Ingrid Ylva Sunesdotter

How are you related to Ingrid Ylva Sunesdotter?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Ingrid Ylva Sunesdotter

Swedish: Ingrid Sunesdotter Ylva
Birthdate:
Birthplace: Vreta Kloster, Östergötland, Sweden
Death: circa 1252 (67-76)
Bjälbo, Östergötland, Sweden
Immediate Family:

Daughter of Sune Sverkersson Sijk and NN
Wife of Magnus Bengtsson Minnesköld (Folkungaätten) and N N
Mother of Bengt Magnusson, Folkungaätten; Jarl Birger Magnusson (Folkungaätten) and Elof Ingridsson

Occupation: ansågs synsk
Managed by: Private User
Last Updated:

About Ingrid Ylva Sunesdotter

Ingrid Ylva

Högättad kvinna. Magnus Bengtsson Minneskölds II maka. Bjälbo, Östergötland, Sverige.

Noblewoman. Magnus Bengtsson Minnesköld's 2nd wife. Bjälbo, Östergötland, Sweden.

Aatelisnainen. Magnus Bengtsson Minnesköldin II vaimo. Bjälbo, Östergötland, Ruotsi.

Mother of 1.Bengt, bishop in Linköping, d 1237 2. Birger b ca 1210, d 1266, Swedens last Jarl from 1248.OBS!

Olaus Petri hävdade att Sune Sik, son till Kung Sverker den äldre var Ingrid Ylvas far, en uppgift som varken motsägs eller bekräftas av tillgängliga källor. Uppgiften saknas hos Johannes Bureus avskrift av samma källa som Olaus Petri utnyttjade. Bland andra Nils Ahnlund och Markus Lindberg har dock satt tilltro till uppgiften. Modern är helt okänd.

Vanligen antages hon som dotter till en Sune Sik som skall ha varit son av Sverker den äldre. Magnus Minnesköld knöt i så fall genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä. (mördad 1156).

I detta äktenskap föddes sonen Birger. Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet. Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka. Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde i också Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251.

Om Bjälbo

Skulle man vilja sätta fingret på Sveriges mest centrala och betydelsefulla punkt och finna dess bultande historiska och politiska hjärtslags ursprung så skulle man kunna peka på Bjälbo. Innan Sverige liknade det rike vi känner idag stod makten mellan fyra släkter med ursprung i det bördiga Östergötland och Västergötland: Eriksätten, Stenkilska ätten, Sverkerätten samt Bjälboätten från Bjälbo, senare kallad Folkungaätten med t ex Magnus Ladulås och hans söner Birger, Erik och Valdemar; kända från Håtunaleken och Nyköpings gästabud.

I Bjälbo föddes i början på 1200-talet Bjälboättens störste historiska person, Magnus Ladulås far, riksjarlen Birger Jarl som gjorde fred och enade Sverige och anlade Stockholm. Man kan säga att här stod Sveriges vagga, fyra stycken för att vara precis, Bjälboättens fyra kungar banade allesammans vägen för nationalstaten Sverige och de blev också kungar över Norge och Danmark. Som folkungarnas stamgods var Bjälbo rikets förnämaste kungaresidens. Stenkyrkan byggdes på 1100-talets första hälft och ingick som en del i Bjälboättens stamgård och huvudgård Bjälbo.

Det stora mäktiga kyrktornet med sina många kamrar och rum har länge konfunderat forskarna. Med en ny dendrokronologisk mätning har tornet kunnat dateras till strax efter 1220. Det pekar alltså på att det var den då 10-årige Birger Jarls mamma Ingrid Ylva som lät bygga det. Ingrid Ylva blev änka vid tiden för Birger Jarls födelse. Därmed blev hon familjens överhuvud och kunde fortsätta sin döde mans arbete. I laglig mening hade änkor samma möjligheter och befogenheter som män vilket förklarar varför det så ofta är kvinnor som träder fram som grundare av kyrkor och stora jordägar under medeltiden. I traditionen har bevarats att Ingrid Ylva skänkt den stora klockan till kyrkan år 1240 och den kallas förstås för Ingrid Ylvas klocka; en klocka som fortfarande ringer i Bjälbo kyrka.

Av huvudgårdens förnäma boningshus finns inga synliga rester kvar över mark men sannolikt låg byggnaderna omedelbart väster om kyrkan. Runt kyrkan och gården växte under 1200-talet upp en by med inte mindre än 14 gårdar. Av det medeltida godskomplexet i Bjälbo kvarstår idag det mäktiga kyrktornet uppfört i början av 1200-talet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter tävlade om makten i landet. Traditionen berättar att Birger jarls mor, Ingrid Ylva, bodde i tornet och dendrodateringen visar att hon byggde det..


Sägnerna om henne tillhöra ett gammalt folkungagods, Bjälbo, detsamma där vi såg konung Knut Eriksson vinna sin blodiga seger över de sverkerska prinsarna. Bjälbo Jarlasäte tror man har legat väster om Bjälbo kyrka, vilken själv är så gammal, att hennes ålder väl hinner upp till dessa tider.

Man har väster om kyrkan funnit en stengrund som man tror tillhöra gamla Bjälbo gård. Flera namn på gårdar i trakten anses även stamma från det forna jarlasätet. Så skall jarlens hirdmän eller hovmän ha haft sin boning där nu Hofgården ligger, jarlens fogde bott på Fogdegården, och Blockhusgården har sitt namn av en forntida befästning eller ett blockhus. Rusthållet Trädgården skall ligga där fordom slottsträdgården låg.

Ingrid Ylvas kamrar är belägna i själva tornet till den gamla kyrkan, vars tjocka gråstensmurar vittnar om hennes höga ålder, på samma gång som tornet, vilket har 6 1/2 alnar tjocka murar och är uppfört av huggen kalksten till samma bredd som kyrkan. De nämnda kamrarna ligga i tornet, den ena ovanom den andra. Sägnen förmäler, att Ingrid Ylva under ofredstider dragit sig undan till dessa tornrum (men nyare forskning visar alltså att hon också byggt dem). Ännu år 1669 skulle i dessa rum funnits kvar av Ingrid Ylvas husgeråd.

Fru Ingrid skall vidare - förmäler sägnen - ha varit begåvad med en stor spådomsanda och ibland annat fällt det yttrandet om sin ätt, »att så länge hennes hufvud stod upprätt, skulle ätten icke dö ut». Det var på sitt yttersta hon hade detta yttrande, och hon var då mäkta gammal. Emellertid - så förmäles det - skall hon efter sin död blivit inmurad i upprätt ställning uti en pelare i sakristian, för att sålunda förekomma ättens utgång. I en fyrkantig murad stenpelare till höger om dörren i sakristian trodde man Ingrid vara inmurad, tills man i förra århundradet (1700-talet) fann sig därutinnan bedragen. Kyrkan skulle nämligen då till en del ombyggas, och då därvid sakristian revs fann man intet tecken till någon ihålig pelare, icke heller till någon inmurad kropp.

Det är dock sönernas minne som fört med sig till sena eftervärlden Magnus Minniskölds och Ingrid Ylvas. Tvenne av dem är utan gensägelse sin samtids och yppersta män. Om den yngre av dessa få vi under det närmast följande ge konungen tillräckligt tillfälle att tala.

Källa: WadbringFar: Sune Sverkersson [Sik] (1132 - ) Mor: Kalundborg

Född: omkring 1150 1) Död: omkring 1253 Bjälbo, Östergötland 1)

-------------------------------------------------------------------------------- Familj med Magnus Minnesköld (1150 - 1210) Barn: Birger 'Jarl' Magnusson (1210 - 1266) Bengt Magnusson [Folkunga%C3%A4ttens lagmansgren] (- 1237)

-------------------------------------------------------------------------------- Källor 1) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, EnglandFar: Sune Sverkersson [Sik] (1132 - ) Mor: Kalundborg

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Magnus Minnesköld (1150 - 1210) Barn: Birger 'Jarl' Magnusson (1210 - 1266)

--------------------------------------------------------------------------------
Källor

 • 1) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England

Född 1170 i Bjälbo (E). Död omkring 1251 i Bjälbo (E).


Ingrid Ylva, född på 1100-talet (födelseår okänt), död omkring 1251, var en medeltida svensk högättad kvinna, mor till regenten Birger jarl och gift med Magnus Minnisköld.

Åke Ohlmarks har på lösa grunder antagit att namnet "Ylva" indikerar en härstamning från den gamla östgötska stormannaätten Ylvingarna. Det namnet är en kvinnlig form av Ulv (Ulf) och betyder varginna, och i källorna får Ingrid även det latinska tillnamnet Lupa.

Ingrid Ylva gifte sig första gången med Magnus Minnisköld till Bjälbo. Hon gifte senare om sig men hennes andre make är till namnet okänd. År 1234 blev hennes son Birger svåger till kungen Erik Eriksson, och 1250 blev Ylvas sonson Valdemar kung och hennes son Birger blev regent. Hon dog enligt Gråbrödradiariet år 1251 och begravdes år 1252.

I sitt andra äktenskap fick hon sonen Elof.

Ingrid Ylva var känd för sina påstådda magiska förmågor; hon ansågs vara en så kallad "vit" magiker, som använde trolldom för det godas skull, och det finns många historier om dessa bedrifter. Hon ansågs också vara synsk. Enligt legenden förutspådde hon, att hennes familj skulle ha makten över tronen så länge hennes huvud hölls högt, och sonen lät då begrava henne upprättstående.

Se även

 • Bjälboätten

Externa länkar:

 • Ingrid Ylva i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)

Källor:

 • 1. ^ [a b] Nordisk familjebok, 1910 "Ingrid Ylva",.
 • 2. ^ Ahnlund, Nils i Historisk tidskrift 1945 s. 332-351
 • 3. ^ Lindberg, Markus i Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2003 ISBN 91-85908-52-5 s. 72, 74 & 80
 • 4. ^ Lars O. Lagerqvist & Nils Åberg (den yngre) i Öknamn och tillnamn på nordiska stormän och kungligheter ISBN 91-87064-21-9 s. 30
 • Jan Guillou, "Häxornas försvarare".
 • Åke Ohlmarks: Alla Sveriges prinsessor (Stockholm 1979)
 • Gustin, Ingrid (2009). Kvinnan, tornet och makten i Bjälbo. Triangulering : historisk arkeologi vidgar fälten. S. 111-127
 • Wilhelmina Stålberg 1864: Anteckningar om SVENSKA QVINNOR p 203:

Ingrid Ylfva, var dotter af Suno Sik och sondotter af konung Sverker I eller äldre. Hon var gift med Magnus Månesköld och egarinna af Bjälbo i Östergöthland, som varit hennes faders sätesgård. Af detta äktenskap föddes åtskilliga barn: sönerna Carl, biskop i Linköping, Eskil, kongl, råd och lagman i Westergötland, Birger, jarl och riksföreståndare samt fader åt konung Waldemar, och Bengt till Ulfåsa, som var gift med Sigrid den Fagra, hvars dotter blef stammor för Braheslägten. Af Ingrid Ylfvas döttrar blef en gift med Jaroslaw, storfurste i Ryssland, en annan, Magnhild, med Herve Trolle, Trolleättens stamfader.

Sedan Ingrid blifvit enka, bodde hon alltid på Bjälbo och vistades mycket i kyrktornet, af kärlek till en klocka, som hon skänkt till kyrkan. Detta jemte hennes drömmar och spådomar satte henne i stort rop och anseende. På sin dödssäng förkunnade hon straxt före sin dödsstund, d. 26 Okt. 1252, att så länge hennes hufvud stod upprätt, skulle icke telningar af hennes ätt saknas på svenska thronen. Birger Jarl lät till följd häraf begrafva sin mor i en stenpelare i Bjälbo kyrka, sålunda att hennes kropp var stående. -- I Linköpings bibliotheks handlingar, 2:a delen, pag. 149, finnes en slägttafla öfver Magnus Måneskölds och Ingrid Ylfvas afkomlingar, hvaraf synes att från dem härstamma Birger Jarl och 9 konungar, nemligen Magnus Ladulås, Birger, Magnus Smek, Håkan, Albrecht, Erik XIII, Christoffer, Christian I och Hans, samt drottning Margaretha och flere hertigar. (Wilhelmina Stålberg 1864: Anteckningar om SVENSKA QVINNOR p 203).Ingrid Ylva Sunnesdotter 1

Ingrid married Magnus Minneskiöld, son of Bengt Folkesson Snivels of Flanders and Ulvhilde Bjørnsdatter. (Magnus Minneskiöld was born about 1150 and died in 1210.)Elof är från Ingrid Ylvas andra gifte, med en till namnet okänd man. Han är alltså halvbror på mödernet till Birger som föddes i Magnus Minneskölds andra äktenskap (i Ylvas första).

http://wapedia.mobi/sv/Diskussion:Elof_(f%C3%B6rfader_till_%C3%A4tten_vingad_pil)

---------------------------------------------------------------

Ingrid Ylva

From Wikipedia

The Bjälbo Church tower of Ingrid Ylva Ingrid Ylva Sunesdotter of Bjelbo (born c. 1180s, died c. 1250–1255), was a Swedish noblewoman, the wife of Magnus Minnesköld of Bjälbo and the mother of regent Birger Jarl. The exact years of her birth and death are unclear; a traditional year quoted for her death is 26 October 1252; it is also considered, though, that this was the date of her burial, and that she had actually died in 1251.

Contents

 • 1 Biography
 • 2 Ingrid Ylva in legend
 • 3 Notes
 • 4 References and litterature

Biography

According to Olaus Petri, she was the daughter of Sune Sik. She was married to Magnus Minnesköld of Bjelbo, possibly as his second wife. Several of his sons, born or raised by Ingrid Ylva, would come to hold positions of power when grown: Eskil became lawspeaker in Westrogothia, Karl and Bengt both became bishops of Linköping and Birger became Jarl of Sweden, and later had his son elected king.

As a widow, in c. 1208–1210, she most likely managed her estates in Bjälbo as the head of the family, due to her sons being minors. She attended the church from her favourite place in the church tower, to which she had once donated a bell; according to tradition, she often lived in this tower during insecure times. In 1234, her son Birger married Princess Ingeborg Eriksdotter of Sweden, and in 1250, he became regent and father of the king. It remains unclear if Ingrid Ylva was still alive at this point, though it is believed that she was. However, she does not seem to have played any part at the royal court, and probably preferred to stay within her estates. She is said to have married again, to an unnamed man with whom she had a son, Elof Vingad Pil, while other sources claims she remained unmarried.

Ingrid Ylva in legend

Ingrid Ylva is known in various legends, and possibly in her time, as a so-called white witch; she was said to be able to master magic, which she used for good purposes and for her family's good fortune. A lot of stories were told about her magical skills. One legend said that once, when Bjälbo was subjected to a surprise attack from the enemies of the family, Ingrid Ylva rushed to the top of the church tower, and, from there, she ripped open a pillow full of feathers which spread across the land, and turned into knights in armour. These magical stories was far from slander; in the 13th century, the witch trials were hundreds of years in the future, magic was not illegal and the ability to master magic was considered a great and admirable skill; there was a clear separation between white and black magic, and not even black magic was yet connected to the Devil or punishable by death, as it would become later. Her name was widely known long before her son became regent, and her alleged magical skill was highly admired.

She was widely regarded for her ability to foretell the future. Legend claims, that on her deathbed she predicted that her line would succeed to the Swedish throne, as long as her head was held high[1]. Legend says, that because of this, her son, the regent, buried her standing upright, inside the tower with which she had had such a close relationship.

Notes

 • 1.^ Christer Öhman (Swedish): Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska historien (Saints, farmers and warriors. Stories from the history of Sweden)
 • 2.^ Christer Öhman (Swedish): Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska historien (Saints, farmers and warriors. Stories from the history of Sweden)

References and litterature

 • Runeberg.org (Swedish)
 • Jan Guillou: "Häxornas försvarare" (Defender of the witches) (Swedish)
 • Christer Öhman: "Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska historien" (Saints, peasants and warriors. Stories from the Swedish history) (Swedish) (1994)

Ingrid Ylva From Wikipedia,

The Bjälbo Church tower of Ingrid Ylva

Ingrid Ylva Sunesdotter of Bjelbo (born c. 1180s, died c. 1250–1255), was a Swedish noblewoman, the wife of Magnus Minnesköld of Bjälbo and the mother of regent Birger Jarl. The exact years of her birth and death are unclear; a traditional year quoted for her death is 26 October 1252; it is also considered, though, that this was the date of her burial, and that she had actually died in 1251.

Contents

 • 1 Biography
 • 2 Ingrid Ylva in legend
 • 3 Notes
 • 4 References and litterature

Biography

According to Olaus Petri, she was the daughter of Sune Sik. She was married to Magnus Minnesköld of Bjelbo, possibly as his second wife. Several of his sons, born or raised by Ingrid Ylva, would come to hold positions of power when grown: Eskil became lawspeaker in Westrogothia, Karl and Bengt both became bishops of Linköping and Birger became Jarl of Sweden, and later had his son elected king.

As a widow, in c. 1208–1210, she most likely managed her estates in Bjälbo as the head of the family, due to her sons being minors. She attended the church from her favourite place in the church tower, to which she had once donated a bell; according to tradition, she often lived in this tower during insecure times. In 1234, her son Birger married Princess Ingeborg Eriksdotter of Sweden, and in 1250, he became regent and father of the king.

It remains unclear if Ingrid Ylva was still alive at this point, though it is believed that she was. However, she does not seem to have played any part at the royal court, and probably preferred to stay within her estates. She is said to have married again, to an unnamed man with whom she had a son, Elof Vingad Pil, while other sources claims she remained unmarried.

Ingrid Ylva in legend

Ingrid Ylva is known in various legends, and possibly in her time, as a so-called white witch; she was said to be able to master magic, which she used for good purposes and for her family's good fortune. A lot of stories were told about her magical skills. One legend said that once, when Bjälbo was subjected to a surprise attack from the enemies of the family, Ingrid Ylva rushed to the top of the church tower, and, from there, she ripped open a pillow full of feathers which spread across the land, and turned into knights in armour. These magical stories was far from slander; in the 13th century, the witch trials were hundreds of years in the future, magic was not illegal and the ability to master magic was considered a great and admirable skill; there was a clear separation between white and black magic, and not even black magic was yet connected to the Devil or punishable by death, as it would become later. Her name was widely known long before her son became regent, and her alleged magical skill was highly admired.

She was widely regarded for her ability to foretell the future. Legend claims, that on her deathbed she predicted that her line would succeed to the Swedish throne, as long as her head was held high[1]. Legend says, that because of this, her son, the regent, buried her standing upright, inside the tower with which she had had such a close relationship.


Magnus Minnesköld knöt genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä. (mördad 1156). I detta äktenskap föddes sonen Birger. Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet. Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka.

Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde i också Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251.Noteringar

Magnus Minnesköld knöt genom sitt andra gifte en viktig dynastisk förbindelse, då han äktade Ingrid Ylva, sondotter till kung Sverker d.ä. (mördad 1156). I detta äktenskap föddes sonen Birger.

Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl och änka efter Magnus Minnesköld – hon var Bjälbosläktens ättemor. Ingrid Ylva blev en legend redan i sin livstid vid mitten av 1200-talet, hennes tillnamn var "varginnan". Hon var en av flera starka änkor som styrde riket efter de blodiga segrarna mot Danmark. Om henne sades att hon var trollkunnig och att så länge hon höll sitt huvud högt skulle intet ont drabba folkungaätten. Därför säger traditionen att hennes döda kropp blev inmurad i stående ställning i en pelare i Bjälbo kyrka.

Med järnvilja fostrade hon sina söner i en skoningslös tid där den starkares rätt var den enda lag som gällde. Att just en av hennes söner till slut skulle segra i maktkampen kunde inte ha förvånat någon. Ingrid Ylva bodde också i Skänninge och efter att maken stupat i slaget vid Gestilren 1210 gifte hon, vad vi vet, inte om sig utan dog som änka ca 1251.

Om Bjälbo

Skulle man vilja sätta fingret på Sveriges mest centrala och betydelsefulla punkt och finna dess bultande historiska och politiska hjärtslags ursprung så skulle man kunna peka på Bjälbo. Innan Sverige liknade det rike vi känner idag stod makten mellan fyra släkter med ursprung i det bördiga Östergötland och Västergötland: Eriksätten, Stenkilska ätten, Sverkerätten samt Bjälboätten från Bjälbo, senare kallad Folkungaätten med t ex Magnus Ladulås och hans söner Birger, Erik och Valdemar; kända från Håtunaleken och Nyköpings gästabud.

I Bjälbo föddes i början på 1200-talet Bjälboättens störste historiska person, Magnus Ladulås far, riksjarlen Birger Jarl som gjorde fred och enade Sverige och anlade Stockholm. Man kan säga att här stod Sveriges vagga, fyra stycken för att vara precis, Bjälboättens fyra kungar banade allesammans vägen för nationalstaten Sverige och de blev också kungar över Norge och Danmark. Som folkungarnas stamgods var Bjälbo rikets förnämaste kungaresidens.

Stenkyrkan byggdes på 1100-talets första hälft och ingick som en del i Bjälboättens stamgård och huvudgård Bjälbo. Ingrid Ylva sägs ha skänkt den stora klockan till kyrkan år 1240 och den kallas förstås för Ingrid Ylvas klocka; en klocka som fortfarande ringer i Bjälbo kyrka. Av huvudgårdens förnäma boningshus finns inga synliga rester kvar över mark men sannolikt låg byggnaderna omedelbart väster om kyrkan. Runt kyrkan och gården växte under 1200-talet upp en by med inte mindre än 14 gårdar.

Av det medeltida godskomplexet i Bjälbo kvarstår idag det mäktiga kyrktornet uppfört i början av 1200-talet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter tävlade om makten i landet. Traditionen berättar att Birger jarls mor, Ingrid Ylva, bodde i tornet.


view all

Ingrid Ylva Sunesdotter's Timeline

1180
1180
Vreta Kloster, Östergötland, Sweden

http://www.knutsson.nl/slekt/p05baade9.html
--------------------------

Ingrid Ylfva SUNESDOTTER

Far: Sune SIJK Sverkersson

Död: 1253 Bjälbo

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Magnus MINNESKIÖLD (Folkunge) (1150 - 1210)
Barn:
Birger (Jarl) Magnusson (Folkunge) (1200 till 1266)
K Magnusdotter (Folkunge)
Karl Magnusson (Folkunge) (- 1220)
Eskil Magnusson (Folkunge) (- 1227)
Bengt Magnusson (Folkunge) (- 1237)

--------------------------------------------------------------------------------
Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1150 Maken Magnus MINNESKIÖLD (Folkunge) föds 1150 Bjälbo.
1200 Sonen Birger (Jarl) Magnusson (Folkunge) föds 1200.
1210 Maken Magnus MINNESKIÖLD (Folkunge) dör 1210/01/31 Gestilren.
1220 Sonen Karl Magnusson (Folkunge) dör 1220.
1227 Sonen Eskil Magnusson (Folkunge) dör 1227.
1237 Sonen Bengt Magnusson (Folkunge) dör 1237 Linköping.
1253 Död 1253 Bjälbo.

<<Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3,6, Programmet Tillhör: Roland Knutsson

--------------------
http://www.nyhistoria.com/kungar/p7c4bc171.html
-------------------------------------------------- ----------
 Ingrid Ylva Sunesdotter
Far: Sune Syk
  
Död: 1251
Begravd: 1252 Bjälbo kyrka

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med Lagman Magnus Minnisköld (- 1208)
Barn: Eskil Magnusson (1170 - 1227)   Birger Jarl Magnusson (1209 - 1266)
  Karl Magnusson (- 1220)
  Elof Magnusson

(ANM:: Susannes kommentar: Eskil EJ hennes son!)

-------------------------------------------------- ------------------------------
Noteringar
Levnadsbeskrivning:
Gifte sig med Lagmannen i Östergötland, Magnus Minnisköld och bosatte sig på Bjälbo gård Utanför Skänninge i Östergötland. Sägs efter sin död ha Blivit inmurad stående i en pelare i Bjälbo kyrka. Skalet skulle ha varit Att så låt hon stod upp skulle släkten BESTÅ.
Sv Enligt. bibliografiskt lexikon 1861-62 Skall hon Vara dotter till Erik Ulf.
 
  
 

<<Startsida
-------------------------------------------------- ------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.0a, Programmet Tillhör: Sören Lindhe

--------------------
sv.wikipedia.org / wiki / Boberg_ (adlig_släkt)
---------------------------------------

Magnus Minnisköld

Magnus Minnisköld (eller Minnesköld, egentligen Miniskjöld [1]),

möjligen död 31 januari 1208
eller
17 juli 1210,
var en Lagman jag Nuvarande Sverige och Birger Jarls långt.

Magnus Minnisköld är omnämnd i två samtida diplom (DS 70 och 116)
som bror till jarlen (det vill Säga Birger Brosa),

samt av kung Magnus Birgersson
som I ett brev 1280 kallar honom farfar.

Han är även omskriven som far till Eskil Magnusson i Västgötalagens lagmanslängd och Hakonarsagan.
Även den senare utpekar Honom som far till Birger jarl.

Han var Bosatt på släktens gods Bjälbo,
Jag Nuvarande Mjölby kommun, Östergötland,

var son till Bengt snivil

och uppges Jag Olika källor som död
31 januari 1208, Slaget i vid Lena.

Andra uppgifter säger
Att han stupade i slaget vid Gestilren 17 juli 1210.

Undersökningar av det som ter sig Vara Birger Jarls kvarlevor i Varnhem,
ilska Att jarlen var 50-55 år När han dog 1266.
Då Magnus Minnisköld var dennes far,
Måste Magnus alltså Fortfarande ha varit i livet omkring 1210.

Innehåll
1 Giftermål och barn
2 fiktion
3 Källor
4 Se även

Giftermål
Gift 1) med okänd.

Barn i första giftet:

1.till Namnet okänd dotter,
Gift med Sigtrygg Bengtsson (Boberg)

2.Eskil Magnusson,
Lagman i Västergötland.

3.Karl Magnusson (Folkungaätten),
Biskop i Linköping,
stupad 8 augusti 1220 i Estland.
Gift 2) ca? 1195 med Ingrid Ylva.

Barn i Andra giftet:

1.Bengt Magnusson (Folkungaätten),
Biskop i Linköping,
död 1237.

2.Birger jarl

Fiktion
Magnus förekommer i Jan Guillous romaner
om Arn Magnusson som Magnus Månesköld.

Där sägs han Vara son till den fiktive Arn Magnusson och Cecilia Algotsdotter samt
långt till Birger Jarl och Eskil Magnusson.

Birger Brosa däremot sägs Vara farbror till Arn
och alltså Magnus Fars farbror,
istället för Verklighetens bror.

Källor
1. ^ Lars O. Lagerqvist och Nils Åberg (den yngre) i Öknamn och tillnamn på nordiska stormän och Kungligheter ISBN 91-87064-21-9 s. 19

Se även
Folkungaätten

Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Minnisk% C3% B6ld"
Kategorier: Lagman i Östergötland | Folkungaätten | Män | Födda 1100-talet | Avlidna 1200-talet

1194
1194
Bjälbo, Östergötland, Sverige (Sweden)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Magnusson_(Bj%C3%A4lbo%C3%A4tten)
---------------------------------
Biskop
Bengt Magnusson (Folkungaätten)
Kyrka Romersk-katolska kyrkan

--------------------------------------------------------------------------------

Stift Linköpings stift, biskop
Period 1220-1236
Företrädare Karl Magnusson (Folkungaätten)
Efterträdare Lars

--------------------------------------------------------------------------------

Bengt Magnusson (Folkungaätten)
Från Wikipedia
(Omdirigerad från Bengt Magnusson (Bjälboätten))

Bengt Magnusson (Folkungaätten),
död 1237,
son till Magnus Minnisköld
och Ingrid Ylva.

Biskop i Linköping mellan 1220 och 1236.
Han invigde Mariakyrkan (nuvarande domkyrkan) i Visby 1225.

Barn
Magnus Bengtsson (Folkungaätten)

Catarina Bengtsdotter
gm. Knut Jonsson Blå död 1346 Svea rikes drots (Folkungaätten).
Moster till den heliga Birgitta. Hos henne (efter moderns för tidiga död) hade Birgitta sina barndomsuppenbarelser.

Se även
Biskop i Linköpings stift

Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Magnusson_(Folkunga%C3%A4tten)&quot;

Kategorier: Historiepersonstubbar-Sverige | Folkungaätten | Biskopar i Linköpings stift | Födda 1100-talet | Avlidna 1237 | Män

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sv.wikipedia.org / wiki / Boberg_ (adlig_släkt)
---------------------------------------

Magnus Minnisköld

Magnus Minnisköld (eller Minnesköld, egentligen Miniskjöld [1]),

möjligen död 31 januari 1208
eller
17 juli 1210,
var en Lagman jag Nuvarande Sverige och Birger Jarls Långt.

Magnus Minnisköld är omnämnd i två samtida diplom (DS 70 och 116)
som bror till jarlen (det vill Säga Birger Brosa),

samt av kung Magnus Birgersson
som I ett brev 1280 kallar honom farfar.

Han är även omskriven som far till Eskil Magnusson i Västgötalagens lagmanslängd och Hakonarsagan.
Även den senare utpekar Honom som far till Birger jarl.

Han var Bosatt på släktens gods Bjälbo,
Jag Nuvarande Mjölby kommun, Östergötland,

var son till Bengt snivil

och uppges Jag Olika källor som död
31 januari 1208, vid Slaget i Lena.

 Andra uppgifter säger
Att han stupade i slaget vid Gestilren 17 juli 1210.

Undersökningar av det som ter sig Vara Birger Jarls kvarlevor i Varnhem,
 Ilska Att jarlen var 50-55 år När han dog 1266.
Då Magnus Minnisköld var dennes far,
Måste Magnus alltså Fortfarande ha varit i livet omkring 1210.

Innehåll
1 Giftermål och barn
2 fiktion
3 Källor
4 Se även
 

 Giftermål
Gift 1) med okänd.

Barn i första giftet:

1.till Namnet okänd dotter,
Gift med Sigtrygg Bengtsson (Boberg)

2.Eskil Magnusson,
Lagman i Västergötland.

3.Karl Magnusson (Folkungaätten),
Biskop i Linköping,
stupad 8 augusti 1220 i Estland.
Gift 2) ca? 1195 med Ingrid Ylva.

Barn i Andra giftet:

1.Bengt Magnusson (Folkungaätten),
Biskop i Linköping,
död 1237.

2.Birger jarl

 Fiktion
Magnus förekommer i Jan Guillous romaner
om Arn Magnusson som Magnus Månesköld.

 Där sägs han Vara son till den fiktive Arn Magnusson och Cecilia Algotsdotter samt
Långt till Birger Jarl och Eskil Magnusson.

Birger Brosa däremot sägs Vara farbror till Arn
och alltså Magnus Fars farbror,
istället för Verklighetens bror.

 Källor
1. ^ Lars O. Lagerqvist och Nils Åberg (den yngre) i Öknamn och tillnamn på nordiska stormän och Kungligheter ISBN 91-87064-21-9 s. 19

 Se även
Folkungaätten

Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Minnisk% C3% B6ld"
Kategorier: Lagman i Östergötland | Folkungaätten | Män | Födda 1100-talet | Avlidna 1200-talet

1210
1210
Bjälbo, Östergötland, Sweden

http://www.varnhem.se/historiskapersoner_bj.php
-------------------------------------------------

Birger Jarl
Birger jarl (Birger Magnusson), föddes Troligen på 1210-talet eller kanske Något tidigare. År 1237 omnämns han för första gången, han blir jarl år 1248, förmyndarregent från 1250, och dör den 21 oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland. Han begravs i det dåvarande cistercienserklostret i Varnhem. Birger jarl var son till Magnus Minnesköld till Bjälbo i dennes Andra äktenskap med Ingrid Ylva.

Birger Magnusson blev efter störtandet av jarlen Ulf Fase åren 1247-1248 Sveriges egentlige styresman intill sin död 1266. Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm. Birger Lade även Grunden till Tavastehus slott år 1250.

Birger Jarl tillhörde Folkungaätten, Vilket är den Etablerade beteckningen. Beteckningen Folkungaätten har emellertid synd Grund i en historisk missuppfattning, och en mer Adekvat benämning på jarlens släkt Borde Vara Bjälboätten stamgods efter dess, eller Magnus Minneskölds Att efter stamfadern. Man Skall Också Komma ihåg Att de dåtida släkterna Själva Int kallade sig Någonting alls, utan släktnamnen har i efterhand konstruerats av genealoger.

De Olika ättemedlemmarna kund ha Olika tillnamn - en av Birgers släktingar kallades t.ex. Birger Brosa, vilket betyder Birger "Den leende". Birger Magnusson själv var den siste i Sverige Att Föra ämbetstiteln jarl. Han hade inget kant tillnamn. (Eftersom Jarl är en titel och Inte ett namn Skall det skrivas med gemen begynnelsebokstav.)

Birger Magnusson gifte sig 1235/1237, i vart fall före 1241, med prinsessan Ingeborg Eriksdotter av Sverige, som var syster till kung Erik den halte läspe och. De Fick Flera barn, av Vilka Två blev kungar: Valdemar Birgersson (för Vilken Birger jarl blev förmyndarregent 1250) och Magnus Ladulås, Vilken tog över efter Birgers död 1266.

Efter Ingeborgs död 1254 gifte Birger om sig 1261 med danske kung Abels änkedrottning Mechtild av Holstein. Birger själv avled den 21 oktober 1266. Birgers och Mechtilds grav i Varnhems kyrka öppnades i maj 2002. I Varnhem finns hans Gravsten med bilder av jarlen själv, hans Andra maka, Mechtild, och sonen Erik. En konsollsten i Varnhem, i form av Ett huvud, har av professorn i Konstvetenskap, Jan Svanberg identifierats som föreställande Birger jarl.

När Stockholms Stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa Förslaget Att Birger Jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades docka av Varnhems församling, som sade nej till företaget.

Barn:
1. Gregers Birgersson (Bjälboättens oäkta gren), Jarl Birgers äldste och illegitime son med en okänd kvinna.

Barn med Ingeborg Eriksdotter av Sverige:
1. Rikissa Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1238-1288)
2. Valdemar Birgersson av Sverige (omkring 1239-1302), kung av Sverige
3. Magnus Birgersson Ladulås (omkring 1240-1290), kung av Sverige
4. Kristina Birgersdotter (Bjälboätten), VARS dotter Elena var gift med Ulf Holmgersson (AMA)
5. Katarina Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1245-1289)
6. Erik Birgersson (Bjälboätten) (omkring 1250-1275)
7. Ingeborg Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1253-1302)
8. Bengt Birgersson (Bjälboätten) (1254-1291)

Äktenskapet med Mechtild av Holstein var, Så långt man kan veta, barnlöst.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-----------------
http://www.knutsson.nl/slekt/p6310515b.html
------------------
 
 Birger (Jarl) Magnusson (Folkunge)
Jarl, Kung. Blev Högst 66 år.

Far: Magnus MINNESKIÖLD (Folkunge) (1150 till 1210)
Mor: Ingrid Ylfva SUNESDOTTER (- 1253)

Född: 1200
Död: 1266/10/21

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med Ingeborg Eriksdotter (- 1254)
Vigsel: 1235

Barn:
Rikissa Birgersdotter (Folkunge) (1238 till 1288)
Valdemar Birgersson (Folkunge) (1239 till 1302)
Magnus (Ladulås) Birgersson (Folkunge) (1240 till 1290)
Erik Birgersson (Folkunge) (- 1275)
Bengt Birgersson (Folkunge) (- 1291)

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med Mechtild av Danmark (- 1288)
Vigsel: 1261

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med?
Barn:
Greger Birgersson (Folkunge) (- 1276)

-------------------------------------------------- ------------------------------
Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1200 Födelse 1200.
1210 Fadern Magnus MINNESKIÖLD (Folkunge) dör 1210/01/31 Gestilren.
1220 Brodern Karl Magnusson (Folkunge) dör 1220.
1227 Brodern Eskil Magnusson (Folkunge) dör 1227.
1235 Vigsel Ingeborg 1235.
1237 Brodern Bengt Magnusson (Folkunge) dör 1237 Linköping.
1238 dottern Rikissa Birgersdotter (Folkunge) föds 1238.
1239 Sonen Valdemar Birgersson (Folkunge) föds 1239.
1240 Sonen Magnus (Ladulås) Birgersson (Folkunge) föds 1240.
1253 Modern Ingrid Ylfva SUNESDOTTER dör 1253 Bjälbo.
1254 Makan Ingeborg dör 1254/06/17.
1261 Vigsel Mechtild av Danmark 1261.
1266 Död 1266/10/21.
  
 

<<Startsida
-------------------------------------------------- ------------------------------

Skapad av MinSläkt 3,6, Programmet Tillhör: Roland Knutsson

+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.artursson.se/Engelska/0001/1026.htm

------------------------------------------
Biografi
Riksföreståndare, Sveriges Jarl. Född 1200 i Bjälbo (E). Död 1266/10/21 Jag Jävolung. Sveriges Jarl 1250-1266. Troligen född på 1200-talets första årtionde. 1250 blir Valdemar Birgersson ny svensk kung. Fadern Birger Jarl blir förmyndare. Birger Jarl Sluter Avtal med Lübeck om tullfrihet samt bestämmelsen Att de tyskar sig som bosätter i Sverige ska Följa svensk rätt.
1251 besegrar Birger Jarl stormännen i slaget vid Herrevadsbro Mellan Västerås och Köpinge. 1253 möter Birger Jarl norske kungen Håkon Håkonsson vid Lindboholmen i Bohuslän. Man förhandlar bl A Om att Tillsammans Gå i Fejd mot Danmark. Mötet halls Troligen på Borgen på Hisingen.

1254 får Birger Jarl påven Att stadfästa jarlens Förslag om Införande av länsområden Söner för SINA. Länen ska docka Ligga under den äldste sonen Valdemars kungliga överhöghet. Hertig Magnus får Södermanland, Bengt En del av Finland och Erik får Troligen en del av Småland. ¶ 1256 misslyckas Birger Jarl med att, med Tillsammans Tyska Orden, anlägga Ett svensk brohuvud söder om Finska viken.

1261 gifter sig Birger Jarl med Mechtilde av Holstein, Änka efter kung Abel i Danmark. Hon kommer Att Överleva Honom och dö 1288 i Kiel.

1266 - Birger Jarl dör den 21 oktober på Jälbolung i Västergötland och begravs i Varnhems cistercinerkloster.

Källa: http://hem1.passagen.se/mjson/loman3.htm

Gifte och barn
.
Utom äktenskap
Gregers Birgersson.

--------------------

http://www.varnhem.se/historiskapersoner_bj.php
-------------------------------------------------

Birger Jarl
Birger jarl (Birger Magnusson), föddes Troligen på 1210-talet eller kanske Något tidigare. År 1237 omnämns han för första gången, han blir jarl år 1248, förmyndarregent från 1250, och dör den 21 oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland. Han begravs i det dåvarande cistercienserklostret i Varnhem. Birger jarl var son till Magnus Minnesköld till Bjälbo i dennes Andra äktenskap med Ingrid Ylva.

Birger Magnusson blev efter störtandet av jarlen Ulf Fase åren 1247-1248 Sveriges egentlige styresman intill sin död 1266. Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm. Birger Lade även Grunden till Tavastehus slott år 1250.

Birger Jarl tillhörde Folkungaätten, Vilket är den Etablerade beteckningen. Beteckningen Folkungaätten har emellertid synd Grund i en historisk missuppfattning, och en mer Adekvat benämning på jarlens släkt Borde Vara Bjälboätten stamgods efter dess, eller Magnus Minneskölds Att efter stamfadern. Man Skall Också Komma ihåg Att de dåtida släkterna Själva Int kallade sig Någonting alls, utan släktnamnen har i efterhand konstruerats av genealoger.

De Olika ättemedlemmarna kund ha Olika tillnamn - en av Birgers släktingar kallades t.ex. Birger Brosa, vilket betyder Birger "Den leende". Birger Magnusson själv var den siste i Sverige Att Föra ämbetstiteln jarl. Han hade inget kant tillnamn. (Eftersom Jarl är en titel och Inte ett namn Skall det skrivas med gemen begynnelsebokstav.)

Birger Magnusson gifte sig 1235/1237, i vart fall före 1241, med prinsessan Ingeborg Eriksdotter av Sverige, som var syster till kung Erik den halte läspe och. De Fick Flera barn, av Vilka Två blev kungar: Valdemar Birgersson (för Vilken Birger jarl blev förmyndarregent 1250) och Magnus Ladulås, Vilken tog över efter Birgers död 1266.

Efter Ingeborgs död 1254 gifte Birger om sig 1261 med danske kung Abels änkedrottning Mechtild av Holstein. Birger själv avled den 21 oktober 1266. Birgers och Mechtilds grav i Varnhems kyrka öppnades i maj 2002. I Varnhem finns hans Gravsten med bilder av jarlen själv, hans Andra maka, Mechtild, och sonen Erik. En konsollsten i Varnhem, i form av Ett huvud, har av professorn i Konstvetenskap, Jan Svanberg identifierats som föreställande Birger jarl.

När Stockholms Stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa Förslaget Att Birger Jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades docka av Varnhems församling, som sade nej till företaget.

Barn:
1. Gregers Birgersson (Bjälboättens oäkta gren), Jarl Birgers äldste och illegitime son med en okänd kvinna.

Barn med Ingeborg Eriksdotter av Sverige:
1. Rikissa Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1238-1288)
2. Valdemar Birgersson av Sverige (omkring 1239-1302), kung av Sverige
3. Magnus Birgersson Ladulås (omkring 1240-1290), kung av Sverige
4. Kristina Birgersdotter (Bjälboätten), VARS dotter Elena var gift med Ulf Holmgersson (AMA)
5. Katarina Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1245-1289)
6. Erik Birgersson (Bjälboätten) (omkring 1250-1275)
7. Ingeborg Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1253-1302)
8. Bengt Birgersson (Bjälboätten) (1254-1291)

Äktenskapet med Mechtild av Holstein var, Så långt man kan veta, barnlöst.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.stockholmgamlastan.se/attveta.php?id=attvetapersoner&amp....

-------------------
Birger Jarl (1210 - 1266) var Sveriges Jarl från 1248 tills han dog år 1266. Jarl är Namnet på hans titel, han riktiga efternamn var Magnusson efter sin långt Magnus Minnisköld.

Jarl ämbetet var under medeltiden Kungens Högsta förtroendeman. I praktiken var jarlens makt under Birger Jarl Lika stor eller tom Större Än Kungens. Det senare kan Bero på Att under perioden 1250 - 1275 var det hans egen som Valdemar kung som var. Efter Birger Jarl utsågs ingen mer Jarl i Sverige Vilket Troligen berodde på Att Hans son Valdemar ville regera själv och integ hektar Någon Jarl.

Birger Jarl
Bild av okänd konstnär

Birger Jarl föddes med största säkerhet på godset Bjälbo som ligger i närheten av Mjölby i Östergötland. Hans långt var Magnus Minnisköld och hund När Birger var Nyfödd eller väldigt ung i slaget vid Gestilren år 1210. Hans fars bror hette Också Birger och även han var Jarl, hans Tilltalsnamn Var Brosa. Birger Brosa var en stark påverkande faktor under Birger Jarls uppväxttid och kanske tom i praktiken hans far.

I Slutet av 1230-talet gifter sig Birger Jarl med prinsessan Ingeborg Eriksdotter dotter som var till Kung Erik den läspe och halte. Tillsammans fick de minst 8 st barn varav 2 st blev kungar, Valdemar och Magnus. Troligen fanns Det som Flera barn kanske dog i unga år och Det fanns säkert Också Ett antal oäkta barn varav den mest Kande är Greger Birgersson.

År 1247 blir Birger utsedd till Sveriges jarl efter Ulf Fase. Vid denna tid är Fortfarande Erik den halte läspe och kung och det är vid dennes död år 1250 som han lyckas Få synd äldsta som Valdemar Krönt till kung av Sverige. Han efterträds vid sin död år 1275 av sin bror Magnus som blir kung av Sverige fram till sin död år 1290. Han efterträds i sin tur av sin son Birger, men det är annan historia.

Birger Jarl, som förstås av stycket ovan, Lägger Grunden till den kungliga Folkungaätten. Dessa skulle regera Sverige fram till Slutet av 1300-talet.

Åren 1248 - 1266 regerar i praktiken Birger Jarl Sverige. Sonen Valdemar är bara 10 år gammal När han utses till kung, kassaapparater Han får docka vänta 1266 före Han kan ta över makten Då hans långt dör. Under Birger Jarls regeringstid händer en rad betydelsefulla händelser, oss för den mest betydande är han docka Att Anses ha grundat Stockholm på 1250-talet När han låter Bygga det första Stockholm Hus, en befästning på ön Stadsholmen. Det är Också Birger Jarl som bjuder på tyska innevånare från Lübeck Att Bosatta sig i Stockholm och på så Sätt initieras den Starka tyska Anknytning som finländare Än idag.

När Stockholms Stadshus byggdes 1911 - 1923 ville man Flytta Birger Jarls kvarlevor till den sarkofag som står Utanför Stadshuset idag. Varnhems kyrkofullmäktige, Dar Birger Jarls ligger begravd, sa docka nej så sarkofagen vid Stadshuset ar an idag tom.

1211
1211
Bjälbo, Mjölby, Östergötland, Sweden
1252
October 26, 1252
Age 72
1252
Age 72
Bjälbo, Östergötland, Sweden
????