Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter

How are you related to Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter?

Connect to the World Family Tree to find out

Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter

Also Known As: "Hjørvard"
Birthdate:
Birthplace: Norway
Death: circa 547 (46-64)
Reidgotalandi, Norway
Immediate Family:

Daughter of Angantyr the Berserker and Tova Bjartmarsdatter
Wife of Höfund Gudmundsson, king in Glaesivollum
Mother of Koning Hreithgotaland Heidrek Hofundsson, King in Reidgotaland and Angantyr Hofundsson

Occupation: [Barsarkar]
Managed by: Private User
Last Updated:

About Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter

Hervor http://en.wikipedia.org/wiki/Hervor

http://no.wikipedia.org/wiki/Hervor

http://no.wikipedia.org/wiki/Hervors_saga


Hervor, datter av Angantyr

Hervor ble født etter at hennes far Angantyr døde som følge av en tvekamp med den svenske helten Hjalmar den hugstore, og vokste opp som en trell. Hun klede seg som en mann, kjempet, drepte, og herjet under sitt mannlige fornavn Hjørvard. Da hun fikk greie på sin fars identitet besluttet hun leve slik sin far og finne «Tyrfing», det magiske sverdet.

Sammenkalle de døde

En dag da hun seilte inn til Munarvåg (Munarvágr) på Samsø (Samsey) med flåten sin, men hun var den eneste som våget å legge til ved den forheksede øya. Resten av mannskapet hennes fryktet de nattlige hendelsene som skjedde blant gravhaugene på øya. Da hun nærmet seg gravstedene oppdaget hun en ild som brant over dem, og nærmet seg den største av gravene. Hun talte da med høy stemme og krevde at hennes far avslørte seg selv. Hun fortalte at som hans datter hadde hun krav på sin rettmessige arv, Tyrfing. Deretter påkalte hun også sine elleve onkler med høy og stram stemme at hennes fars stemme ble hørt. Han ba henne om ikke å forfølge sin leting etter sverdet. Hun ga seg ikke, men fortsatte å kreve arven.

Krever sin arv

Endelig åpnet graven seg og i dens midtre skinte en ild. Der så hun sin far, og advarte henne om å ikke be om sverdet. Det ville føre til døden for hele stammen om hun brukte det. Likevel opprettholdt hun kravet. Endelig ble sverdet kastet ut av graven og hung rep det, hilste farvel til sine døde slektninger og gikk mot kysten.

Da hun kom fram var alle skipene borte. Hennes mannskap var blitt skremt unna av ildene og tordendrønnene fra galtene.

Til slutt klarte hun å komme seg fra øya og nådde fram til jotnen Gudmund av Glæsisvoll (Glæsisvellir) i Jotunheimen. Fortsatt var hun kledt i mannsdrakt og kalte seg Hjørvard. Listig hjalp hun jotnen å vinne brettspillet hnefatafl. Imidlertid drepte hun også en mann der som forsøkte å dra Tyrfing ut av sliren etter at hun hadde reist seg fra bordet. Deretter dro hun igjen i viking, og hun reiste langt og fjernt.

Etter en tid gikk hun trett av reisene og dro tilbake til sin fosterfar Bjartmar. Her begynte hun å sy og brodere som andre kvinner, og ble da betraktet som en vakker og hendig pike.

Gudmunds sønn Hofund kom for å be henne gifte seg med ham og hun sa da ja. Gamle Gudmund feiret stort bryllup for paret og overga sitt rike til dem. De levde lykkelig sammen og fikk to sønner som fikk navnene Angantyr og Heidrek.

Sverdet Tyrfing fortsatte å gjøre ondt verk, og Heidrek drepte sin bror Angantyr med det. For de videre hendelsene med sverdet, se artikkelen om Heidrek.


Hervor was born after her father Angantyr's death (he died during a duel against the Swedish hero Hjalmar), and she grew up as a slave. She dressed like a man, fought, killed and pillaged under her male surname Hjörvard. When she learnt of her father's identity she decided to live as her father and to find Tyrfing, the magic sword.

One day, she arrived with her fleet to Munarvágr on Samsø (Samsey), but she was the only one who dared to embark on the haunted island. The remainder of her crew feared the nightly activities around the barrows on the island. As she approached the barrows she saw a fire shining above them, and she approached the largest one. She then talked with a loud voice summoning her father Angantyr to reveal himself. She said that as his daughter she was entitled to her rightful inheritance, Tyrfing. Then, she also summoned her eleven uncles and she did so with such a loud voice and such harsh words that finally, her father's voice was heard and he asked not to pursue her quest. She did not give in but continued to ask for her rightful inheritance.

Finally, the grave opened and in its centre a fire was shining. There she saw her father, and he warned her not to ask for the sword. It would bring death to their whole clan if she used it. Still, she persisted. Finally the sword was cast out of the grave, and she eagerly gripped it, bid farewell to her dead kinsmen and walked to the shore.

However, when she arrived at the shore, the ships were gone. Her crew had been scared away by the fires and the thunder from the barrows.

Eventually, she managed to leave the island and arrived at the court of Gudmund of Glæsisvellir. She still dressed herself as a man and called herself Hjörvard. Cunningly, she helped the king to win playing tafl. However, she also slew a poor courtier who tried to unsheathe Tyrfing after she had left it on a chair. Then, she resumed her Viking activities, and travelled far and wide.

After a while she grew tired of the adventures and returned to her foster-father Bjartmar. At Bjartmar's residence, she betook herself to sewing and embroidering like other girls, and was considered to be a beautiful and good-mannered girl.

King Gudmund's son Höfund, then arrived to ask for her hand, and she said yes. The old king Gudmund arranged a grand wedding, and entrusted the kingdom in the hands of the young couple. They lived happily and had two sons who were given the names Angantyr and Heidrek.

The sword Tyrfing would continue its ill work, and Heidrek slew his brother Angantyr with the sword.


Born: Abt 0492, , , , Norway 19

Marriage: Hofund Gudmundsson

Hervor married Hofund Gudmundsson, son of Gudmund and Unknown. (Hofund Gudmundsson was born about 0488 in Glaesivollum, , , Norway 19.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Angantyr

Om Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter (Norsk)

Hervor Agnantyrdatter

Datter av Angantyr og Tova. Hun giftet seg med Höfund, De fikk sønnene Agantyr og Heidrek

Hervor ble født etter at hennes far Angantyr døde som følge av en tvekamp med den svenske helten Hjalmar den hugstore, og vokste opp som en trell. Hun klede seg som en mann, kjempet, drepte, og herjet under sitt mannlige fornavn Hjørvard. Da hun fikk greie på sin fars identitet besluttet hun leve slik sin far og finne «Tyrfing», det magiske sverdet.

Sammenkalle de døde

En dag da hun seilte inn til Munarvåg (Munarvágr) på Samsø (Samsey) med flåten sin, men hun var den eneste som våget å legge til ved den forheksede øya. Resten av mannskapet hennes fryktet de nattlige hendelsene som skjedde blant gravhaugene på øya. Da hun nærmet seg gravstedene oppdaget hun en ild som brant over dem, og nærmet seg den største av gravene. Hun talte da med høy stemme og krevde at hennes far avslørte seg selv. Hun fortalte at som hans datter hadde hun krav på sin rettmessige arv, Tyrfing. Deretter påkalte hun også sine elleve onkler med så høy og stram stemme at hennes fars stemme ble hørt. Han ba henne om ikke å forfølge sin leting etter sverdet. Hun ga seg ikke, men fortsatte å kreve arven.

Krever sin arv

Endelig åpnet graven seg og i dens midtre skinte en ild. Der så hun sin far, som advarte henne om å ikke be om sverdet. Det ville føre til døden for hele stammen om hun brukte det. Likevel opprettholdt hun kravet. Endelig ble sverdet kastet ut av graven og hun grep det, hilste farvel til sine døde slektninger og gikk mot kysten.

Da hun kom fram var alle skipene borte. Hennes mannskap var blitt skremt unna av ildene og tordendrønnene fra galtene.

Til slutt klarte hun å komme seg fra øya og nådde fram til jotnen Gudmund av Glæsisvoll (Glæsisvellir) i Jotunheimen. Fortsatt var hun kledt i mannsdrakt og kalte seg Hjørvard. Listig hjalp hun jotnen å vinne brettspillet sjakk. Imidlertid drepte hun også en mann der som forsøkte å dra Tyrfing ut av sliren etter at hun hadde reist seg fra bordet. Deretter dro hun igjen i viking, og hun reiste langt og fjernt.

Etter en tid gikk hun trett av reisene og dro tilbake til sin fosterfar Bjartmar. Her begynte hun å sy og brodere som andre kvinner, og ble da betraktet som en vakker og hendig pike.

Gudmunds sønn Hofund kom for å be henne gifte seg med ham og hun sa da ja. Gamle Gudmund feiret med stort bryllup for paret og overga sitt rike til dem. De levde lykkelig sammen og fikk to sønner som fikk navnene Angantyr og Heidrek.

Sverdet Tyrfing fortsatte å gjøre ondt verk, og Heidrek drepte sin bror Angantyr med det. For de videre hendelsene med sverdet, se artikkelen om Heidrek.

http://no.wikipedia.org/wiki/Hervor

http://heimskringla.no/wiki/Sverdet_Tyrfing

view all

Frilla Hervor "Hjørvard" Angantyrsdotter's Timeline