How are you related to Anders Olofsson?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Anders Olofsson

Birthdate:
Birthplace: Bureå, Skellefteå lfs, Västerbotten
Death: 1470 (40-49)
Bureå, Skellefteå lfs, Västerbotten
Place of Burial: Skellefteå,Skellefteå kyrkogård,Skellefteå parish, Skellefteå församling, Västerbottens län, Sweden
Immediate Family:

Son of Gamle Olof and NN
Husband of NN1
Father of Påvel Andersson; Olof Andersson; Anders Andersson Burman; Lucia Andersdotter; Jon Andersson and 1 other
Brother of Olof Olofsson

Occupation: Underlagman i Västerbotten
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Anders Olofsson

Underlagman i Västerbotten enligt Johan Bure.

Anders Olofsson i Bure kan betraktas som den äldsta, historiskt säkerställda medlemmen av Bureätten. Samtida skriflig källa saknas visserligen, men samstämmigheten bland Johan Bures sagespersoner stödjer att Anders Olofsson i Bure var en historisk person. (Urban Sikeborg. Se Wikipediaartikeln http://sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten).

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början. Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två gånger. Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale) Källa: helgo.net/enar/och/tjocka/slakten/data/D0017/I66.html

Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn.

Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.

Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )

Enligt Släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå. Torde vara den äldste historiskt säkerställde medlemmen av Bure-ätten. (Källa: Urban Sikeborg)

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början.

Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson

(Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två

gånger. Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale)

I Härnösand finns två organisationer med namn efter släkten Bure:

1) Burestiftelsen, som stöder teknisk utbildning, utveckling och företagsamhet i Härnösand med omnejd, är äldst av de båda och har sitt namn efter Anders Bure (eller Andreas Bureus, den latiniserade formen). Han brukar kallas den svenska kartografins fader. 2) Bureanska föreningen stöder humanistisk utbildning och forskning inom Mitthögskolan.

Den har sitt namn av Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus).

Han ses som den svenska fornforskningens och särskilt runologins fader.

De här båda herrarna från vår tidigaste stormaktstid var kusiner och tillhörde den kanske mest kända norrländska släkten av alla. Den kan anses vara väl bestyrkt bakåt till ungefär mitten av 1400-talet, då en Anders Olofsson i Bure (nuvarande Bureå ett par mil söder om Skellefteå) bör ha kommit till världen. En tidig sidolinje tog namnet Burman, en mycket stor norrländsk släkt. Dit hör bland annat en känd Härnösandslektor, Fale Burman, som var verksam vid Härnösands gymnasium ca 20 år kring sekelskiftet 1800. Han är känd bland annat för sina utförliga beskrivningar av Jämtlands vägar, broar och övriga kommunikationsleder.

Namnet Fale för oss över till myten. Det fanns på 1500-talet en sägen – ja, att det är en sägen vet vi nu, men på 1500-talet sågs det som historisk sanning! – om både en Fale den äldre, som skulle ha varit med Erik den helige på korståg till Finland vid mitten av 1100-talet, och en Fale den yngre, som i början av 1200-talet stod på den Eriksska ättens sida i striderna mot den Sverkerska ätten och verksamt bidrog till Erikarnas seger vid Lena 1208. Han skulle ha varit från Norrland.

Den mäkta lärde Johan Bure kände förstås till den här myten. Han var, liksom även kusinen Anders, en för sin tid lysande genealog. Han band ihop sin egen släkt, som han förtjänstfullt kartlade ner till 1400-talet, med myten om medeltidens Fale. Ja, han ansåg sig kunna visa att Bure-ätten stammade från Fale den äldre.

Det skedde under en lång Norrlandsresa 1601-1602, varifrån han också samlade mängder av material angående dialekter, dagligt liv, befolkning m.m. Den viktigaste inspirationen för kopplingen bakåt till myten fick han vid ett besök i Sköns socken (nära nuvarande IKEA). Där visades han av kyrkoherden på en gravsten som påstods vara Fale den yngres. Han hade haft sin gård där och varit lagman för ungefär nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län. Gården hette Byrestadh, varav vi i dag har namnet Birsta.

Namnet Fale är avlett av ett äldre Fartheign, som inte var så ovanligt i mellersta Norrland under medeltiden. Sannolikt var gravstenen i Skön i verkligheten rest över en underlagman i Medelpad, Farthäghn den unge, som återfinns i flera dokument.

Man får akta sig för att i våra dagar se Johan Bures sammankoppling av sin släkt med sägner som något medvetet falsarium. På den här tiden var man inte kritisk mot sina källor på det sätt man är i dag. Man trodde på mycket som vi nu direkt avfärdar som fria fantasier. Ett exempel: vår siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, skrev som landsflyktig sitt mäktiga verk om götarnas och svearnas historia. Det kom ut ett par decennier före Johan Bures födelse, och det har han säkert läst. Där förs de svenska kungarnas härstamning tillbaka ända till Bibelns Noa!

Ett par generationer efter Johan Bure försöker den mycket lärde Uppsalaprofessorn Olaus Rudbeck visa i sin Atlantica att praktiskt taget all kultur i hela världen, inklusive den grekisk-latinska, har sitt ursprung här uppe i Manheim, som han kallar Norden. Och ännu ett par generationer senare tror naturvetaren Carl von Linné att svalorna övervintrar på sjöbottnarna!

Johan Bures koppling till medeltidsmyter började ifrågasättas på allvar under 1700-talets andra hälft, bl a av den lärde Härnösandsbiskopen J G Nordin.

Källor

1) 	Boström, Leif (http://home.swipnet.se/leifbostrom/main.htm)

2) Strang, Martti (http://www.strang.ch/)
3) Hernelind, Marc
Källa - födsel : Enar Persson

Källa bosatt: http://home.swipnet.se/~w-87735/farfar/p06069980c.html

Övriga noteringaar:

1350 enl. home.enter.vg/vj1000/grand-pa/Vidarweb/Per00749.htm

1425 enl. www.odenring.se/anor/default.html

Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån.

Bureå enl. www.odenring.se/anor/default.html

=========================

Källa: http://www.fredman.eu/en/ancestry.se/html_us_farfar/pd2c262aa.html

Född: omkring 1425 Bureå 1, Skellefteå sn (enl Bureätten del I, s.118, tab. 3)

Död: Bureå 6, Skellefteå sn (enl Bureätten del I, s.4)

Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) s.

===========================

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/farfar.html :


Möjligen underlagman i Västerbotten. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på en gård norr om ån. Källa: Leif Boström


Johan Bures släkttavlor koncentrerar sig främst på Anders Olofssons ättlingar. Om ättlingarna till Olof och Jon är uppgifterna mer knapphändiga. Men deras ättlingar hävdar att det rör sig om bröder. Sikeborg visar (sid 264-265) att i de 21 redovisade äktenskapen mellan de olika släktgrenarna så håller sig alla inom lagarna om äktenskap i förbjudna led, utom två. I de två fallen var kontrahenterna tremänningar, men de kan ha fått dispens.


Stamfader För BURE SLÄKTEN!


Yrke: Underlagman i Västerbotten

Född: Bureå, Skellefteå

Bosatt: Bureå, Skellefteå

Noteringar

Bosatt på den gård där Nils Hansson bodde 1602, norr om ån.


Han var underlagman i Västerbotten. Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Han bosatte sig nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades.


Born around 1410 in Bure, Skellefteå (Sweden.). Had at least seven children with his Malin, one of whom was Jacob Bure, born c. 1430.

Född omkring 1410 i Bure, Skellefteå. Underlagman i Västerbotten, död i Bureå, Skellefteå lfs. Gift (1) med Malin, född omkring 1410 i Bureå?.


Bure Anders Olofsson förmodas vara den äldste anfadern i Bure-släkten som kan antas vara mer historia än saga.

Född 1425 i Bure (Bureå), Skellefteå lfs (AC). Död i Skellefteå lfs (AC). Underlagman i Västebotten. Han var antagligen birkarl och bodde norr om Bureälven vid 1400-talets mitt, på den gård där Nils Hansson (Anders Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Fick sex barn. Vapen: Bure


Anders Olofsson Bure.

Föddes 1425 i Bureå, Skellefteå socken. Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas.


Anders Olofsson Bure

föddes 1425 i Bureå, Skellefteå socken. Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas.Underlagman i Västerbotten (Johan Bure).

Inge belagd som underlagman i några samtida handlinga.

Bosatt i Bure, Skellefteå lfs.

Bosatt på gårde där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) Bodde 1602, norr om ån.


Bure, Anders Olovsson (taulusta 10. Isä: Bure, Olav Hersesson) s. n. 1430 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bure. Alilaamanni, Bure.

Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso Malin, Bure

Lapset:

1) Jakob Andersson (katso taulu 14) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bureholmen, Ruotsi. Underlagman i Västerbotten, Sweden; Alilaamanni.

2) Anders (katso taulu 15) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Rödbäck, Umeå.


Født ca. 1425 i Bure, Selånger. Han var Underlagmann i Västerbotten.

Underlagsmann er troligen det samma som Landshøvding.

Han hadde sin gård på den jord som senere ble Nr. 6 i Bureå by.

Hans boställe låg troligvis helt nära där det så kallade Bureå-gillet kom at byggas, som säkerligen var bygd vid havsstranden, man får räkna med at dom transporterade timmer og byggmateriale sjövägen dit.


Anders Olofsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift Noteringar f. i Bure, Skellefteå lfs (AC) d. i Skellefteå lfs (AC ) Underlagman i Västebotten. Han var antagligen birkarl och bodde norr om Bureälven vid 1400-talets mitt. vapen: Bure . Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas


Underlagmann i Västerbotten

Anders var antagelig sønn av Olof Herseson


Underlagman i Västerbotten (Johan Bure).

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början.

Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson

(Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två

gånger.

Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale)

Källa: helgo.net/enar/och/tjocka/slakten/data/D0017/I66.html

Källa - födsel : Enar Persson

Källa bosatt: http://home.swipnet.se/~w-87735/farfar/p06069980c.html

Övriga noteringaar:

1350 enl. home.enter.vg/vj1000/grand-pa/Vidarweb/Per00749.htm

1425 enl. www.odenring.se/anor/default.html

Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån.

Bureå enl. www.odenring.se/anor/default.html

=========================

Källa: http://www.fredman.eu/en/ancestry.se/html_us_farfar/pd2c262aa.html

Född: omkring 1425 Bureå 1, Skellefteå sn (enl Bureätten del I, s.118, tab. 3)

Död: Bureå 6, Skellefteå sn (enl Bureätten del I, s.4)

Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) s.

===========================

http://www.cweden.com/genealogy/farfar/farfar.html :

Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn.

Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.

Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )

Enligt Släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå. Torde vara den äldste historiskt säkerställde medlemmen av Bure-ätten. (Källa: Urban Sikeborg)

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början.

Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson

(Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två

gånger. Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale)

I Härnösand finns två organisationer med namn efter släkten Bure:

1) Burestiftelsen, som stöder teknisk utbildning, utveckling och företagsamhet i Härnösand med omnejd, är äldst av de båda och har sitt namn efter Anders Bure (eller Andreas Bureus, den latiniserade formen). Han brukar kallas den svenska kartografins fader. 2) Bureanska föreningen stöder humanistisk utbildning och forskning inom Mitthögskolan.

Den har sitt namn av Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus).

Han ses som den svenska fornforskningens och särskilt runologins fader.

De här båda herrarna från vår tidigaste stormaktstid var kusiner och tillhörde den kanske mest kända norrländska släkten av alla. Den kan anses vara väl bestyrkt bakåt till ungefär mitten av 1400-talet, då en Anders Olofsson i Bure (nuvarande Bureå ett par mil söder om Skellefteå) bör ha kommit till världen. En tidig sidolinje tog namnet Burman, en mycket stor norrländsk släkt. Dit hör bland annat en känd Härnösandslektor, Fale Burman, som var verksam vid Härnösands gymnasium ca 20 år kring sekelskiftet 1800. Han är känd bland annat för sina utförliga beskrivningar av Jämtlands vägar, broar och övriga kommunikationsleder.

Namnet Fale för oss över till myten. Det fanns på 1500-talet en sägen – ja, att det är en sägen vet vi nu, men på 1500-talet sågs det som historisk sanning! – om både en Fale den äldre, som skulle ha varit med Erik den helige på korståg till Finland vid mitten av 1100-talet, och en Fale den yngre, som i början av 1200-talet stod på den Eriksska ättens sida i striderna mot den Sverkerska ätten och verksamt bidrog till Erikarnas seger vid Lena 1208. Han skulle ha varit från Norrland.

Den mäkta lärde Johan Bure kände förstås till den här myten. Han var, liksom även kusinen Anders, en för sin tid lysande genealog. Han band ihop sin egen släkt, som han förtjänstfullt kartlade ner till 1400-talet, med myten om medeltidens Fale. Ja, han ansåg sig kunna visa att Bure-ätten stammade från Fale den äldre.

Det skedde under en lång Norrlandsresa 1601-1602, varifrån han också samlade mängder av material angående dialekter, dagligt liv, befolkning m.m. Den viktigaste inspirationen för kopplingen bakåt till myten fick han vid ett besök i Sköns socken (nära nuvarande IKEA). Där visades han av kyrkoherden på en gravsten som påstods vara Fale den yngres. Han hade haft sin gård där och varit lagman för ungefär nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län. Gården hette Byrestadh, varav vi i dag har namnet Birsta.

Namnet Fale är avlett av ett äldre Fartheign, som inte var så ovanligt i mellersta Norrland under medeltiden. Sannolikt var gravstenen i Skön i verkligheten rest över en underlagman i Medelpad, Farthäghn den unge, som återfinns i flera dokument.

Man får akta sig för att i våra dagar se Johan Bures sammankoppling av sin släkt med sägner som något medvetet falsarium. På den här tiden var man inte kritisk mot sina källor på det sätt man är i dag. Man trodde på mycket som vi nu direkt avfärdar som fria fantasier. Ett exempel: vår siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, skrev som landsflyktig sitt mäktiga verk om götarnas och svearnas historia. Det kom ut ett par decennier före Johan Bures födelse, och det har han säkert läst. Där förs de svenska kungarnas härstamning tillbaka ända till Bibelns Noa!

Ett par generationer efter Johan Bure försöker den mycket lärde Uppsalaprofessorn Olaus Rudbeck visa i sin Atlantica att praktiskt taget all kultur i hela världen, inklusive den grekisk-latinska, har sitt ursprung här uppe i Manheim, som han kallar Norden. Och ännu ett par generationer senare tror naturvetaren Carl von Linné att svalorna övervintrar på sjöbottnarna!

Johan Bures koppling till medeltidsmyter började ifrågasättas på allvar under 1700-talets andra hälft, bl a av den lärde Härnösandsbiskopen J G Nordin.

Källor

1) Boström, Leif (http://home.swipnet.se/leifbostrom/main.htm)

2) Strang, Martti (http://www.strang.ch/)

3) Hernelind, Marc


Möjligen underlagman i Västerbotten. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på en gård norr om ån. Källa: Leif Boström


Johan Bures släkttavlor koncentrerar sig främst på Anders Olofssons ättlingar. Om ättlingarna till Olof och Jon är uppgifterna mer knapphändiga. Men deras ättlingar hävdar att det rör sig om bröder. Sikeborg visar (sid 264-265) att i de 21 redovisade äktenskapen mellan de olika släktgrenarna så håller sig alla inom lagarna om äktenskap i förbjudna led, utom två. I de två fallen var kontrahenterna tremänningar, men de kan ha fått dispens.


Stamfader För BURE SLÄKTEN!


Yrke: Underlagman i Västerbotten

Född: Bureå, Skellefteå

Bosatt: Bureå, Skellefteå

Noteringar

Bosatt på den gård där Nils Hansson bodde 1602, norr om ån.


Han var underlagman i Västerbotten. Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Han bosatte sig nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades.


Born around 1410 in Bure, Skellefteå (Sweden.). Had at least seven children with his Malin, one of whom was Jacob Bure, born c. 1430.

Född omkring 1410 i Bure, Skellefteå. Underlagman i Västerbotten, död i Bureå, Skellefteå lfs. Gift (1) med Malin, född omkring 1410 i Bureå?.


Bure Anders Olofsson förmodas vara den äldste anfadern i Bure-släkten som kan antas vara mer historia än saga.

Född 1425 i Bure (Bureå), Skellefteå lfs (AC). Död i Skellefteå lfs (AC). Underlagman i Västebotten. Han var antagligen birkarl och bodde norr om Bureälven vid 1400-talets mitt, på den gård där Nils Hansson (Anders Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Fick sex barn. Vapen: Bure


Anders Olofsson Bure.

Föddes 1425 i Bureå, Skellefteå socken. Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas.


Anders Olofsson Bure

föddes 1425 i Bureå, Skellefteå socken. Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas.Underlagman i Västerbotten (Johan Bure).

Inge belagd som underlagman i några samtida handlinga.

Bosatt i Bure, Skellefteå lfs.

Bosatt på gårde där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) Bodde 1602, norr om ån.


Bure, Anders Olovsson (taulusta 10. Isä: Bure, Olav Hersesson) s. n. 1430 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bure. Alilaamanni, Bure.

Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso Malin, Bure

Lapset:

1) Jakob Andersson (katso taulu 14) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bureholmen, Ruotsi. Underlagman i Västerbotten, Sweden; Alilaamanni.

2) Anders (katso taulu 15) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Rödbäck, Umeå.


Født ca. 1425 i Bure, Selånger. Han var Underlagmann i Västerbotten.

Underlagsmann er troligen det samma som Landshøvding.

Han hadde sin gård på den jord som senere ble Nr. 6 i Bureå by.

Hans boställe låg troligvis helt nära där det så kallade Bureå-gillet kom at byggas, som säkerligen var bygd vid havsstranden, man får räkna med at dom transporterade timmer og byggmateriale sjövägen dit.


Anders Olofsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift Noteringar f. i Bure, Skellefteå lfs (AC) d. i Skellefteå lfs (AC ) Underlagman i Västebotten. Han var antagligen birkarl och bodde norr om Bureälven vid 1400-talets mitt. vapen: Bure . Anders var underlagman i Västerbotten och bosatt på gård nr 6 i Bureå by nära havsstranden där Buregille kom att byggas


Underlagmann i Västerbotten

Anders var antagelig sønn av Olof Herseson


Född i Bure, Skellefteå lfs (Johan Bure). Enligt Johan Bure sägs han ha haft två döttrar, en gift till Lule och en till Lövånger uti Norby. Gift


Bodde i Bureå


( Skellefteå ifs )

Anders Olofsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift med .


Kopierad från internet , dryftat ämne är : Anders Olofsson

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/110409.html?1191084659

Kanske ? ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ?

102092 Anders Olofsson Bure

Underlagman i Västerbotten.

Far: 204184 Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

Född: 1425 Bure ,Skellefteå, Västerbotten.

Död:

--------------------------------------------------------------------------------

Familj med 102093 Malin "Bur-Marit" Olofsdotter Bure (1430 - )

Vigsel: 1450 Burträsk

Barn:

51046 Jakob Andersson Bure (1450 - )

95146 Anders Andersson Bure Burman (1460 - )

--------------------------------------------------------------------------------

Noteringar

Anders Olofsson Bure , han var Under Lagman i Wästerbotten, troligen samma som Landshövding ?

Han hade sin gård på den Jord som senare blev nummer 6 i Bureå by.

Troligen kom denne till Bureå före 1400, bosatte sig helt nära där Bureå - Gillet kom att byggas, som säkerligen var byggd vid Havs-Stranden,

men får räkna med att den inport som förekom skedde sjövägen, och det behövdes föråd för de varor som inporterades.

Under lagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.

Bodde i Bure ( se sid 5 ) Bureätten

Svårt att fastställa vem av Bure-Ätten som först kom till Bureå i skellefteå. men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade Klosterruinerna finnes, det står skrivet att en Dotter-son till Härse även han en av Bure-Ätten, vid namn Nils Hansson var bonde på jhemmanet 6 i Bureå 1583 - 1606, och var gift med en flicka från Fahlmark,

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind

( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )


Gifte och barn

.

Gift

	Jacob Andersson-Bure. Ansedel Född 1450 i Skellefteå/AC.

Underlagman.

	Anders Andersson Burman. Ansedel


http://www.cweden.com/genealogy/cw/pd2c262aa.htmlAnders Olofsson

Home Search Individual Pedigree Descendancy Relationship Timeline Login

Sex Male Person ID I6538 Family Last Modified 06 Apr 2005

Father Olof Hersesson Group Sheet F36 Family

Children > 1. Lucia Andersdotter

 2. Anders Andersson 

3. Mariet Andersdotter
4. Jakob Andersson
5. Jon Andersson

 6. Olof Andersson 

7. Påvel Andersson

Last Modified 06 Apr 2005
Group Sheet F46 Family

http://sundbom.familytreeguide.com/getperson.php?personID=I6538&tre...Anders Olofsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån.

http://familjenbostrom.se/genealogi/anor/leif/11-301_1826.htmBonde på den gård i Bureå som sedan blev nr 6. Anders Olofsson Bure var underlagman i Westerbotten, som troligen var detsamma som Landshövding. Hans gård blev senare nummer 6 i Bureå by. Troligen kom han till Bureå före år 1400 bosatte sig då nära havet. Han hade 6 barn.

Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl.Anders Olofsson Bure Bonde på Bureå 6, Skellefteå.

Father: Olof Olofsson Bure

Born: about 1425 Bureå 2, Skellefteå sn 1) Dead: Bureå 6, Skellefteå sn

--------------------------------------------------------------------------------
Family with N N Marriage:

Children: N Andersdotter N Andersdotter Herse Andersson

--------------------------------------------------------------------------------
Notes Bonde på den gård i Bureå som sedan blev nr 6. Anders Olofsson Bure var underlagman i Westerbotten, som troligen var detsamma som Landshövding. Hans gård blev senare nummer 6 i Bureå by. Troligen kom han till Bureå före år 1400 bosatte sig då nära havet. Han hade 6 barn.

--------------------------------------------------------------------------------
Sources

1) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl. s.587 

<< Start page
--------------------------------------------------------------------------------

Created by MinSläkt 3.3, Licensed to: Jan Fredman

http://www.fredman.eu/en/ancestry.se/html_jf_morfar/pe312f3bf.htmlLagman i Westerbotten Anders Olofsson Bure

Far: Abbot Olof (Gamle Olof) Hersesson (1380 - 1460)

Född: 1425 Bureå 1, Skellefteå lfs Enligt vissa källor född 1415 i Selånger

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Malin Bur-Marit Olofsdotter (1430 - ) Barn: Påvel Andersson Bure (~1450 - ) Olof Andersson Bure (~1450 - ) Mariet Bure (~1450 - ) Joen (Jakob) Andersson Bure (1455 - ) Jacob "Jacob Lagman" Andersson Bure (1456 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) Lucia Andersdotter Bure (1462 - ) Anders Olofsson

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Han hade sin gård på den mark som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid sjöstranden. Man ska förstå att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Det är svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark. Olof Anderssons son Jon Olofsson Bure, kusin med Olof Påvelsson Bure, var den siste verksamma Abboten i Bure Kloster. "Herr Jon Bure" den siste Abboten i Bure Kloster blev kallad under Gustav I:s tid att predika i Lappmarken och bygga kyrkor där tillsammans med bröderna, men de förvände synen på honom så han inte kunde läsa skriften. Han blev blind. Han följde sedan Klosterbröderna söderut och dog där.

<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Stig Sandström

http://medlem.spray.se/stig_sandstrom/pd2c262aa.html35020 Anders Olofsson Bure Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

Far: 70040 Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

Född: omkring 1425 Bureå, Skellefteå lfs (AC) 1) Bure(å), Selånger enligt Eddie Bjärrenholt Bosatt: Bureå, Skellefteå lfs (AC) 1) Bureå 6 Död: Bureå, Skellefteå lfs (AC) 2)

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med 35021 Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - ) Vigsel: 1446 Bureå (AC) 3)

Barn: 17510 Herse Andersson Bure (1452 - ) 295748 Jacob Andersson Bure (1456 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) 37103 Lucia ("Lilla Lussi") Andersdotter (1462 - ) Brita Andersdotter (1465 - ) Jon Andersson Olof Andersson Påwel Andersson Bure Mariet Andersdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn. Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.

Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )

Enligt Släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå. Torde vara den äldste historiskt säkerställde medlemmen av Bure-ätten. (Källa: Urban Sikeborg)

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början. Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två gånger. Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale)

I Härnösand finns två organisationer med namn efter släkten Bure: 1) Burestiftelsen, som stöder teknisk utbildning, utveckling och företagsamhet i Härnösand med omnejd, är äldst av de båda och har sitt namn efter Anders Bure (eller Andreas Bureus, den latiniserade formen). Han brukar kallas den svenska kartografins fader. 2) Bureanska föreningen stöder humanistisk utbildning och forskning inom Mitthögskolan. Den har sitt namn av Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus). Han ses som den svenska fornforskningens och särskilt runologins fader.

De här båda herrarna från vår tidigaste stormaktstid var kusiner och tillhörde den kanske mest kända norrländska släkten av alla. Den kan anses vara väl bestyrkt bakåt till ungefär mitten av 1400-talet, då en Anders Olofsson i Bure (nuvarande Bureå ett par mil söder om Skellefteå) bör ha kommit till världen. En tidig sidolinje tog namnet Burman, en mycket stor norrländsk släkt. Dit hör bland annat en känd Härnösandslektor, Fale Burman, som var verksam vid Härnösands gymnasium ca 20 år kring sekelskiftet 1800. Han är känd bland annat för sina utförliga beskrivningar av Jämtlands vägar, broar och övriga kommunikationsleder.

Namnet Fale för oss över till myten. Det fanns på 1500-talet en sägen – ja, att det är en sägen vet vi nu, men på 1500-talet sågs det som historisk sanning! – om både en Fale den äldre, som skulle ha varit med Erik den helige på korståg till Finland vid mitten av 1100-talet, och en Fale den yngre, som i början av 1200-talet stod på den Eriksska ättens sida i striderna mot den Sverkerska ätten och verksamt bidrog till Erikarnas seger vid Lena 1208. Han skulle ha varit från Norrland. Den mäkta lärde Johan Bure kände förstås till den här myten. Han var, liksom även kusinen Anders, en för sin tid lysande genealog. Han band ihop sin egen släkt, som han förtjänstfullt kartlade ner till 1400-talet, med myten om medeltidens Fale. Ja, han ansåg sig kunna visa att Bure-ätten stammade från Fale den äldre. Det skedde under en lång Norrlandsresa 1601-1602, varifrån han också samlade mängder av material angående dialekter, dagligt liv, befolkning m.m. Den viktigaste inspirationen för kopplingen bakåt till myten fick han vid ett besök i Sköns socken (nära nuvarande IKEA). Där visades han av kyrkoherden på en gravsten som påstods vara Fale den yngres. Han hade haft sin gård där och varit lagman för ungefär nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län. Gården hette Byrestadh, varav vi i dag har namnet Birsta. Namnet Fale är avlett av ett äldre Fartheign, som inte var så ovanligt i mellersta Norrland under medeltiden. Sannolikt var gravstenen i Skön i verkligheten rest över en underlagman i Medelpad, Farthäghn den unge, som återfinns i flera dokument. Man får akta sig för att i våra dagar se Johan Bures sammankoppling av sin släkt med sägner som något medvetet falsarium. På den här tiden var man inte kritisk mot sina källor på det sätt man är i dag. Man trodde på mycket som vi nu direkt avfärdar som fria fantasier. Ett exempel: vår siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, skrev som landsflyktig sitt mäktiga verk om götarnas och svearnas historia. Det kom ut ett par decennier före Johan Bures födelse, och det har han säkert läst. Där förs de svenska kungarnas härstamning tillbaka ända till Bibelns Noa! Ett par generationer efter Johan Bure försöker den mycket lärde Uppsalaprofessorn Olaus Rudbeck visa i sin Atlantica att praktiskt taget all kultur i hela världen, inklusive den grekisk-latinska, har sitt ursprung här uppe i Manheim, som han kallar Norden. Och ännu ett par generationer senare tror naturvetaren Carl von Linné att svalorna övervintrar på sjöbottnarna! Johan Bures koppling till medeltidsmyter började ifrågasättas på allvar under 1700-talets andra hälft, bl a av den lärde Härnösandsbiskopen J G Nordin.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

1) Boström, Leif (http://familjenbostrom.se/genealogi/) 

2) Strang, Martti (http://www.strang.ch/)
3) Hernelind, Marc
<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström

http://www.cweden.com/genealogy/cw/pd2c262aa.html•ID: I2311 •Name: Anders Olovsson •Sex: M •Birth: 1425 in Bureå, Skellefteå lfs,AC •Death: Okän in Bureå, Skellefteå lfs,AC •Title: Underlagman •Note: Bo Lindwall •Change Date: 29 NOV 2005

Father: Olov Hersesson b: 1380 in Bureå, Skellefteå,AC

Marriage 1 NN NN b: Okän •Married: Children 1. Jakob Andersson b: 1430 in Bure, Skellefteå lfs,AC 2. Anders Andersson Burman b: 1460 in Bureå, Skellefteå,AC 3. Lucia Andersdotter b: Okän in Bure, Skellefteå,AC 4. Påvel Andersson b: Okän in Bure, Skellefteå,AC 5. Olov Andersson b: Okän in Bure, Skellefteå,AC 6. Jon Andersson b: Okän in Bure, Skellefteå,AC

Marriage 2 NN NN b: Okän •Married: Children 1. Mariet Andersdotter b: Okän in Bure, Skellefteå lfs,AC

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=janeur&id...Anders Olofsson Bure Bonde på Bureå 1, Underlagsman för Westerbotten.

Far: Olof Olofsson Bure

Född: omkring 1425 Bureå 1, Skellefteå sn 1) Död: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Mariet (Bur-Mariet) N (1430 - ) Vigsel: 1450 Burträsk, Skellefteå sn 3) Levde: efter 1450 Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

Barn: Jacob Andersson Bure (1450 - ) Påvel Andersson Bure (1453 - ) Jon Andersson Bure (1455 - ) Olof Andersson Bure (1457 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) Lucia (Lille Lussi) Andersdotter Bure (1462 - ) Herse Andersson

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med N N Vigsel: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn: Mariet Andersdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Bonde på den gård i Bureå som sedan blev nr 6. Anders Olofsson Bure var underlagman i Westerbotten, som troligen var detsamma som Landshövding. Hans gård blev senare nummer 6 i Bureå by. Troligen kom han till Bureå före år 1400 bosatte sig då nära havet. Han hade 6 barn. Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

1) Jonas Bureus bok X36 s. A k.1/2 

2) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl. s.587
3) Bureätten del I, s.4
<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Jan Fredman

http://www.fredman.se/fredman.se/html_ake_lundgren/pd2c262aa.htmlAnders Olofsson Bure Bonde på Bureå 1, Underlagsman för Westerbotten.

Far: Olof Olofsson Bure

Född: omkring 1425 Bureå 1, Skellefteå sn 1) Död: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Mariet (Bur-Mariet) N (1430 - ) Vigsel: 1450 Burträsk, Skellefteå sn 3) Levde: efter 1450 Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

Barn: Jacob Andersson Bure (1450 - ) Påvel Andersson Bure (1453 - ) Jon Andersson Bure (1455 - ) Olof Andersson Bure (1457 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) Lucia (Lille Lussi) Andersdotter Bure (1462 - ) Herse Andersson

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med N N Vigsel: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn: Mariet Andersdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Bonde på den gård i Bureå som sedan blev nr 6. Anders Olofsson Bure var underlagman i Westerbotten, som troligen var detsamma som Landshövding. Hans gård blev senare nummer 6 i Bureå by. Troligen kom han till Bureå före år 1400 bosatte sig då nära havet. Han hade 6 barn. Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

1) Jonas Bureus bok X36 s. A k.1/2 

2) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl. s.587
3) Bureätten del I, s.4
<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Jan Fredman

http://www.fredman.se/fredman.se/html_ake_lundgren/pd2c262aa.html35020 Anders Olofsson Bure Underlagsman i Västerbotten, Bonde i Bure 6.

Far: 70040 Gamle Olof Hersesson Bure (1380 - 1460)

Född: omkring 1425 Bureå, Skellefteå lfs (AC) 1) Bure(å), Selånger enligt Eddie Bjärrenholt Bosatt: Bureå, Skellefteå lfs (AC) 1) Bureå 6 Död: Bureå, Skellefteå lfs (AC) 2)

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med 35021 Malin ("Bur-Mariet") Jonsdotter Bure (1425 - ) Vigsel: 1446 Bureå (AC) 3)

Barn: 17510 Herse Andersson Bure (1452 - ) 295748 Jacob Andersson Bure (1456 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) 37103 Lucia ("Lilla Lussi") Andersdotter (1462 - ) Brita Andersdotter (1465 - ) Jon Andersson Olof Andersson Påwel Andersson Bure Mariet Andersdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Hade sin gård på de marker som senare kom att bli Nr: 6 i bureå by. Kom troligen före byggdes senare. Fick 6 barn. Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn.

Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark.

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Mannberg sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )

Enligt Släkttraditionen underlagman i Västerbotten och bosatt i Bure, Skellefteå. Torde vara den äldste historiskt säkerställde medlemmen av Bure-ätten. (Källa: Urban Sikeborg)

Flyttade (?) till Bureå 6, Västerbotten, vid 1400-talets början. Bosatt i Bureå 6, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift två gånger. Av allt att döma bror till Olof & Jon (men knappast till Fale)

I Härnösand finns två organisationer med namn efter släkten Bure: 1) Burestiftelsen, som stöder teknisk utbildning, utveckling och företagsamhet i Härnösand med omnejd, är äldst av de båda och har sitt namn efter Anders Bure (eller Andreas Bureus, den latiniserade formen). Han brukar kallas den svenska kartografins fader. 2) Bureanska föreningen stöder humanistisk utbildning och forskning inom Mitthögskolan. Den har sitt namn av Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus). Han ses som den svenska fornforskningens och särskilt runologins fader.

De här båda herrarna från vår tidigaste stormaktstid var kusiner och tillhörde den kanske mest kända norrländska släkten av alla. Den kan anses vara väl bestyrkt bakåt till ungefär mitten av 1400-talet, då en Anders Olofsson i Bure (nuvarande Bureå ett par mil söder om Skellefteå) bör ha kommit till världen. En tidig sidolinje tog namnet Burman, en mycket stor norrländsk släkt. Dit hör bland annat en känd Härnösandslektor, Fale Burman, som var verksam vid Härnösands gymnasium ca 20 år kring sekelskiftet 1800. Han är känd bland annat för sina utförliga beskrivningar av Jämtlands vägar, broar och övriga kommunikationsleder.

Namnet Fale för oss över till myten. Det fanns på 1500-talet en sägen – ja, att det är en sägen vet vi nu, men på 1500-talet sågs det som historisk sanning! – om både en Fale den äldre, som skulle ha varit med Erik den helige på korståg till Finland vid mitten av 1100-talet, och en Fale den yngre, som i början av 1200-talet stod på den Eriksska ättens sida i striderna mot den Sverkerska ätten och verksamt bidrog till Erikarnas seger vid Lena 1208. Han skulle ha varit från Norrland. Den mäkta lärde Johan Bure kände förstås till den här myten. Han var, liksom även kusinen Anders, en för sin tid lysande genealog. Han band ihop sin egen släkt, som han förtjänstfullt kartlade ner till 1400-talet, med myten om medeltidens Fale. Ja, han ansåg sig kunna visa att Bure-ätten stammade från Fale den äldre. Det skedde under en lång Norrlandsresa 1601-1602, varifrån han också samlade mängder av material angående dialekter, dagligt liv, befolkning m.m. Den viktigaste inspirationen för kopplingen bakåt till myten fick han vid ett besök i Sköns socken (nära nuvarande IKEA). Där visades han av kyrkoherden på en gravsten som påstods vara Fale den yngres. Han hade haft sin gård där och varit lagman för ungefär nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län. Gården hette Byrestadh, varav vi i dag har namnet Birsta. Namnet Fale är avlett av ett äldre Fartheign, som inte var så ovanligt i mellersta Norrland under medeltiden. Sannolikt var gravstenen i Skön i verkligheten rest över en underlagman i Medelpad, Farthäghn den unge, som återfinns i flera dokument. Man får akta sig för att i våra dagar se Johan Bures sammankoppling av sin släkt med sägner som något medvetet falsarium. På den här tiden var man inte kritisk mot sina källor på det sätt man är i dag. Man trodde på mycket som vi nu direkt avfärdar som fria fantasier. Ett exempel: vår siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, skrev som landsflyktig sitt mäktiga verk om götarnas och svearnas historia. Det kom ut ett par decennier före Johan Bures födelse, och det har han säkert läst. Där förs de svenska kungarnas härstamning tillbaka ända till Bibelns Noa! Ett par generationer efter Johan Bure försöker den mycket lärde Uppsalaprofessorn Olaus Rudbeck visa i sin Atlantica att praktiskt taget all kultur i hela världen, inklusive den grekisk-latinska, har sitt ursprung här uppe i Manheim, som han kallar Norden. Och ännu ett par generationer senare tror naturvetaren Carl von Linné att svalorna övervintrar på sjöbottnarna! Johan Bures koppling till medeltidsmyter började ifrågasättas på allvar under 1700-talets andra hälft, bl a av den lärde Härnösandsbiskopen J G Nordin.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

1) Boström, Leif (http://familjenbostrom.se/genealogi/) 

2) Strang, Martti (http://www.strang.ch/)
3) Hernelind, Marc
<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Christer Wikström

http://www.cweden.com/genealogy/cw/pd2c262aa.htmlAnders Olofsson Bure Bonde på Bureå 1, Underlagsman för Westerbotten.

Far: Olof Olofsson Bure

Född: omkring 1425 Bureå 1, Skellefteå sn 1) Död: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Mariet (Bur-Mariet) N (1430 - ) Vigsel: 1450 Burträsk, Skellefteå sn 3) Levde: efter 1450 Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn

Barn: Jacob Andersson Bure (1450 - ) Påvel Andersson Bure (1453 - ) Jon Andersson Bure (1455 - ) Olof Andersson Bure (1457 - ) Anders Andersson Burman (1460 - ) Lucia (Lille Lussi) Andersdotter Bure (1462 - ) Herse Andersson

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med N N Vigsel: Bureå 6, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 2)

Barn: Mariet Andersdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar Bonde på den gård i Bureå som sedan blev nr 6. Anders Olofsson Bure var underlagman i Westerbotten, som troligen var detsamma som Landshövding. Hans gård blev senare nummer 6 i Bureå by. Troligen kom han till Bureå före år 1400 bosatte sig då nära havet. Han hade 6 barn. Möjligen underlagman i Westerbotten. Bosatt i Bureå, Skellefteå sn. Bosatt på en gård norr om ån, där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602. Källa: KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

1) Jonas Bureus bok X36 s. A k.1/2 

2) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) 2 uppl. s.587
3) Bureätten del I, s.4
<< Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Jan Fredman

http://www.fredman.se/fredman.se/html_ake_lundgren/pd2c262aa.htmlAnders Olofsson Bure Born: 1425 - Burea, Skelleftea Father: Olof Hersesson

Married: 1450 - Burtr...Skelleftea

Malin Bur-Marit Olofsdotter Born: 1430 - Burta...SK Died: - Bureholm
--------------------------------------------------------------------------------
Children

 • 1 M Jakob Andersson Bure
 • Born: 1450 - Burea, Skelleftea
 • Died: - Burea, Skelleftea
 • Spouse: Kjellog Olofsdotter
 • Marr: 1472 - Burea, Skelleftea

2 M Anders Andersson Born: 1460 - Burea, Skelleftea

3 M Olof Andersson

Born: 1457 - Burea, Skelleftea

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~johannesandersen/...http://www.cweden.com/genealogy/farfar/pd2c262aa.html


Anders Olofsson. Född i Bure, Skellefteå lfs. [1] Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Gift. med . Gift. med .

http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/11-400_104.htm#43Olofsson (Bure), Anders

Underlagman i Västerbotten. Född omkring 1415 i Selånger , Västernorrlands län. [1]

f Olof "Gamle Olof" Hersesson. Född i Selånger , Västernorrlands län. [1] ff Herse Bure. Född i Selånger , Västernorrlands län. [1]

Levnadsbeskrivning

"Bosatt i Bure på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån." (Ulf Sikeborg)

Gifte och barn

Gift

Jakob Andersson. Lagman.

Olof Andersson. Född i Bureå, Skellefteå sn (AC). [1]

Anders Burman.

Jon Andersson.

Påvel Andersson (Bure). Född i Bureå, Skellefteå sn (AC). [1]

Lucia ("Lille Lussi") Andersdotter. Född i Bureå, Skellefteå sn (AC). [1]

Mariet Andersdotter.

--------------------------------------------------------------------------------
Källor Disbyt medl 08285 Personregister Efternamnsregister Ortsregister

Lennart Kågedal, Uppsala, Ingrid Kågedals hemsida eller Lennart Kågedals hemsida

Framställd 2010-05-08 av Lennart Kågedal med hjälp av Disgen version 8.2.

http://web.comhem.se/~u18330832/verner_sara/000/0000/704.htmBörjan av 1400-talet Underlagman i Västerbotten.Bosatt på den gård där Nils Hansson (Olof Olofssons sonsons dotterson bodde 1602,norr om ån Flyttade till Bureå 6,Västerbotten,1400-talets början.Gunnar Ekman nämner även en dotter,Mariet med ett frågetecken (?).


Ref: http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=223629

Lever 1420, Kan ha flyttat till Bureå, Skellefteå vid 1400-talets början. Landshövding i VästerbottenFödd i Bureå, Skellefteå lfs, (Johan Bure). Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefteå lfs. Bosatt på den gård där Nils Hansson ( Olof Olofssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån.Född i Bure, Skellefteå (Västerbotten) Johan bure). Underlagman i Västerbotten (Johan Bure). Inte belagd som underlagman i några samtida handlingar. Bosatt i Bure, Skellefte lfs. Bosatt på den gård där Nils hansson ( Olof Anderssons sonsons dotterson) bodde 1602, norr om ån. Y-DNA haplogrupp G2-P15 (Peter Sjölund).


Underlagman i Västerbotten.Källa:

Se U. Sikeborg : " Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet ", Släktforskarnas årsbok 1996, s. 278f (släkttavla på s. 273-274)Familj med Bur-Mariet (1430 - ) Barn: Jakob Andersson (1450 - ) Anders Andersson (1460 - ) Lucia Andersdotter (1462 - ) Jon Andersson Mariet Andersdotter Påvel Andersson Olof Andersson
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Olofsson Bure , han var Under Lagman i Wästerbotten, troligen samma som Landshövding ? Han hade sin gård på den Jord som senare blev nummer 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400, bosatte sig helt nära där Bureå - Gillet kom att byggas, som säkerligen var byggd vid Havs-Stranden, men får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som importerades. Anders var bror till Olof Olofsson

Under lagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Bodde i Bure ( se sid 5 ) Bureätten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Olofsson Bure , han var Under Lagman i Wästerbotten, (troligen samma som Landshövding?) Han hade sin gård på den Jord som senare blev nummer 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400, bosatte sig helt nära där Bureå - Gillet kom att byggas, som säkerligen var byggd vid Havs-Stranden, men får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som importerades.

Under lagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Bodde i Bure ( se sid 5 ) Bureätten

Om Anders Olofsson (svenska)

Källor: http://www.grewik.se/gunwiklund;

Noteringar

Anders Olofsson Bure , han var Under Lagman i Wästerbotten, troligen samma som Landshövding ? Han hade sin gård på den Jord som senare blev nummer 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400, bosatte sig helt nära där Bureå - Gillet kom att byggas, som säkerligen var byggd vid Havs-Stranden, men får räkna med att den inport som förekom skedde sjövägen, och det behövdes föråd för de varor som inporterades.

Under lagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Bodde i Bure ( se sid 5 ) Bureätten

Svårt att fastställa vem av Bure-Ätten som först kom till Bureå i skellefteå. men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade Klosterruinerna finnes, det står skrivet att en Dotter-son till Härse även han en av Bure-Ätten, vid namn Nils Hansson var bonde på jhemmanet 6 i Bureå 1583 - 1606, och var gift med en flicka från Fahlmark,

Källa: Bureätten . En utredning om Bure-Ätten. I huvudsak byggd på utdrag ur skrifter efterlämnade av Comendör - Capten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet, utredd och utskrivet sommaren 1982 av Elof Lindmark Skellefteå

Källa: Bönder och gårdar i skellefteå socken 1539 - 1650 skriven av Ulf Lundström sidorna 389 - 393 Bureå 1-2 Skellefteå

Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 3

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 9 - 12 , Fjortonde och femtonde Generationen )Underlagsman.

Född 1425 i Skellefteå landsförs (AC). [Bure%C3%A5]

Död i Skellefteå landsförs (AC). [Bure%C3%A5]

Levnadsbeskrivning:

Anders Olofsson Bure var Under Lagman i Wästerbotten, troligen samma som Landshövding? Han hade sin gård på den Jord som senare blev nummer 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400, bosatte sig helt nära där Bureå - Gillet kom att byggas, som säkerligen var byggd vid Havs-Stranden. Man får räkna med att den inport som förekom skedde sjövägen och att det behövdes förråd för de varor som importerades. Under lagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Bodde i Bure ( se sid 5 ) Bureätten. Det är svårt att fastställa vem från Bure-Ätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade Klosterruinerna finnes, det står skrivet att en Dotter-son till Härse även han en av Bure-Ätten, vid namn Nils Hansson var bonde på hemmanet 6 i Bureå 1583 - 1606, och var gift med en flicka från Fahlmark, Barn: Jacob Andersson Bure (1450 - ) Härse Andersson Bure (1452 - ) Påvel Andersson Bure (1453 - ) Joen Andersson Bure (1455 - ) Olof Andersson Bure (1457 - ) Anders Andersson Bure Burman (1460 - ) Lucia Andersdotter Bure (1462 - ) Mariet Andersdotter Bure

view all 12

Anders Olofsson's Timeline

1425
1425
Bureå, Skellefteå lfs, Västerbotten
1453
1453
Ostvik, Skellefteå, Västerbotten
1456
1456
Bureå, Skellefteå lfs (AC)
1457
1457
Bureå 6, Skellefteå, Västerbotten
1460
1460
Bure, Skellefteå landsförsamling, Västerbottens län, Sweden
1462
1462
Bureå, Skellefteå landsförs, Västerbotten, Sweden
1465
1465
Bureå 1, Skellefteå,Bureå 1,Skellefteå parish, Skellefteå församling, Västerbottens län, Sweden
1470
1470
Age 45
Bureå, Skellefteå lfs, Västerbotten
????