen en er informatie aan toevoegen.

7/2/2014 at 4:15 PM

SAMENWERKEN - verwijzing naar profiel opnemen in discussie

U kunt een verwijzing naar profiel (een profiel tag) opnemen met behulp van het @-teken en te beginnen met het typen van de naam van het profiel. Een lijst van voorgestelde namen zal dan verschijnen, waaruit u er een kan selecteren. Dit zal het profiel ID invoegen in dubbele vierkante haken in de tekst van het bericht.

Indien u de persoon die u probeert te taggen niet in de lijst ziet, kunt u het profiel ID handmatig invoegen binnen die haakjes.
Voorbeeld van deze laatste methode: Om George Washington in een discussie te taggen, plaatst zijn profiel ID (dat is 6000000008211776777) tussen dubbele rechte haken (dus tussen[[ en ]]) het resultaat wordt dan George Washington, 1st President of the United States

Daarnaast kunt u een persoon taggen door het starten van de discussie vanuit het profiel van die persoon, onder het tabblad Discussies.

Showing all 30 posts

Create a free account or login to participate in this discussion