Henrik Pedersson Svärd

Is your surname Svärd?

Research the Svärd family

Henrik Pedersson Svärd's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Henrik Pedersson Svärd

Birthdate:
Birthplace: Harviala, Vanaja, Finland
Death: circa 1440
Harviala, Vanaja, Finland
Immediate Family:

Son of Peder Hermansson Svärd and N.N. (högervänd arm)
Husband of Birgitta Claesdotter Djäkn
Father of Ragnhild Henriksdotter Svärd; Elin Henriksdotter Svärd; Birgitta Henriksdotter Svärd; Märta Henriksdotter Svärd and Nicolaus Henriksson Swert
Brother of Margareta Pedersdotter Svärd; Olof Pedersson Svärd; ?? Pedersdotter Hornhus and N.N. Pedersdotter Svärd

Occupation: väpnare, statsman, Vanajan Harvialan herra, Harvialan herra, Asemies ja valtioneuvos
Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator -...
Last Updated:

About Henrik Pedersson Svärd

http://en.wikipedia.org/wiki/Lordship_of_Harviala

Henrik Pedersson Svärd. Valtaneuvos. Mainitaan vuoteen 1435 saakka. Antoi vaimolleen huomenlahjaksi Niemenpään ja Koljalan tilat. Kuului Svärd-Kurki -sukuun. Hänen omaisuuteensa kuului vanhojen Kurkien tiloista Vanajan Niemenpää ja sen yhteydessä Ylänne. Maaomaisuus lisääntyi ostojen kautta. (Toropainen 2002)

Henrik Svärd (troligen son av Peter Svärd, tab. 2). Framträder 1418 (FMU, nr 1597). Näm¬nes som riksråd 1435 (ST 3, s. 134). Omtalas som död i december 1440 (FMU, nr 2364), men var det säkert redan hösten 1439, då hans namn saknas i aktionen i Dönhoff Calles sak, där han annars som riksråd och svåger skulle ha medverkat på en framträdande plats (FMU, nr 2310 f). Gav Niemenpää och Kodiala i Våno sn som morgongåva till sin hustru (FMU, nr 1597). Fick vid skiftet med farbrodern Nils Kurke hela dennes godsinnehav i Tavastland, varibland Harviala jämte annan jordegendom i Våno sn, vidare Kaustala (nu Koustar) i Kimito sn i Egentliga Finland. Hade besuttit Ailos och Vadio i Reso sn, vilka gåvos i utbyte, samt Träskegården i Pargas sn, som stannade i Henrik Svärds ägo, alla i Egentliga Finland (FMU, nr 1777 f). Köpte gods i Hauho och Janakkala snr i Tavastland (FMU, nr 2364). Vapen: ett liggande svärd mellan tre sexuddiga stjärnor, ställda två och en (HaSig, nr 123). - Blev 12.6 1418 (FMU, nr 1537) gift med Birgitta Klasdotter, dotter (HArk 16: 1, s. 105; AboSvB, nr 453) av slottsfogden på Åbo Klas Lydekason eller Klas Djäkn (Djäkn, Lydekasönernas ätt, se denna ovan, tab. 2). Nämnes 1457 som Birgitta i Harviala (FMU, nr 3053) och levde ännu 1473 (FMU, nr 3557) men var död 12.11 1486 (FMU, nr 4107). B a r n (FMU, nr 3860, 4107, 4662; Gen 38, f. 37v, RA; Anthoni i Genos 1954, s.102; om Nicolaus Swerts börd se nedan; åtminstone Elin och Märta födda i angivet äktenskap enl. FMU 4107 o. 4662): Nicolaus Swert de Abo. Inskrives vid Leipzigs universitet 1438 (Grotenfelt i HArk 17, s.288) samtidigt med bland andra morbrodern Thomas Nicolai (Djäkn, Lydekasönernas ätt, se denna ovan, tab. 2). Var synbarligen en son till Henrik Svärd, efter vars svärfar han fått sitt namn. Ragnhild Henriksdotter. - Var gift (Gen 38, f. 37 v, RA; Anthoni i Genos 1954, s. 102) med Hans Petersson (Lepasätten se denna ovan tab. 1) till Lepas i Tyrväntö kapellförsamling i Hattula sn i Tavastland, vilken främst bland mågarna till Henrik Svärd och Birgitta Klasdotter överlåter Ruohoisenmaa holme i Lemo sn i Egentliga Finland 1481 (FMU, nr 3860). Hon nämnes ej bevisligen i samtida handlingar. Med hennes sonsons svärson Mats Larssons (Cruus) arkiv ärvdes det ovannämnda brevet för Jakob Kurke om Niemenpää 1383 samt flera brev ur hennes föräldrars arkiv (FMU, nr 1597 och 1777) till DIGS i LUB (DIGA 16, s. 171, 183 och 191; jfr ovan Lepasätten). Elin Henriksdotter. - Synbarligen gift före 30.10 1463 (FMU, nr 3220), då hennes man (FMU, nr 4069), den från Egentliga Finland här-stammande (FMU, nr 2832, 2891; ÅboSvB, nr 484) väpnaren Järl Jönsson svor tolvmannaed i Mäskelä sn i Tavastland. Järl Jönsson nämnes 1481 som innehavare av svärdgodset Niemenpää

ÄLDRE SVENSKA FRÄLSESLÄKTER ÄTTARTAVLOR UTGIVNA AV RIDDARHUSDIREKTIONEN GENOM FOLKE WERNSTEDT STOCKHOLM 1957


SDHK-nr: 19101

Utfärdat: 14180613, Nynäs Innehåll: Henrik Svärd ger sin hustru Birgitta Klasdotter morgongåva i Kodiala och Nemenpä i Tavastland. Språk

svenska Källor

   Original: Or. perg. RA 0101 bilder

Brevtext

For allom thøm thetta breff høræ æller see kænnis jak Henrik Swærdh mik hawa mædh kærleek, godhuiliæ och beradhno modhe, wenæ ok frændhæ samtykkio gifuith mine ælskelighe husfrw Birghitte Clawusdotter a rætthum hindherdagh til morghongaua eth godz ligghiændis i Thauisthalandhum, som kallas Nemenpæ, och eth godz liggiændis i forn:dum Thauistalandh, ther kallas Kodialæ, mæder thompth, hws, aker, ængh, scogh, fiskewatn, watho ok thorro, nær och fiærre, som thøm godzom aff aldher tillighat hawer æller æn tilliggiæ kan, allom tillaghum tilsagdhum oc enghum vndantaghnom, skøøth ok stadhfæsth mædh herræ Clawus Flæmingh riddare och lagman ofwer Østerlandh, som forskiælæman ær, och thæssom tolff fasthum, Janika Hampmos, Harthikæ Dyker, Olaf Swærdh, Jæppe Kurke, Philippus Karlsson, Thwro Karlsson, Henrik Hornhws, Olaff Flegh, Kønikæ Bok, Flørik Jonisson, Karl Thurisson och Nisse Jaopsson. Thil withnisbyrdh och ythermer forwaringh bidher jak wyrdhelighen herræ och andelighen fadher herræ Magnus, mædh Gudz nadh biscopp i Abo, Janikker Hampmos, Hartik Dykære, Niclis Thauisth och Olaff Swærdh sæthiæ siin incigle fore thetta breff mædh mino eghno. Datum Nyænæs, anno Domini m°cd°xviij°, in crastino beati Eskilli episcopi et martiris, in testimonium presignatorum