Erik Segebodsen Krummedige

How are you related to Erik Segebodsen Krummedige?

Connect to the World Family Tree to find out

Erik Segebodsen Krummedige's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Erik Segebodsen Krummedige

Swedish: Erik Segebodsson Krummedige, till Rundtoft i Angel, Danish: Erik Segebodsen Krummedige, til Rundtoft i Angel
Birthdate:
Birthplace: Løgismose, Haarby, Assens, Odense County, Syddanmark, Denmark
Death: September 14, 1439 (83-92)
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Place of Burial: Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Immediate Family:

Son of Segebod Johansen Krummedige, til Mehlbeck og Løgismose; Sidsel Skram; Cecilie Pedersdatter Skram and Segebod Krummedige
Husband of Beate von Thienen and Katarina Frillesdotter Frille
Father of Margareta Eriksdotter Krummedige; Erik Eriksen Krummedige; Ebba Eriksdotter Krummedige; Hartvig Eriksson Krummedige; Agneta Eriksdotter Krummedige and 6 others
Brother of Mette Segebodsdatter Krummedige; Anne Segebodsdatter Krummedike; Giske Sehested and Elsebe Krummedige

Occupation: Dansk rigshovmester, ridder og rigsråd, til Tranekjær, Rigsråd. hofmester, drost i Sønderjylland, lensmand Aalholm., Riddare, lord, Rikshovmästare
Managed by: Private User
Last Updated:

About Erik Segebodsen Krummedige

SDHK-nr: 42624

Utfärdat: 14690721, Wismar Innehåll: Vendiska städernas ombud och rådet i Wismar till kung Kristian med begäran att han ville anta kung Karls förslag att det planerade fredsmötet mellan dem skulle hållas i Lübeck omkring den 24 augusti men förlänga terminen med två eller tre veckor samt utfärda lejdebrev i bästa form såväl för kung Karl som Axelssönerna. Han borde även uppmana Ture Turesson, Magnus Gren och Erik Krummedige att hemkalla sitt sjöfolk, med vilket de skadade de sjöfarande.


Line: Den danske Linie. [Krummedige - Krummendiek]

Død 14 Sep 1439

--

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1900:235.


Erik Krummedige (jævnfør D.A.A. 1900 side 226) til Rundtoft , kjøbte 1392 af Henrik Split sin Søster Elsebes Part i Løg ismose (1), nævnes 1397 i Vidnet paa Urnehoved Thing om, at Hertuginde Elisabeth pantsatte Slesvig til Hertug Gert (2 ), var senere Formynder for denne Hertugs Børn, Ridder, 1406 Drost i Sønd erjylland Lehnsmand paa Tønder, indtog 1411 Flensborg fra d e Danske, men sluttede sig 1413 til disse, kaldes 1417 Just iriarius Jucie (3) og s.A. dansk Rigsraad (4), 1418 Sendebu d til Slesvig til Underhandlinger med Hansestæderne, 1419 og 1432 Lehnsma nd paa Aalholm, 1423 Sendebud til Flensborg, 1424 Hofmester , 1425 Sendebud til Lybæk, mistede 1431 Rundtoft, som Hol stenerne jævnede med Jorden, var 1435 med Kong Erik i Stock holm og endnu 1438 til Møde i Kalmar, + 14 Sept. 1439, begravet i St. Cat harine Kirke i Lybæk.

Erik Krummedige kom til at faa en betydelig rolle for Fle nsborg. Han overtog godset "Rundhof" og det tilstødende Gel ting efter faderen, og han var ridder og drost i Sønderjyll and. Erik var formodentlig gift 2 gange: Først med Beate vo n Thienen, datter af Sønderjyllands drost Johan von Thienen, selv om d enne antagelse hviler paa indicier. Senere var Erik Krummedi ge gift med Karen Hakonsdatter Frille.

I forbindelse med ægteskabet med Beate von Thienen fik h an i 1397 en mængde jord i medgift: Vippetorp, gaarden Grisg aard, Tolslev, Skovby, gaarden Tolgaard samt alle Johan von Th ienens besiddelser i Ny herred med undtagelse af gaarden Bru nsbøl. Erik Krummedige udvidede altsaa det gods han allerede hav de, Rundhof og Gelting, med yderligere besiddelser. Der e r nok ingen tvivl om, at han paa den maade fik en betydelig m ateriel ballast for sin politiske og militære virksomhed, o g i 1406 blev Erik Krummedige da ogsaa slaaet til ridder.

Efter at dronning Margrethe den I. havde erobret Flensbo rg i 1409, lurede oprøret hos holstenerne. Bla.a. var de ho lstenske grever meget interesseret i de stude og heste, so m blev drevet sydpaa fra Danmark, og danskerne kunne ikke al tid have deres handelsvarer i fred. Det berettes, at der bl.a. blev klaget over Erik Krummedige, fo rdi han skulle have taget en hest til en værdi af 17 mark.

I 1411 mødte Erik Krummedige som repræsentant for Hertu ginde Elisabeth og børn ved en aftale med dronning Margreth e I og hendes adoptivsøn, Erik af Pommeren, der var repræse nteret af Claus Lembek.

Hovedmanden i holstenernes oprør var efter sigende en h olstener ved navn Curt up der Lucht, men det blev Erik Krum medige, der i 1412 stormede Flensborg. Sammen med sine fæll er blev det mest saarbare punkt angrebet. Det var Franciskan erklosteret, hvis kongetro munke intet kunne stille op. Det meste af Fle nsborg blev erobret, men fæstningen Duborg holdt stand, o g oprøret faldt fra hinanden. Kort før sin død lykkedes de t dronning Margrethe at faa en fredsaftale i stand med holst enerne - men utilfredsheden lurede stadig under overfladen.

I 1417 skiftede Erik Krummedige pludselig side fra holst ensk troskab over til kongens parti, og i de kommende aar ko m han til at fungere som rigsraad, hofmester og sendebud i k ongens forskellige anliggender.

Freden fra 1412 kom kun til at vare til Mortensaften 142 2. Denne gang var Duborg nær blevet indtaget. Et modangre b standsede dem dog, og igen gav en mægling kortvarig fred.

Men de holstenske Schauenburgere var ikke tilfredse me d freden, og allerede i 1427 angreb de igen Flensborg. So m sædvanlig faldt byen hurtigt, men fæstningen Duborg hold t stand. En længere belejring blev begyndt for at udsulte b orgens forsvarere. Erik Krummedige foreblev kongen tro, og det lykkedes ham en dog at bringe haardt tiltrængte forsyninger frem til Dubor d ad søvejen.

Til sidst faldt Duborg dog paa grund af sult, sygdom og n ød. Det skete den 7. september 1431. Erik Krummedige slap s elv levende fra det, men hans gods Rundhof blev jævnet me d jorden.

Erik Krummedige udvandrede til Danmark, hvor han blev st amfader til den danske del af adelsslægten krummedige. Ha n døde den 14. september 1439 og blev begravet i Sct. Catha rine kirke i Lübeck - og kom dermed til sidst tilbage til S lesvig.

Erik Krummedige er sammen med bl.a. Henneke Limbek og Es bern Tagesen medbesegler paa et vidne af 6. okt. 1397 fra Ur nehoved landsting (SÅ 1972, s. 12).

- Den danske linie -

Svenske slægtstavler VIIIa
+ 14 TOF 91737 + 15 TOF 182655 + skema 1 44-06.
Skrev sig til Rundtoft døde den 14. September 1439 og blev begravet i St. Cathrine kirke i Lübeck.

Han var gift første gang med Beate von Thienen og anden gang med Karen Hakonsdatter Frille, der den 14. November 1439 med sin bror Johan Frille lånte penge af borgmester Henrik Rapesulver i Lübeck.

Han købte 1392 af Henrik Split sin søster Elsebes part i Løgismose.

Erik Krummedige nævnes 1397 i et vidne på Urnehoved ting om, at hertuginde Elisabeth pantsatte Slesvig til hertug Gert, og senere nævnes han som formynder for denne hertugs søn.

Han omtales som ridder og var 1406 drost i Sønderjylland. Han var desuden lensmand på Tønder, og 1411 indtog han Flensborg.

Han kaldes 1417 Justitiarius Jucie og samme år omtales han som dansk rigsråd.

I 1418 var han sendebud til Slesvig til forhandlinger med Hansestæderne, og 1419 samt 1432 omtales han som lensmand på Ålholm.

Han var 1423 sendebud til Flensborg, og 1424 nævnes han som hofmester.

I året 1425 var han sendebud til Lübeck, mistede 1431 Rundtoft, som holstenerne jævnede med jorden.

1435 var han med kong Erik i Stockholm.

Han nævnes endnu 1438, da han var deltager i et møde i Kalmar.


Rikshovmästare


Erik Segebodsen Krummedige till Trankärr, född 1364 i Köpenhamn, död 14 september, 1439. Son till Segebod Krummedige (född ca 1330) och Sidsel Skram (född 1342). Dansk rikshovmästare, riddare och riksråd.

Gift 1 med Beata von Thienen (1360- )

Gift 2 med Karen Hakonsdotter (Frille)

Barn med 1

 1. Margareta Eriksdotter (Krummedige) (1390-1451)

2. Elisabeth Eriksdotter (Krummedige) (1402- )
3. Anna Eriksdotter (Krummedige)
4. Ebba Eriksdotter (Krummedige) ( -1465)
5. Agneta Eriksdotter (Krummedige) ( -1452)
6. Hartvig Eriksson (Krummedige) ( -1480)
7. Otto Eriksson (Krummedige)Erik Krummedige

Holsteinare

dansk rikshovmästareErik Segebodsen Krummedige, til Rundtoft i Angel

 • Geburtstag und -ort: etwa 1351 Løgismose, Haarby, Assens, Odense County, Syddanmark, Denmark (Dänemark)
 • Verstorben: 14 September 1439 (83-92) Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany (Deutschland)
 • Bestattungsort: Katharina Church, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany (Deutschland)

Angehörige:

 • Sohn von Segebod Johansen Krummedige, til Mehlbeck og Løgismose und Cecilie Pedersdatter Skram
 • Ehemann von Beate Johansdatter von Thienen und Katarina Frillesdotter Frille
 • Vater von Margareta Eriksdotter Krummedige; Erik Eriksen Krummedige; Ebba Eriksdotter Krummedige; Hartvig Eriksson Krummedige; Agneta Eriksdotter Krummedige; Otte Erikssen Krummedige; Elisabeth Eriksdatter Krummedige; Beata Eriksdotter Krummedige; Eggert Krummedige; Anne Eriksdotter Krummedige und Mette Krummedige
 • Bruder von Mette Segebodsdatter Krummedige; Anne Segebodsdatter Krummedike; Elsebe Segeboddatter Split und Giske Sehested
 • Hinzugefügt von: Nils-Erik Erling Morén am 17. März 2007
view all 17

Erik Segebodsen Krummedige's Timeline

1351
1351
Løgismose, Haarby, Assens, Odense County, Syddanmark, Denmark
1390
1390
Logismos, Odense, Denmark
1394
1394
Løgismose,Odense,Danmark
1395
1395
Logimose, Odense, Denmark
1396
1396
Copenhagen, Denmark
1398
1398
Logismose, Odense, Denmark
1400
1400
Krummendike Itenso Slesvig-Holstien Prussia
1400
Almelo, Overijssel, Nederland (Netherlands)
1402
1402
Logimose, Odense amt