How are you related to Anders Jahre?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Anders August Jahre

Birthdate:
Birthplace: Lasken, Sandar, Vestfold, Norway
Death: February 26, 1982 (90)
Sandefjord, Vestfold, Norway
Place of Burial: Sandar kirkegård, Sandefjord, Vestfold, Norway
Immediate Family:

Son of Jørgen Anton Hansen Jahre and Anne Susanne Gulliksdatter Bøe
Husband of Dagny Jahre and Bess Jahre
Ex-partner of Sonja Wigert
Brother of Harald Gustav Jahre; Jørgen Sofus Jahre and Aagot Jahre

Occupation: Skipsreder, overrettssakfører, Skeppsredare
Managed by: Private User
Last Updated:

Om Anders Jahre (Norsk)

Anders Jahre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Anders August Jahre (født i Sandar 28. mai 1891, død 26. februar 1982) var en norsk skipsreder. Han grunnla Anders Jahres Rederi i 1922. Mest kjent er han som eieren av hvalfangstselskapet Kosmos, som opererte ut fra Sandefjord. Han etablerte Jahres Fabrikker A/S som drev med fettherding.

Anders Jahre var onkel til Jørgen Jahre og hustru Bess Jahre. Han vokste opp på Lasken gård. Både fars- og morsslekten tilhører de eldste i Vestfold. Etter middelsskoleeksamen i Sandefjord og artium i Larvik i 1910, ble han cand. jur. i 1914 og overrettssakfører samme år. Etter et år som dommerfullmektig i Nordland i 1915, etablerte han juristvirksomhet i Sandefjord i 1916. Han drev sakførerforretningen frem til 1928, hvoretter rederivirksomheten tok all hans tid og arbeidskraft.

Han dannet det første Kosmos-selskapet i 1928, og i perioden 1929-30 ble seks hvalfangstselskaper stiftet på hans initiativ. Dessuten startet han blant annet fettherdingsbedriftene Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker, samt passasjertrafikk mellom Oslo og Kiel. I tillegg til å være reder og administrerende direktør for egne selskaper, var han i tiden fra 1922 til 1978 også styreformann eller styremedlem i en rekke industri-, hvalfangst- og skipsselskaper.

Han bidro med betydelige midler til byutvikling i Sandefjord. Blant annet finanserte han drøye halvparten av rådhuset i byen. Han var en betydelig filiantrop, og ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 1950 og ble kommandør med stjerne i 1962 for sitt samfunnsnyttige arbeid. I 1951 ble han utnevnt til Commander av Order of the British Empire for sitt arbeid for å fremme anglo-norsk kulturelt samkvem. Han ble i 1961, som første norske borger, utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, og han ble også æresdoktor ved Lunds universitet, og blant annet æresmedlem i Vitenskapsakademiet, Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm og Det Norske Medisinske Selskap i Oslo. Han var dessuten innehaver av en lang rekke internasjonale ordner.

Anders Jahres navn er i dag i første rekke knyttet til Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (stiftet i 1953), Anders Jahres Humanitære Stiftelse (stiftet i 1966) http://www.ajhs.no/omanders.htm , Anders Jahres kulturpris og Anders Jahres medisinske pris. Andre kjente gaver er blant annet Sandefjord Bymuseum, Ekeberg krematorium i Sandefjord og formidling av 40 millioner kroner til Sandefjord rådhus.

Etter hans død har det vært mange konflikter knyttet til hans påståtte skatteunndragelser og skjulte utenlandsformue. Den norske stat har brukt flere 10-år på å spore opp hans utenlandsformue. NRK laget en dramaserie om dette, Affæren Anders Jahre, som ble sendt i 1992. Jahres hvalfangsvirksomhet bidro også i stor grad til å redusere hvalbestanden i Antarktis til det punkt at flere arter var blitt utrydningstruet. Selv etter flere advarsler fra norske forskere fortsatte Jahre fangst av hval i meget stor skala i flere år.

http://no.wikipedia.org/wiki/Anders_JahreOm Anders Jahre i Norsk biografisk leksikon

Om Anders Jahre (svenska)

Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Jahre

Anders Jahre. Anders Jahre, född den 28 maj 1891 i Sandar, död 1982 var en norsk skeppsredare som drev valfångst, tankerverksamhet, passagerartrafik och industriverksamhet. Karriär och företagsamhet [redigera]

Jahre tog jur kand år 1914, och var advokat i Sandefjord mellan åren 1916 och 1928. Han började 1918 bli intresserad av valfångst, och gick i spetsen för dess utveckling och han var den första som byggde stora kokerier med rationaliserad drift. 1928 grundade han rederiet Anders Jahre, och 1929-1930 skapade han 6 valfångstbolag med ett aktiekapital på 24,5 miljoner norska kronor. Anders Jahre var också en företagsman när det gällde fördelning av val- och spermolja. Under 1930-talet startade han oljeraffinaderiet Sandar fabriker och Jahres kemiska fabriker. Vetenskapliga insatser och hedersutmärkelser [redigera]

Han skapade 1953 Anders Jahres Fond till Vetenskapens främjande, och 1966 Anders Jahres Humanitära Stiftelse. Jahre promoverades 1961 som förste norrman till hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, till erkännande av hans insatser för det vetenskapliga arbetet vid lärosätet. Jahre var även hedersdoktor vid Lunds universitet (1963) och hedersmedlem i bland annat Det Norske Videnskaps-Akademi och Det Norske Medisinske Selskap. Andra utmärkelser och erkännanden [redigera]

Han var kommendör, och senare kommendör med kraschan, av Sankt Olavs Orden. Han erhöll även en lång rad internationella erkännanden, bland annat genom utmärkelser och titlar hos danska Dannebrogsorden, svenska Vasaorden, finska Vita Rosen och Finlands Lejons orden, isländska falkorden, tyska republikens förtjänstorden, Brittiska Imperieorden och franska Hederslegionen.

Skeppslista: http://www.lardex.net/jahre/skip%20(2)/skipsregister.htm'''

view all

Anders Jahre's Timeline

1891
May 28, 1891
Lasken, Sandar, Vestfold, Norway
July 5, 1891
Sandar, Vestfold, Norway
1982
February 26, 1982
Age 90
Sandefjord, Vestfold, Norway
April 15, 1982
Age 90
Sandar kirkegård, Sandefjord, Vestfold, Norway