Kungen Karl VIII Knutsson (Bonde) - The beneficiaries after the death of Karl Knutsson Bonde - what was in the will?

Started by Reidar Holmsen on Monday, June 28, 2021
Problem with this page?

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

Showing all 2 posts
6/28/2021 at 7:09 AM

The main heirs of Karl Knutsson Bonde were his daughters Magdalena and Kristina. In some sources we see mentioned a testament / will . Some state that the will was nullified. But was the will nullified? Is there a copy? I have only seen that the will is mentioned in medieval sources.

Magdalena Karlsdotter married Axelsson (Tott) Ivar Axelsson Thott, till Lillö

and

Kristina Karlsdotter married Erik Eriksson (Gyllenstierna) Erik Gyllenstierna, Sr.

The executor of the legacy of Karl Knutsson Bonde was Sten Sture the older. He is by many seen as the political heir to Karl Knutsson. Was it so that he annulled the will and let it disappear? Anyhow it would be interesting to see the original wording.

-----------------------------
From popular sources:

På sin dödsbädd i maj 1470 gifte han sig med henne och legitimerade därmed sonen som han
förmodligen hoppades få som efterträdare.

Detta ogillades av hans svärsöner som själva hade hoppats på att efterträda honom som kung
och ärva hans egendomar.

Sten Sture den äldre som var son till Karl Knutssons halvsyster
Birgitta Stensdotter (Bielke) hade utsetts till testamentsexekutor och såg till att bli vald till riksföreståndare.

För att säkra sin maktställning var han tvungen att ogiltigförklara Karl Knutssons äktenskap med Kristina
och göra sonen Karl arvlös.

Karl Knutssons systersonen Sten Sture blev därmed hans politiske arvtagare medan svärsönerna Erik Eriksson (Gyllenstierna) och Ivar Axelsson (Tottt) fördelade hans dödsbo.

https://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/medeltid/kkb-familj.htm

http://historiska-personer.nu/min-s/pe198ef07.html

---------------------------------

Research on the Axelssönerna (Tott)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:390655/FULLTEXT01.pdf

----------------

6/28/2021 at 7:32 AM

I maj 1470 var Karl Knutsson svårt sjuk och avled på Stockholms slott. På dödsbädden lät han viga sig vid sin frilla och legitimerade därigenom sin späda son Karl Karlsson. I sitt testamente fastställde han att sonen skulle dela lös och fast egendom lika med sina systrar, och han överlät också sitt förgyllda svärd och spiran åt sonen. Förmodligen var Karls avsikt att göra sonen till sin efterträdare. Karl utsåg sin systerson, Sten Sture, till testamentsexekutor, och denne meddelade efter dödsfallet att Karl Knutsson hade anbefallt honom riket
https://www.blf.fi/artikel.php?id=96

G. Carlsson, Karl Knutssons testamente. Historisk tidskrift 1943

Showing all 2 posts

Create a free account or login to participate in this discussion