Gerrit Jansz Visser

How are you related to Gerrit Jansz Visser?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Gerrit Jansz Visser

Afrikaans: Visser
Also Known As: "Jansz", "Gerrit Jansz Visser"
Birthdate:
Birthplace: Ommen, Overijssel, Friesland, Nederland (Netherlands)
Death: after October 17, 1713
Brakkefontein aan die Bergrivier, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Place of Burial: Western Cape, South Africa
Immediate Family:

Son of Jan Coenraadsz Visser, SV/PROG and Geertje Aeltje Gerritz, SM/PROG
Husband of Jannetje Thielemans Hendriks
Father of Thieleman Visser; Hendrik Visser; Alida (Aaltje) Visser; Johannes Janz Visser; Jacomina Scholtz, Munnik,, SM and 9 others
Brother of Maria Visser, SM; Coenraad/Koentraadt Jansz/Janse Visser; Johannes Janz Visser; Geesje Verschuur, SM and Zacharia Jansz Visser
Half brother of Margarita Jans Lourens (van de Caep); Reintje Jans Van Hoff; Anthonie Visser; Susanna Hattingh, SM; Jacobus (Jacob) Visser and 2 others

DVN: a4b2
Managed by: Private User
Last Updated:

About Gerrit Jansz Visser

Source 1

http://www.diedericks.co.za/aqwg03.htm#55

http://visser-families.synthasite.com/

Gerrit Jansz VISSER * C1657 Ommen, Overijssel, Nederland, ~ 1660, + Brakkefontein aan die Bergrivier,+ 1714, X 4 Aug 1675 met Jannetjie (Janetta) Thielemans HENDRIKS,* 18 Aug 1660, ~ 1662, van Ultrecht, Nederland, d/v Thielemans HENDRIKS (X1660) en Mayken Hendriks van den BERG, van Diest in Brabant, Belgie. (Mayken was die weduwee van Jacob THEUNIS. Sy was ook die eerste Kaapse meisie wat met 'n Vryburger in die huwelik getree het.) Volgens die oorspronklike trouboek was die huwelikspaar se name ingeskryf as Gerrit Jansz VISSER en Jannetje THIELEMANS, gebore te Cabe De Boa Esperancs. Hulle het 12 kinders gehad. ( In die geskiedenis boeke van De Villiers en Pama word beweer dat Gerrit Jansz VISSER die stamvader van die meeste van die Visser Families in Suid-Afrika is. Sy vader, Jan Coenraad VISSER, is die werklike stamvader, so ons kan se dat Gerrit Jansz VISSER die voorvader van die meeste van die Visser families in SA is.)

Gerrit Jansz word Vryburger te Stellenbosch, Blauwklippe. Hy is in 1690 weg vanaf "Blaauklip" Aan Gerrit word die veepos aan die Bergrivier, later bekend as "de Brakke Fontein" gedurende 1708 toegeken. Hy sterf in 1714 en sy gesin ontruim die plaas, Brakkefontein. Sy derde seun Johannes, het gaan boer in die Sandveld, Clanwilliam/Piketberg omgewing. Plase wat aan Gerrit behoort het, is Grote Fontein, Dorre Boom en Longkuil. (Sandveldse Vissers, Coetzee Boek, Geslagregisters der oude Kaapsche Families C.C de Villiers, 1894, Vissers van Leeupan)

(Die inventaris van Gerrit Jansz VISSER se goedere is gedateer 17 Okt 1713)

Die bewyse van Gerrit Jansz Visser se kinders:

MOOC 8/2 .82 GERRIT JANSZ VISSER 17 OCTOBER 1713

Inventaris en taxatie der goederen naergelaten en met er dood ontruijmt bij wijlen den landbouwer Gerrit Jansz Visser ten voordeele van desselfs tien kinderen, als Thieleman Visser, Aaltje, Johannes, Jacomina, Geesje, Jannetje, Femmetje, Marritje, Johanna en Gerrit Visser.

Volgens MOOC 13/1/1 No 57 (Boedel Rekeningen van Gerrit Jansz Visser) was die erfgename van sy boedel in 1715 soos volg:

Jan Hendrik Munnik getroud met Jacomina Visser

Johannes Visser

Jan Steenkamp getroud met Geesje Visser

Hans Roos, getroud met Johanna Visser

Jan Arend Roodewald getroud met Anna Visser

Burgert van Dijk getroud met Maria Visser

Gerrit Visser

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die kinders van Gerrit Jansz Visser en Janetta Hendriks:

c1 Thieleman * Kaap 1677, ~ 07 Feb 1677, sterf ongetroud (Coetzee boek, Ancestral Record 4B4p - JV)

c2 Hendrik ~ 23 Oct 1678, Kaap, sterf ongetroud (Ancestral File Record 4 4B4p-k2)

c3 Alida / Aeltje ~ 02 Jun 1680 X 16 Des 1696, Kaap met Jacob Petrus BODENSTEIN *1676, vanaf S-Gravesande, Nederland. Sy is uit die Kaap verban as gevolg van haar onsedelike verhouding met Jasper GOMMER. Die dogter van Maria van Guinea, Brijnette van de Caep word 50 guldens betaal om vir twee maande na haar ses kinders om te sien. Alida XX 1701 Jasper GOMMER *C1676, (Word nie genoem in testament nie.)

c4 Johannes * 1682 Stellenbosch, ~ 20 Sep 1682 Kaapstad (Ancestral File Record 3DKP-H5), + 1731 Kaap, x 14 Mar 1717 Stellenbosch met (Maatje/Maritje) Maria SLABBERT (1692) van Meliskerke, Middelburg, Zeeland, Nederland, d/v Floris SLABBERT en Huibrecht Jasperse JANSEN. Maria SLABBERT XX 20 Des 1733 met Frederik BRAND (1692), s/v Robbert Robberts BRAND (1670) van Christiana, Oslo, Noorwee en Cornelia SLABBERT van Meliskerke (9 kinders) Frederik XX Anna WILLEMSZ van Nederland, d/v Gerrit WILLEMSZ van Nederland. (SAGG)

c5 Jacomina (Jacomijntie) ~ Sunday, 9 Jul 1684 Kaapstad (Ancestral File No 3 DKP JB) X 18 Nov 1714 Kaap met Jan Hendrik MUNNIK (Johann Heinrich MUNNINGH * C1690, s/v Hinrich MONNIG van Hildesheim, Duitsland) Hy ar 1713 as soldaat. Word burger in 1715, +1720 Cape. Jacomina XX 26 Aug 1721 met Arnold Hendrik SCHOLTZ, ar 1719 vanaf Bielefeld, Duitsland. (De Witt Visser Genealogie, SAGG)

c6 Gesina/Geesje (Geertje, Gesie) ~ 1 Sep 1686 Kaapstad X 14 Oct 1714 Drakenstein, (Paarl) met Jan Harmenz STEENKAMP *C1682, ar 1714 vanaf Nieuwkerk, Belgie. Jan Steenkamp is die stamvader van die Steenkamp families in Suid-Afrika. Jan XX 19 Mei 1730 met Jannetje van ECK. Jan Steenkamp + 1744 van plaas "Het Slot" Tulbach. (10 kinders) Jannetje van ECK XX 2 Apr 1747 met Johan Hein TRAUTMANN.

(Note error in Visser site - this is not the Gesina that married Dirk Verwey but rather the sister of Gerrit Janz)

c7 Gysbert ~ 27 Aug 1688 Kaap (Ancestral File Rec. 4B4P-L7) (Waarskynlik jonk +)

c8 Anna/Johanna * 5 Mar 1690 Cape, ~ 28 Mei 1690 Stellenbosch X 5 Mei 1715 Kaap met Johann Arend RODEWALD (1688 - 1726) ar. 1708 vanaf Lenzen aan die Elbe, Duitsland. Johann is die stamvader van die RODEWALD families in Suid-Afrika. Anna (Johanna) trou 9 Des 1746 met Lucas VISAGIE, (1686) Drakenstein. (Ancestral File 3DKP-MT

c9 Gertruida (Geertruid) ~ 20 Jul 1692, Stellenbosch, X 24 Nov 1720 Stellenbosch, met Christiaan RASP (1688) Wew. van Femma/ Femmetje Visser (c9) (3 kinders) (Ancestral File No 4B4P-MD, Griffiths Web) Word nie genoem in testament nie.

c10 Femmetje / Femma * 1694, ~ 21 Nov 1694 X 16 Jun 1715 Kaapstad met Christiaan RASP (1688) van Hassloch, Duitsland, soldaat 1710, word lid van huweliksraad, burger en bakker, + 1729 (Ancestral File Record 3DKP-P6)

c11 Maria *C1697 Drakenstein, ~ 30 Jun 1697, Stellenbosch, X 6 Oct 1715 Kaapstad met Burgert Pietersz van DYK ~ 18 Mei 1697, Cape Town

c12 Gerrit * 21 Aug 1701 Cape


Gerrit Jansz Visser is listed on the First Fifty Years Project and at www. stamouers.com as as the son of Jan Coenraad Visser SV/PROG1. We have him on Geni as SV/PROG 2 - decision needs to be made on this.

http://www.e-family.co.za/ffy/g6/p6372.htm


Gerrit Jansz Visser and Jannetje Tielemans baptised TWO daughters "Johanna":

 • Johanna dogter van Gerrit Jans de moeder Joanna Tielman ijs gedoopt den 28 Maij 1690 als getuijge Hendrick Hamburg en Catrina Wesmers

- Stellenbosch Doopboek

AND

 • 7 Junij [1699] van Gerrit Jans Visser & Jannetie Tielemans, onder getuijgen van Geertruij Helmers gent Johanna

- on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...

They are both mentioned in Gerrit Jansz Visser's inventory dated 17 October 1713:

Inventaris en taxatie der goederen naergelaten en met er dood ontruijmt bij wijlen den landbouwer Gerrit Jansz Visser ten voordeele van

desselfs tien kinderen, als

 • Thieleman Visser
 • Aaltje
 • Johannes
 • Jacomina
 • Geesje
 • Jannetje
 • Femmetje
 • Marritje
 • Johanna en
 • Gerrit Visser

Een opstal geleegen aende Blaubergh ƒ100

...

Aldus getaxeert en opgegeeven onder presentatie van eede van niets ter quader trouwe versweegen of agtergehouden te hebben deesen 17 October 1713

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/2.82 on http://databases.tanap.net/mooc/

 • The elder Johanna was clearly called Jannetje. She married Jan Arend Rodewald and Jacob Nissen:

1715 5 Maii Jan Arent Roodenwall, van [Lingen], jongm: met Jannetje [Visscher] [...] [...].

- on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...

AND

1727 4e Maij Jacob Nissen van Wismar, burger alhier, wed:r, met Jannetie Visschers van Cabo de Goede Hoop wed:e Roodewald.

- on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...

 • The younger Johanna married Hans Roos and Lucas Visagie:

1715. 19 d:o [Maii] Hans Roos, van Leijpzig jongm. met Johanna Visser van Cabo, jongedr.

- on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town...

AND

9 December [1746]. Lucas Visagie van Cabo de Goede Hoop Burger aan Drakenstein J.M. en Johanna Visscher van Cabo voornoemd wede. van Johannes Roos.

- Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Marriages., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006, Marriage Register on http://www.e-family.co.za/ffy/g13/p13583.htm

ALSO SEE http://www.ballfamilyrecords.co.uk/olivier/I155.html

- JS on 16 November 2013


 Gerrit Jansz VISSER * C1657 Ommen, Overijssel, Nederland, ~ 1660, + Brakkefontein aan die Bergrivier,+ 1714, X 4 Aug 1675 met Jannetjie (Janetta) Thielemans HENDRIKS,* 18 Aug 1660, ~ 1662, van Ultrecht, Nederland, d/v Thielemans HENDRIKS (X1660) en Mayken Hendriks van den BERG, van Diest in Brabant, Belgie. (Mayken was die weduwee van Jacob THEUNIS. Sy was ook die eerste Kaapse meisie wat met 'n Vryburger in die huwelik getree het.)  Volgens die oorspronklike trouboek was die huwelikspaar se name ingeskryf as Gerrit Jansz VISSER en Jannetje THIELEMANS, gebore te Cabe De Boa Esperancs. Hulle het 12 kinders gehad. ( In die geskiedenis boeke van De Villiers en Pama word beweer dat Gerrit Jansz VISSER die stamvader van die meeste van die Visser Families in Suid-Afrika is. Sy vader, Jan Coenraad VISSER, is die werklike stamvader, so ons kan se dat Gerrit Jansz VISSER die voorvader van die meeste van die Visser families in SA is.)  Gerrit Jansz word Vryburger te Stellenbosch, Blauwklippe. Hy is in 1690 weg vanaf "Blaauklip" Aan Gerrit word die veepos aan die Bergrivier, later bekend as "de Brakke Fontein" gedurende 1708 toegeken. Hy sterf in 1714 en sy gesin ontruim die plaas, Brakkefontein. Sy derde seun Johannes, het gaan boer in die Sandveld, Clanwilliam/Piketberg omgewing. Plase wat aan Gerrit behoort het, is Grote Fontein, Dorre Boom en Longkuil. (Sandveldse Vissers, Coetzee Boek, Geslagregisters der oude Kaapsche Families C.C de Villiers, 1894, Vissers van Leeupan)
 (Die inventaris van Gerrit Jansz VISSER se goedere is gedatteer 17 Okt 1713) 

"B" generation DVNs established in accordance with SAF/SAG and/or OCF - no dispute recorded. Please contact managers if this information is not correct.Gerrit Jansz Visser 1 farmer 2 of Blaubergh 3 born Ommen 4 died between February and September 1713 5

Notes: His children are given as listed in the inventory, dated 17th October 1713, and the estate accounts dated 15 November 1715, drawn up after his death.

In the muster rolls of 1693 they are listed as living in the Cape District, and having nine children in the household. In 1698 there are 14 children and in January 1702, 11 children.

In the inventory of his deceased estate, dated 17th October 1713, he is stated to have ten children then living, named as Thieleman, Aaltje, Johannes, Jacomina, Geesje, Jannetie, Femmetie, Marritje, Johanna and Gerrit Visser.

for a note on his parentage see below# married 4 August 1675 at Cape Town 6

Jannetie Thielemans died circa 1709


view all 22

Gerrit Jansz Visser's Timeline

1655
1655
Ommen, Overijssel, Friesland, Nederland (Netherlands)
1655
Ommen, Overijsel, Holland
1662
1662
Age 7
Cape
1677
February 7, 1677
Cape of Good Hope, South Africa
1678
October 23, 1678
Cape of Good Hope, South Africa
1680
June 2, 1680
Cape, South Africa
1682
September 20, 1682
Cape Province, Republic of South Africa
1684
July 9, 1684
Stellenbosch, Cape, South Africa