Peder Olufsen Fleming - Father of Klas

Started by Raymond Simula on Wednesday, May 19, 2021
Showing all 4 posts
5/19/2021 at 12:02 PM

Is there any information linking this profile to Klas Pedersson Fleming?

Private User
5/25/2021 at 10:41 AM

Svenska riddarhusets CD - Ruotsin ritarihuoneen CD - Swedish House of Nobility's CD:

En Claus Fleming, som namnes mellan åren 1331–1354, och som var fogde i Barth i Pommern, kan möjligen hava varit fader till släktens äldste med full visshet kände stamfader, riddaren Peder Fleming, och i så fall farfader till lagmannen Klas Fleming. I en gammal släktbok i Rålambska samlingen i kungliga biblioteket säges nämligen denne vara »kommen af Pomern ».

Han nämns mellan 1331-1354 som fogde i Barth Pommern. Släkten torde härstamma från Flandern eller möjligen från landskapet Fläming i Brandenburg. Till Norden har släkten troligen kommit från 1300-talets Pommern, såsom det berättas i en gammal släkttradition.

Hänet mainitaan 1331-1354 voutina Barthissa, Pommerissa. Suku lienee kotoisin joko Flaamista tai mahdollisesti Brandenburgin Flämingin maakunnasta. Suku lienee tullut Pohjoismaihin 1300-luvun Pommerista, kuten myös kerrotaan suvun perimätietona.

http://runeberg.org/frfinl/0123.html

Släkten Fleming är en av Sverige-Finlands mest ryktbara överklass' släkter, på samma sätt som endel andra Fleming-släkter i medeltidens Danmark, Polen och Skottland. Släkten torde härstamma från Flandern eller möjligen från landskapet Fläming i Brandenburg. Till Norden har släkten troligen kommit från 1300-talets Pommern, såsom det berättas i gammal släkttradition. Ätten har utgrenat sig i de friherrliga ätterna Fleming af Lais (Erik ) och Fleming af Liebelitz (Herman). Dessutom upphöjdes 1569 och 1561 två släktmedlemmar i friherrligt stånd (Lars och Klas), men deras ättgrenar dog ut före riddarhusets instiftande. Lähde: Martin Gardberg tiedosto

Claus Flemming, der nævnes 1331; 1343 sammen med en Gerhard Flemming i Barth og 1354 var Foged i Barth; var af denne Slægt og mulig Fader til Hr. Peder Flemming, der 1366 fæstede gården Huseby.

Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse, (red.), (Dansk Adelsforening), [1884 - 2008]., DAA 1893:542.

5/25/2021 at 6:18 PM

I suppose I should have been more specific but thanks for replying anyways. I'm looking for any information that would show how Klas Pedersson Fleming is in fact the son of Peder Olufsen Fleming. I'm curious how this connection was made as it would link the Flemmings as descendants of the Hvide's of Denmark. The Geni profile has Klas' ancestry going all the way back to the House of Gorm and I wanted to know if this information is valid or not. Thanks again.

Private User
5/26/2021 at 3:36 AM

These are interesting anyway. Ritari Peder Fleming he can be son of Klas or other relative. There are no 100% certainty, so the line to possible descendants to Hvide is cut anyway. It is always good to have discussion here :)

Showing all 4 posts

Create a free account or login to participate in this discussion