Håkan Christiernson Frille

How are you related to Håkan Christiernson Frille?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Håkan Christiernson Frille

Finnish: Håkan Kristersson Frille, Danish: Christiernsen
Also Known As: "Håkon", "Hakon", "Christiernsen"
Birthdate:
Birthplace: Vester Vedstad, Denmark
Death: circa 1439 (54-64)
Turku - Åbo, Finland
Place of Burial: Finland
Immediate Family:

Son of Christian Frellavson Frille and N.N.
Husband of N.N. Mårtensdotter Djäkn
Father of Christiern Håkansson Frille; Frille Håkansson; Margit Håkansdotter Frille; Magnus Håkansson Frille; Karin Håkansdotter Frille and 2 others
Brother of Hilleborg Christiernsdotter Frille; Claus Christiernsson Frille; Frellav Christiernsen Frille and Cristina Christiernsdotter Frille
Half brother of Eggert Christiansson Frille; Taleke Christiernsdotter Frille and Johan Christiernsson Frille

Occupation: häradshövding Halikko härad Ledamot: 1415 Landsrätten i Åbo
Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator- ...
Last Updated:

About Håkan Christiernson Frille

Äldre svenska frälsesläkter - Frille s. 227-234.

http://runeberg.org/frfinl/0140.html

Død Om 1439

Gravlagt Åbo domkyrka Hel. lekamens kapell

  • til Løncho, var 1410 Herredshøvding i Sønderfinne Herred i Finland, gav 1425 sin Broder Hr. Claus Fuldmagt til at Skifte Arvegodset efter Forældrene med sine Søskende og forblev selv i Finland

Kilder

        1. [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1892:152.

2. [S126] Gull Kolman.
Häradshävding i Finland

Syntynyt Tanskassa; kihlakunnan tuomari Halikon kihlakunnassa 1410, maaoikeuden jäsen Turussa 1415, antoi 1425 veljelleen herra Klaulle valtuuden jakaa perintöomaisuus isovanhempiensa jälkeen Tanskassa, pysyen itse Suomessa; sinettitodistaja Kemiössä 1432 ja Turussa 1433, kihlakunnan tuomari ja maaoikeuden jäsen vielä 1434, kuollut ennen 1442 ja haudattu Pyhän ruumiin kuoriin Turun tuomiokirkkoon, jolle hän itsensä ja vaimonsa leposijasta ja heidän sekä heidän isovanhempiensa sielujen pelastukseksi, lahjoitti Rugnolan tilan Kemiön pitäjästä.Håkan Frille (tab. I), f. i Danmark. Häradshöfding i Halikko härad 1410 (2). Ledamot af landsrätten i Åbo 1415 (3). Gaf 1425 sin broder, herr Klaus, fullmakt att skifta arfvegodset efter föräldrarna i Danmark, och förblef själf i Finland (1). Häradshöfding och ledamot af landsrätten ännu 1434 (4); — † före 1442, och begrafven i Helga lekamens kor i Åbo domkyrka, dit han för sin och sin hustrus lägerstad samt för deras och deras föräldrars själagagn, gifvit Rugnola gods i Kimito socken (5). — Gift med....., som

efterlefde 1442. (Enligt gamla släktböcker var Håkan Frilie gift med Elin Klasdotter Kurck, hvilken uppgift icke alls stämmer med ätten Kurcks genealogi).

Barn:

Frilie eller Freilav Håkansson. Intygade 1442 på sin moders begäran att hans fader, Håkan Kristersson, till Helga lekamens kor i Åbo domkyrka gifvit Rugnola gods i Kimito, men icke före sin död hunnit utfärda gåfvobrefvet (5). Väpnare. Sigillvittne i Åbo 1447 (6). Beseglade 1449 på svenska sidan fördraget om Gottland (1). Hyllade konung Kristian I 1457 bland Finlands adel (7). —

Magnus Frilie, till Gräfseboda i Sverige. Domare i Österrekarns härad i Sverige 1439 till 1472. Tab. III.

Johan Frille. Riddare i Danmark; † omkring 1468 (1).

Krister Frille, till Haapaniemi. Lagman: † 1472. Tab. IV.

Matts Fräte, till Haapaniemi och Viborg eller Frillans. Lefde 1477 (17). Tab. V.

Ingeborg Håkansdotter. Var 1439 gift med Anders Henriksson, stamfader för adliga ätten Lindelöf, n:r 143, som förde ätten Frilies vapen. Åt denna Ingeborg „sin franka" gaf biskop Magnus Tawast 1439 godset Vääntelä i Lundo till medgift (8).

Karin Håkansdotter. Gift med Häradshöfdingen i Nedra Satakunta härad, Peder Swärd, uradel. Hon lefde enka 1472 (9), då hon afstod sin andel i en tomt i Åbo till sin systerson, kaniken Håkan Andersson (Lindelöf, n:r 143),

Margit. Lefde 1458, då hennes broder Magnus Frille „med all kärlek och god vilja" till henne afstod den del som bordt tillfalla honom i några tomter i Åbo (10). Ramsey, Julie (1909-16):Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden s. 133-134http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I20547&tree=2

til Løncho, var 1410 herredshøvding i Sønderfinne herred i Finland, gav 1425 sin broder hr. Claus fuldmagt til at skifte arvegodset efter forældrene med sine søskende og forblev selv i Finland.

Hakon Christiernsen til Løncho (S. 152) levede 1434, var død 1442, da hans søn Frellav Hakonsen med sin moders samtykke stadfæstede et gavebrev, han havde givet Åbo Domkirke. [DAA 1897:499]- Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, Projekt Runeberg: http://runeberg.org/frfinl/0140.html

Håkan Frille (tab. I), f. i Danmark. Häradshöfding i Halikko härad 1410 (2). Ledamot af landsrätten i Åbo 1415 (3). Gaf 1425 sin broder, herr Klaus, fullmakt att skifta arfvegodset efter föräldrarna i Danmark, och förblef själf i Finland (1). Häradshöfding och ledamot af landsrätten ännu 1434 (4); — † före 1442, och begrafven i Helga lekamens kor i Åbo domkyrka, dit han för sin och sin hustrus lägerstad samt för deras och deras föräldrars själagagn, gifvit Rugnola gods i Kimito socken (5). — Gift med....., som efterlefde 1442. (Enligt gamla släktböcker var Håkan Frilie gift med Elin Klasdotter Kurck, hvilken uppgift icke alls stämmer med ätten Kurcks genealogi).http://runeberg.org/frfinl/0140.html

Kristiern Frellavsen, af dansk adlig börd. Fogde på Ribehus 1382. Fick 1408 en attest af borgmästare och råd i Ribe, att han var född af »gode riddare och knaegte; — † 14182%, begrafven i Ribe domkyrka.

— Gift l:o med .....;

— 2:o med Ermegaard Eggartsdotter, efter hvilken arfskifte hölls 1460 (1). 
view all 11

Håkan Christiernson Frille's Timeline