Peder Fleming - Projektit

Started by Private User on Sunday, November 19, 2017
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Showing all 3 posts
Private User
11/19/2017 at 12:28 AM

Millähän perusteella liitetty Suomen projekteihin?
Paraisilla tunnetaan Qvidjan vanha linna, ei Kuitiaa.

11/19/2017 at 2:29 AM

Marja Laine
Sain sähköpostiini kannanottosi, kiitos. En tiedä kenen kirjoitukseen viittaat, mutta tietojeni mukaan Qvidjan linnaa kutsutaan myös Kuitian linnaksi?
Terveisin Airi Heiskanen

Private User
11/19/2017 at 3:34 AM

Kuitia (ruots. Qvidja)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuitia

Apropå Ritari Peder Fleming så har han klippts bort från Klas Pedersson Fleming vilket faktiskt är ett felaktigt agerande. Klaus skulle ha stått kvar som en plausibel fader. Det skulle ha skrivits i kuratorfältet att ledet är troligt, ej verifierat.

Klippet skulle istället ha utförts på Klas föräldrar, då det är dessa som är helt okända. Noteringar nedan angående Claus.

"Notater
Claus F., der nævnes 1331, 1343 sammen med en Gerhard F. i Barth og 1354 var Foged i Barth, var af denne Slægt (Mekl. Urk. VII. 418, IX. 438, XIII. 437)
og mulig Fader til Hr. Peder F. (S. 145), der 1366 fæstede gården Huseby. "

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I69126&tree=2

Notering angående tillnamnet Flemming
"Flemming eller Fleming er et ikke sjældent Adels-Navn, der foruden i Danmark og Sverige kendes i Skotland, Pommern, Polen osv., hvad der ikke er så påfaldende, da navnet jo lod sig anvende på enhver slægt af flamsk oprindelse."

Utfrån ovanstående, framgår det ju tydligt att både DAA och Svenska Riddarhuset anser att kopplingen mellan Peder och Klaus är trolig, det framgår även att det fanns flera andra familjer med tillnamnet Flemming utan inbördes släkt med varandra då det främst angav att personen ifråga troligen hade en flamländsk härkomst, samt att Flemming således inte främst var ett specifikt släktnamn.

Ta kontakt med en kurator som förstår Svenska och Danska och be denna om att återinsätta Klaus som förälder till Peder (med tillägget plausibel), samt att därpå klippa av bandet till denna Klaus föräldrar som är okända.

Showing all 3 posts

Create a free account or login to participate in this discussion