Ivar Trondsson Aspa

Is your surname Aspa?

Research the Aspa family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Ivar Trondsson Aspa

Also Known As: "Aspen", "Trondsen", "Trondson", "Trondsson", "Trondssøn", "Trondsøn"
Birthdate:
Birthplace: Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Death: 1498 (87-88)
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Place of Burial: Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Immediate Family:

Son of Trond Aspa and Jorann Aslaksdotter Aspa
Husband of Mari Halvardsdatter Hudfat and Ingrid Jonsdatter
Father of Alv Ivarsson Teiste; Jorunn Ivarsdotter Aspa; N.N. Aspa; Erkebiskop Gaute Ivarsson Aspa; Trond Ivarson Aspa and 4 others
Brother of Archbishop in Nidaros Olav Trondsson Aspa and Arne Trondsson Aspa til Husby

Occupation: Ombudsmann på Nordmøre, Godseier, Fehirde for erke(bispe)stolen i Nidaros, bonde.erkebispestolens fehirde paa nordmoere., Fehirde f. erkest Nidaros, Fehirde for erkestolen i Nidaros, eide også en mengde gårder omkring på Nordmøre, Fehirde
Managed by: Rune Monseth
Last Updated:

About Ivar Trondsson Aspa

Ivar var en av de tre Trondsønner Aspa: Ivar, Arne og Olav erkepiskopen.


Tanja Vean:

født ca. 1410, erkebiskopens ombudsmann, død ca. 1495 i Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal. Ivar Trondsson ble ombudsmann på Nordmøre hos broren erkebiskop Olav Tronsson. Ivar Trondsson satte fra 1450 av i gang med stadige eiendomskjøp og ble en stor privat godseier. Ivar Tronsson hadde mange barn.

      Ivar Trondsson var eier av mange jordeiendommer på Nordmøre. Han giftet seg med Ingrid Kraage. 

Ivar Trondsen er nevnt i flere diplom.

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

b.IV s.709Sammendrag: Peter Botolfssön sælger til Ivar Throndssön paa Aspa

4 Spands Leie i Husby i Stangviks Sogn og Skibrede (Nordmöre).

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 4de Segl mangler.

Nummer: 970.

Dato: 30 Marts 1471. Sted: Aspa.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Jac Peder Botolfson kennis tess med tesso myno opno brefue at ek hafuer selth beskedeligum manne Ywar Trondson a Aspa fiora spans legho j Husby som ligger j Stangawiik sokn oc j Stangawik skip- redo hia warande Gunnille Haluardz dottor ækta quono mynne oc henne jaquedande frelsth oc hemoholth fore huarium manne med lutum oc lunyndum ther til ligger oc legith hafuer fra forno oc nyio vtan gardz oc jnnan vndan mik oc mynum ærwingium en vndir Ywar Trondzson oc hans ærwingium til alz odals. kennis ek Peder Botolfson adernemf- der ath iac hafuer vpburit af fornemfde Ywar Trondson forstho peningh oc sidarsta oc alla ther j mellom som j kaup warth kom. oc til meræ wisso tha setto tessæ godho men sin insigle fore thetta bref Arne Sigurdson Jngolfuer Thoreson oc Jon /Oe/dinson med myno insigle som giorth war a Aspa laurdagin nesth fore kæræ svnnodagh anno domini mo cdlxx primo.

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

b.X s.211Sammendrag: Erkebiskop Gaute af Nidaros meddeler Ivar

(Throndssön)

i Aspe Kvittering for Thingvold Kirkes Regnskab for de sidst forlöbne 5 Aar, indeværende Aar uregnet, med nærmere Bestemmelse om det endelige Opgjör; senere skulle Thore af Mesing og Steinar Holmeid overtage Ombudet med Tien- dens Oppebörsel.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Spor af et bagpaa trykt

Segl.(Se ovenfor No. 249, fölg. No. 269 nedenfor.)

Nummer: 260.

Dato: 16 Novbr. 1483. Sted: Aspe.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Wii Gauto medh gudz nade erchebiscop i Nideross ock paff- uelighe sæthes lagatus kungøre alle medh thesso wore opne breffue ath thenne breffuisere Jwar i Aspa haffuer nw giort oss godhe greyn ock reckinskap fore kirke vmbodh som han haffuer haffth ower Ting- gewaldh kirke i thesse forlidhne fæm aar thetta aaret orecknat som nw jnne ær alt offwer recknat cum kathedratico bliffuer kirken honom skyldugh ix span skall haffue i sine skuldh landzskylden som nw thetta aaret tilstaar ock kørleghan ock ther aff skall han betale fæm span i kathedraticum ock bliffuer sidhen klar reckinskap kirken ock honom i millom. Naar som han forne kathedraticum betalet haffuer lathe wij honom ock hans arffwingge frij quitthe fore oss ock wore efftherkom- mende erchebiscope i Nideross, om forden reckinskap. Skule nw framdeles take widh vmbodhet Thore aff Mesinghe ock Steynar Holm- eydhe ock the skule nw upbære nw i aar thiwndhen som nw tilstaar. Jn cuius nostre quittancie testimonium secretum nostrum presentibus est inpressum. Datum in Aspa dominica die infra octauas Martini anno domini mcdlxxx tercio.

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.10 nr.260)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.10 nr.262)

b.X s.211Sammendrag: Erkebiskop Gaute af Nidaros kvitterer Iv

(Throndssön)

i Aspe for Freide Kirkes Regnskab i de sidst forlöbne 5 Aar, indeværende

uberegnet, hvor-

efter Kirken bliver ham 59 Spand skyldig, og han har at betale 3 Spand

i Kathedraticum.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Spor af Biskoppens bagpaa

Brevet trykteSegl. (Se foregaaende No. og No. 269 nedenfor.)

b.X s.212 Nummer: 261.

Dato: 16? Novbr. [1483?] Sted: Aspe.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Wii Gauto medh gudz nade erchebiscop i Nideross ock paff-

uelighe sathes legatus, kungøre alle medh thesso wore opne breffue

ath thenne breffuisere Jwar i Aspa haffuer nw giort oss godhen reckin-

skap som han haffuer haffth ower Freidhe kirke fore thesse nest for-

lidhne fæm aar thetta aaret orecknat som nw jnne ær. Alt offwer

recknat bliffuer kirken honom skyldugh eth span minne en sextie, Ock

skall han giffue iij span i kathedraticum. Nar thet ær betalet lathe wij

honom ock hans arffwingge frij qwitthe liduge ock aakærelowse fore

oss ock wore efftherkommende erchebiscope i Trondhem fore foruen

[iij1 fæm aars reckinskap. Jn cuius nostre quittancie testimonium se-

cretum nostrum presentibus est inpressum. Datum jn Aspa jnfra oc-

tauas sancti Martinj episcopi et confessoris.

Tillegg: Bagpaa: computatum est.

1 Igjen udslettet. tilbake

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.10 nr.268)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.10 nr.270)

b.X s.217Sammendrag: Erkebiskop Gaute af Nidaros kvitterer Iv

(Throndssön) i Aspe for Freide

Kirkes Ombud i de sidst forlöbne 6 Aar.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv. Spor af 1 paatry

Segl.(Se ovenfor No. 249 og 260-61).

Nummer: 269.

Dato: 26 Februar 1489. Sted: Freide.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Wij Gauto med gudz nadh erchiebiscop i Nidross etc. kun-

gore allom ath thenna breffuisare Jffwar i Aspa haffuer nw giorth oss

grein oc godh rekenskap ffore wmbodh som han haffuer haffth offuer

Ffreidhe kirkia i vi aar nest fforliden thetta areth jnreknat jtem i

kathe-

draticum tr iij span promisit i tønne tiere oc i span i andre pæninga

singulis computatis bade aff then gamble rekenskapen oc swa then nye

bliffuer kirkian honom skyldugh x span oc tha gaff han kirkionne till

xiiij span kathedratico soluto latha wij honom oc hans erffuinga quittha

oc lidugha ffore alth ythermeire till tall wm fforne wmbodh jntill thenna

tidh ffore oss oc wore efftherkomande erchiebiscop till Nidross. Jn

cuius nostre quittancie testimonium secretum nostrum presentibus est

inpressum. Datum apud ecclesiam memoratam fferia quinta proxima post

dominicam lxme anno domini mcdlxxx nono.

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.11 nr.245)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.11 nr.247)

b.XI s.212Sammendrag: Ivar Throndssön i Aspe og 5 andre Mænd erkjende, at

de efter Begjæring

af Arne og Thrond Jonssönner afgave Vidnesbyrd om, at Brynhild Simons-

datters Eiendomme vare ytre Nes og indre Nes (Nesje) i Veö Prestegjæld

i Romsdal samt Hofvin i Sundal paa Nordmöre, hvilke hendes Sön Nils

Kenne arvede, og hvortil nu ingen andre odelsbaarne Arvinger findes end

Arne og Thrond, der ere hendes Dattersönner.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. og Vidisse p. Perg. af 28 Novbr. 1640 (a. og

b.) i Throndhj.Vidensk. Selsk.s Saml. (No. 302 og 300, fra Stiftsprovst H.

J. Willes Saml.) Af6 Segl vedhænge 3die og Levning af 6te. Sigillat forb.

m. Vidissen, der har6 Segl, Breve nedenfor af 8 Juli 1504 og 9 Oktbr.

1513.

Nummer: 246.

Dato: 26 Marts 1480. Sted: Freide.Ollum monnum them som thetta breff see

eller hørathes kennes wij Juar Trondeson j Aspe och Biorn TorbergsonSaxe

Aslacson Jngwlff Toreson Arne Siwrdson Haldor Jonson atharidh epther gudz

bordh mcdlxxx vm1 palme sunne dagh, tha worewij kraffde j Fræidhe til at

bæra sannan vithnesbwrdh Arne Jon-son oc Trondh Ionson vm the jordher som

Brynildh Simonsdottherattæ som liggia j Widøy prestegeld oc j Swndall a

Nordhmøre.Vithæ wij entidh annadh en fyrnempd Brynild atte the iordhersom

saa aitha Yther Ness oc Jnder Ness som liggia j Widhøyprestegeld oc j

Hoffwen j Sundall och hennes son Niels Kenneerffde henna epther hennes

dødh. Och withæ wij nw engha andraerffwinga en fyrnempdan Arne Jonson oc

Trond Jonson at theæro rette odalz borne til thet jorde godz som fyrnempd

Brynildatte firir thij ath the æro hennes dotther søner. En k

annorsannidh finnath ther wita wij entidh aff. Tiil sannidh her wmhengia

wij war jncigle firir thetta breff som giort war aar ocdægi som fyr sigher

Tillegg: Bagpaa: Anno 1640 dend 28 Nouembris. lest for retten paa it

allminndelighösteting, som holtis paa Neszit med almougen aff F

Otting.Niels Michelszön. Eighen hand.Den 2, med trej hengendis zignetter

vnder, och tuende ehre affbrutt,huilche er lydendis szom fölger,

b.XI s.213 Allum monnom som dette breff sie heller hörre, dett kiendis

wij, JffuerTrundtzen i Aszpe, och Biörenn Torbergszon, Saxe Aszlachszen,

Jngulff Torszen,Arne Siuarszen, Haldor Joenszen, att aar ept

gudtzbiurdt, 1488. palme syndag,dae war wij kreffued i Fredöhe till att

bere szande windisbiurdt, Arnne Joenszenoch Trund Joenszen, om dij jorder,

som Brynild Simendtzdatter aatte, som ligger iWedöhe prestegield, och i

Sundall a Nordmör witta wij indtett andett end forneBrynild aatte dij

jorder, saaem saa hetta, Ytter Neesz och Jnder Neesz, somligga i Wedöhe

prestegield, och i Hoffuenn i Sundall, och hindis sön Niels Kennearffuede

hinder, epter hindis död, och witta wij ingen anden arffuinge, e

forneArnne Joenszen och Trund Joenszen, att dij erre rette, oudels bornne

til dettjordegoudtz som forne Brönild aatte, fordij, att dij ehre hindis

datter sönner, Enkan andett szanedtt szinnatt sziga, witta wij indtett

aff, Till szandhed herom hengewij worre jndszegle for dette breff, som

giordt war aar och dag, som fore siger.

1 Kunde maaske læses som Tal: viij, som dog er mindre rimelig

ingenPrikker findes over I´erne. tilbake

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.12 nr.266)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.12 nr.268)

b.XII s.240Sammendrag: Ivar Throndssön i Aspe forklarer, at han i sin Tid

har kjöbt en Jordepart i

Kvernes Sogn ved Navn Sævik af en Kvinde Sigrid, hvis Mand Jon

Baardssön havde kjöbt den af Baard paa Hyllenes i Romsdalen, og som

siden havde arvet den efter si Sön; da Ivar Baardssön senere vilde paa-

tale dette Salg, blev Jorden paa Lagthinget tilkjendt Ivar Throndssön, der

med fire Vidner kan godtgjöre det, uagtet han ikke har noget Brev derom.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv (fra danske Geheimearkiv

1822, G. Schö-nings Bo). 4 paatrykte Voxsegl (Bomærker).

Nummer: 267.

Dato: 10 Juni? [1490-15001 ]. Sted: Aspe.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Des kennes iak Iwar Trondesson [med tette mith opne

breff2 ad iak war pa lagtingith til rette med *fformemdæ Iwar

Bordsson vm en iorde parth ssom liger i Qwernes sokn som eiter

Ssiehewich ssom iak keppte aff ene kwinne ssom eit Ssigrith

Ions kona hans ecte husstrv ok [han3 ffornemdæ [Ion3 Ion Bordhsson

kepte [af2 einom manne ssom heith Bordh pa Hyllie nes i Romss

dal ok tenne her kwinne erffde sin sson til als løssæ goz ok wore

wi til rette vm tennæ ssame iorde parth ssom iak keppte aff

Ssigrith Ions kana ok var ta dømth i fra fornemde Iwar Bardhsson

fra [hanom3 honom ok hans erwingom ok til mik ok minom er-

wingom til als eigho der vil iak antwarde gwdh badhe lif ok sel

der pa Ok det villie ok tesse dandemæn som ssa heite Jngwl

Toresson Haldor Ions sson Magnus Torgeirsson ok Gertrwd Bionss-

dotter ad te hawe heirth aff gamle men ssom da vore *pak tingith

ssom nw ere ifra ffalne gwdh teris ssel nadhe villie vi bere honom

fful vitnisbwrd med ordh ok med eidh4 ath te hermde ssa i ffra

tesse ssama ordh som forsskriwat sstar dær ffor badh iak tessæ

dandemen ssettie ssin insigle med mith Ok war tet min glemsske

iak loth ekke gera ter breff der pa ffor dy iak kwnne ekkæ ffor-

maghe adh nakon sskulde der pa kere ssom han laweth for dan-

demen Anno domini mo etc. Skriwath i Asspa om vigilia ssancti

Colbani5 etc.

1 Maaske nærmere förstnævnte Aar. - tilbake

2 Fra [ tilskrevet over Linien. tilbake

3 Fra [ igjen udslettet. - tilbake

4 Först synes der at have staaet: eeith, som er

udslettet, men skal erstattes af det i Margenen tilskrevne: eid

tilbake

5 Antaget at

betyde ãKulbjörn med Laxen" (11 Juni), se Aarsberetning fra d. kg

Geheime-

arkiv I, Tillæg S. 12. tilbake

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.21 nr.533)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.21 nr.535)

b.XXI s.408Sammendrag: Trond Gunnarsson og Halldor Ivarsson kunngjør at de

hver har solgt Ivar

Trondsson i Aspa 11/2 spannsleige i Hala i Stangvik sokn på Nordmøre. Jfr.

nr. 540.

Kilde: Fire avskrifter og hender (b, c, d, e) i Langebeks Diplomatarium i

Rigs-arkivet, København. - b, som ligger til grunn for gjengivelsen her,

er i leggetVaria variorum annorum, som er lagt på året 1440 i Lang. Dipl.

Imargen tilføyd av skriveren: f) Ao 1463. Med hensyn til skrivere

opp-lysning om eier og segl se nr. 276. - c, som i margen har årstallet

1463 ogbokstaven f, er en relativt nøyaktig avskrift etter b. - d er

skrevet av JonMortensson etter b, og har i margen bokstaven f, årstallet

1463 og påteg-ningen ex Copia Chartacea. - e er avskrift etter d og har

samme årstallog påtegning i margen. - Om forholdet mellom disse tekstene

jfr. nr. 21.- I Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek, København,

er i G.Schønings liste Af Aspøens Papirer (nr. 12) en notis om et Ditto

(d. e.Skiøde) paa 11/2 Spand i Hala til iuar Trondeson i Aspo. da

Aspo1463. - I Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, Ms. 8vo

563fins et kort utdrag s. 466 skrevet av presten Eiler H. Kempe, også her

medbokstaven F i margen, og med opplysning om at brevet v

pergament.Utdraget er gjengitt nedenfor hovedteksten.

Nummer: 534.

Dato: 16. mai 1463. Sted: Aspa (Frei).

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Alle þe dandemænd þette bref se eller høre, helsæ Tronder

Gundrson og Haldor Ivarson kierligt med Gudhi, kunicktgiørande

og fulkomliga tilstandande, at vi haver selt ærligom og beskedeli-

gom man Ivar Trondeson i Aspo halv anden spands lægo jord hvar

vor i Halla, som ligger i Stangarvik Sokn a Nordmør med luttom og

lunedom, som þertill ligga og ligget haver fra forno oc

nu1, enga

undentaga, undan os og vora ærvingja, og under fornemde man og

hans ærvingja, till everdeliga eiga heimelt: at vi og hava upborit

mindsta penning og mesta, som i vort koup skildti2 var xxxxx3 og

greidelige vel betalet. Til ydermer visso og bevisning hengjom vi

vor indsikle for þette bref med þesse dandemænd indsikle, som

nær varo og vort samtalt hørade, Asmundr Halvorson og Halvardr

Halstenson, Erlandr Ivarson og Hakon Nicleson svorne laugrettes

mænd, givet i Aspo Manodagen efter Sti. Halvards dag A. D.

MCDLXIIItio

 1. Utdraget i 563:

Ved et dito4 dateret i aspo manedagen epthr sti. Halvardssz

dagh A. 1463. (N. L. saa synes det av Stilen, dog NB. nevnes her

dandemen; men Paaskrivten seter 1563. som synes ligest efter

Skrivningen5, og saa maatte den Jvar Trondson N. 96. vere en

b.XXI s.409 eldre, da dog nogle av de andre Navne ere de samme)7 Tronder

Gunnarsson oc Haldor ivarsson (heilszer alle dande men kerlige met

gudhi)8 tilstaae at have solgt erlighom oc beskedhelighom manne

iver trondesson i aspo halff annor spanz leigho jordh i Hala i stangar-

viik sokn a nordmør. Beseglet tillige av Asmundhr halvardsson

Halvardhr halstensson Erlender ivarsson oc Hakon niclisson sworne

lagretesmen. NB. Haanden, Stilen, og Bogstavs Trek er saa liig N.

109. ut orum oro. alt dete sammenlignet, sees, at det maae vere

1463.

1 Understreket i b. Har vært utydelig. Se skriverens opplysning om dette

i nr. 510. Skal være nyu. - tilbake

2 Vel feil for skilidt. - tilbake

3 Kryssene i b. - tilbake

4 D. e.

Pergament Breev. - tilbake

5 Rettet fra Skrivten. - tilbake

6 D. e. nr. 540 her neden-

for. - tilbake

7 Parentesen i 563. - tilbake

8 Parentesen i 563. - tilbake

9 D. e. nr. 535 her nedenfor. tilbake

Diplomatarium Norvegicum

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.21 nr.534)Neste brev i trykkrekkefølge

(b.21 nr.536)

b.XXI s.409Sammendrag: Arne Sigurdsson kunngjør at han har solgt Ivar

Trondsson alle de garder

og gardparter sønnenfor Stad, som hans hustru Gunnhilda arvet etter sin

far

Aslak Jonsson, og dertil det Arne selv eide i Skjeggen i Bergen, og at han

har fått full betaling.

Kilde: Tre avskrifter og hender (b, c, e) i Langebeks Diplomatarium i

Rigs-arkivet, København. b, som ligger til grunn for gjengivelsen her, er

i leggetVaria variorum annorum, som er lagt på året 1440 i Lang. Dipl.

Skri-veren har føyd til i margen: m) Ao 1463, og under tekste

Originalenfindes hos forbemte Peder Aspen (jfr. nr. 510, som st

umiddelbartforan dette brevet i Var. var. ann.). - c har også i margen

bokstaven mog årstallet 1463, og er en relativt nøyaktig kopi av b. - e

har i margen:1463 ex copia chartacea, og under teksten samme opplysning om

eierensom b, som e må gå tilbake på. - Om forholdet mellom dis

tekstenejfr. nr. 21. - I Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek,

København,fins i G. Schønings liste Af Aspøens Papirer (nr. 9) et kort

utdrag avbrevet. - I Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, Ms.

8vo 563,s. 465, er et kort utdrag skrevet av presten Eiler H. Kempe, også

her medbokstaven M i margen. Her opplyst at brevet var på pergament. Om

skri-verhånden jfr. H. G. Bulls opplysning i nr. 534 her ovenfor.

Nummer: 535.

Dato: 16. mai 1463. Sted: Aspa (Frei).

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Ollum þe Dandemænd som þetta bref sea ædr høyra, helsar

Arne Sigurdson Kierlig med Gud, kunicktgerandhe og fulkomeliga

tilstandande, at iac haver selt bort beskedelige mande Ivar Trond-

søn1 med ia oc handarband og samtycket med næstom ærvingjom

alla þe jordar og jorda parta, som Gunilda mino qvinno ervde og

loghlige borde efter Aslac Ionson henar Fader, som liggja sinnom

b.XXI s.410 stad2 i hvaro havne þe vara kunne, enga undan takin, sva

møcket

jack i hvara gardin ager i Skiæggin og Bergin3, undan mick og minom

ærvingjom og under fornemder mand og hans ærvingja till everde-

ligar eigo med lutom og lunedom, som þertill ligga og liggat haver fra

forno oc nyjo. Kennis iag og hafa upborit mindsta penning oc mesta,

som i vart koup var skilt, og greidelige velbetalet. Till ydermere

visso oc bevisning hengo iac mit indsigle med þesse dandemænd

indsigle, som nær varo, Ion Oudunson Biarne Halstenson, Halsten

Biarnason, *Gudridar Bersvendson, Haldor Ionson, Erick Størckar-

son, Elling Pederson og Asgaudur Ionson, alle svorne laugrettes

mend, firo þetta bref, skrevet i Aspo manodagen næsta efter Halvors

møsso Anno MCDoLXIIItio

1 563: solgt til (N.L.) Moghom sinæ - Anderz, men tilføyd ovenfor

linjen: v. /l-/E/-l/inar Trondesson sic videtur. - tilbake

2 Lang. Exc. og 563: sunn-

an Stadh. - tilbake

3 Lang. Exc.: Skeggin i Bergwin; 563: sceggin i bergwin,

sic videtur. tilbake


Bror til erkebiskiop Olav Trondson (1459-1474)


ABT 1405 - 1498

RESIDENCE: Nevnt 1453 og 1489. Eide mange gårder

OCCUPATION: Fehirde for erke(bispe)stolen i Nidaros

BIRTH: ABT 1405, (?) Aspa, Tingvoll ?

DEATH: 1498, Aspa, Tingvoll, MR [1073]

EVENT: 26 Feb 1489, Mott. kvitt. fra erkebisp Gaute i Nidaros for Frei krk. ombud

EVENT: 1460, Kjøpte Aspa av faster Kristin Toraldesdotter

Father: Trond TORALDESON

Mother: Jorann ASLAKSDOTTER

Family 1 : NN

MARRIAGE: ABT 1435, (?)

+NN

+Margrethe IVERSDATTER

Gaute IVARSON 
Trond Ivarson TEISTE 
Alv Ivarson TEISTE 

+Jorann Ivarsdotter ASPA

Jon Ivarson ASPA 

+Ingeborg Ivarsdotter LEIRA

Elen IVARSDOTTER 
Berdora Ivarsdotter ASPA 

+Sunnive Ivarsdotter ASPA

Kilde: nermo.orgEide Mange gårder. Fehirde for erkebispestolen i Nidaros. Kilde: nemo.org


Ivar Trondson ASPA

ABT 1405 - 1498

RESIDENCE: Nevnt 1453 og 1489. Eide mange gårder

OCCUPATION: Fehirde for erke(bispe)stolen i Nidaros

BIRTH: ABT 1405, (?) Aspa, Tingvoll ?

DEATH: 1498, Aspa, Tingvoll, MR [1170]

EVENT: 26 Feb 1489, Mott. kvitt. fra erkebisp Gaute i Nidaros for Frei krk. ombud

EVENT: 1460, Kjøpte Aspa av faster Kristin Toraldesdotter

Father: Trond TORALDESON

Mother: Jorann ASLAKSDOTTER

Family 1 : NN

MARRIAGE: ABT 1435, (?)

+NN

+Margrethe IVERSDATTER

Gaute IVARSON 
Trond Ivarson TEISTE 
Alv Ivarson TEISTE 

+Jorann Ivarsdotter ASPA

Jon Ivarson ASPA 

+Ingeborg Ivarsdotter LEIRA

Elen IVARSDOTTER 
Berdora Ivarsdotter ASPA 

+Sunnive Ivarsdotter ASPA

http://www.nermo.org/slekt/d0041/g0000004.html#I7135Ivar Trondson ASPA

ABT 1405 - 1498

RESIDENCE: Nevnt 1453 og 1489. Eide mange gårder

OCCUPATION: Fehirde for erke(bispe)stolen i Nidaros

BIRTH: ABT 1405, (?) Aspa, Tingvoll ?

DEATH: 1498, Aspa, Tingvoll, MR [1170]

EVENT: 26 Feb 1489, Mott. kvitt. fra erkebisp Gaute i Nidaros for Frei krk. ombud

EVENT: 1460, Kjøpte Aspa av faster Kristin Toraldesdotter

Father: Trond TORALDESON

Mother: Jorann ASLAKSDOTTER

Family 1 : NN

MARRIAGE: ABT 1435, (?)

+NN

+Margrethe IVERSDATTER

Gaute IVARSON 
Trond Ivarson TEISTE 
Alv Ivarson TEISTE 

+Jorann Ivarsdotter ASPA

Jon Ivarson ASPA 

+Ingeborg Ivarsdotter LEIRA

Elen IVARSDOTTER 
Berdora Ivarsdotter ASPA 

+Sunnive Ivarsdotter ASPA

http://www.nermo.org/slekt/d0041/g0000004.html#I7135Ivar Trondssøn på Aspen født OMK 1410, død OMK 1495. Ivar

eide mange gårder på Nordmøre. Var erkebiskopens ombudsmann. Stamfar

til Trygge-ætta. Nevnt 1453.RESIDENCE: Nevnt 1453 og 1489. Eide mange gårder OCCUPATION: Fehirde (ombudsmann) for erke(bispe)stolen i Nidaros

BIRTH: ABT 1405, (?) Aspa, Tingvoll ? DEATH: 1498, Aspa, Tingvoll, MR [1162] EVENT: 26 Feb 1489, Mott. kvitt. fra erkebisp Gaute i Nidaros for Frei krk. ombud EVENT: 1460, Kjøpte Aspa av faster Kristin Toraldesdotter EVENT: ABT 1464, (eide en kort periode garden Fit (Fet) ? (art. av Arne Kvitrud))


◦født ca. 1410, erkebiskopens ombudsmann, død ca. 1495 i Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal. Ivar Trondsson ble ombudsmann på Nordmøre hos broren erkebiskop Olav Tronsson. Ivar Trondsson satte fra 1450 av i gang med stadige eiendomskjøp og ble en stor privat godseier også. Ivar Tronsson hadde mange barn.Han bodde i Aspa og var fehirde for erkestolen i Nidaros. Han eide også en mengd gårder omkring på Nordmøre og la grunnen til ætten sin rikdom frem igjennom tiden.Bygdebok for Straumsnes III s. 446

Han var erkebiskopens fehirde på Nordmøre. Rekneskapsførar eller skattemeister ville vi heller sagt i dag. Det er ikkje kjent kven Ivar var gift med.Fehirde (ombudsmann) for erke(bispe)stolen i Nidaros. 26 Feb 1489, Mottok kvittering fra erkebisp Gaute i Nidaros for Frei kirke, ombud 1460, Kjøpte Aspa av faster Kristin Toraldesdotter


En mektig mann som eide mange gårder. De hadde 8 barn.

view all 17

Ivar Trondsson Aspa's Timeline

1410
1410
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1436
1436
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1437
1437
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge (Norway)
1439
1439
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge (Norway)
1440
1440
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal
1440
Tingvoll, Nordmøre, Norge (Norway)
1440
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1445
1445
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge (Norway)
1450
1450
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge (Norway)