Botvid Bengtsson

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Botvid Bengtsson

Birthdate:
Birthplace: Finland
Death: 1455 (40-49)
Immediate Family:

Husband of Botilla Nilsdotter Stiernkors
Father of Erik Botvidsson Stålarm and Barbro Botvidsdotter (Stålarm)

Occupation: Vaepnare, Fogde, Porvoon läänin kihlakunnan tuomari, fogd, Väpnare, Fogde över Aborrfors fiskevatten i början av 1400-talet, vouti, maatarkastusmies
Managed by: Reijo Mitro Savola, Geni Curator
Last Updated:

About Botvid Bengtsson

Asemies. Suomi.

Väpnare. Finland.

Squire. Finland.


HUOM! Gabriel Anrepin tutkimuksessa "Svenska adelns ättar-taflor" Botvid Bengtsson on merkitty virheellisesti Benedict Nilssonin pojaksi. Saman oletuksen teki myös Jully Ramsay. Tämän oletuksen kumosi Gustaf Elgenstierna teoksessaan "Den introducerade svenska adelns ättartavlor". Lähdetietoja hänen vanhemmistaan ei ole löytynyt.

OBS! I Gabriel Anreps studie "Svenska adelns ättar-taflor" har Botvid Bengtsson felaktigt märkts som Benedict Nilssons son. Samma antagande gjordes av Jully Ramsay. Detta antagande avskaffades av Gustaf Elgenstierna i hans arbete "Den introducerade svenska adelns ättartavlor". Ingen källinformation om sina föräldrar har hittats.

NOTE! In the study by Gabriel Anrep, "Svenska adelns ättar-taflor" Botvid Bengtsson has been mistakenly labeled as Benedict Nilsson's son. The same assumption was made by Jully Ramsay. This assumption was abolished by Gustaf Elgenstierna in his work "Den introducerade svenska adelns ättartavlor". No source information about his parents has been found.


Gammal frälsesläkt. Introd. 1625, uppflyttad i forna riddarklassen 1668-05-22. Ättens sist levande medlem upphöjd i grevlig värdighet. Uppgiften hos äldre genealoger att ätterna Stålarm, Tawast och Footangel härstamma från tre söner till »Niclis i Kiala, en mäktig man i Finland under 1800-talet» har av fru J. Ramsay i Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisats vara en på fri hand gjord konstruktion. Ätten Stålarm kan icke med visshet föras längre tillbaka än till nedanstående Botvid Bengtsson, vilkens sigill dock icke finnes bevarat. Hans son Erik Botvidsson förde 1486 den krökta armen i vapnet. Om och huru han ärvt denna vapenbild, som tidigare förts av den före 1485 utdöda ätten Tawast, kan icke fastställas.

[Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor: Adliga ätten STÅLARM, nr 32, utdöd.]

Väärää tietoa - Falsk information - Wrong information:

Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor - afdelning 4: Skytte af Duderhoff - Östner. jemte tillägg, rättelser och slutord (1858-1864), s. 268:

http://runeberg.org/anrep/4/0272.html


Botvid Bengtson. Asemies. Herra Ivar Nilssonin Aborrforsin kalastusvesien vouti 1400-luvun alussa. Allekirjoitti Suomen rälssin kirjeen Revaliin koskien Vapahtajan kirje Revalille, joka koski Dönhoff Kallea 1439. Mainitaan sinetin todistajana Turussa 1447. Maakuntakatselmusmies Pernajassa 1448. Osallistui röystön tutkintaan Hämeen ja Savon välillä 1452. Mainitaan viimeksi 1455. Naimisissa valtaneuvos Nils Olofssonin (Stiernkors-keskiaikasukua) tyttären Botilla Nilsdotterin kanssa ja Katarina Nilsdotterin (Tawast-keskiaikasukua) kanssa.

lapsia:

Erik Botvidsson. Kihlakunnantuomari.

Botvid Bengtson. Väpnare. Herr Ivar Nilssons fogde över Aborrfors' fiskevatten i början av 1400-talet. Undertecknade det finska frälsets skrivelse till Reval rörande Dönhoff Kalle 1439. Namnes såsom sigillvittne i Åbo 1447. Landssyneman i Pernå 1448. Deltog i rannsakningen rör. rån mellan Tavastland och Savolaks 1452. Namnes senast 1455. Gift med Botilla Nilsdotter, dotter av riksrådet Nils Olofsson (Stiernkors medeltidsätten) och Katarina Nilsdotter (Tawast medeltidsätten

[https://www.adelsvapen.com/genealogi/St%C3%A5larm_nr_32#TAB_1]