Jöns Kettilsson Bjärme

How are you related to Jöns Kettilsson Bjärme?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Jöns Kettilsson Bjärme

Norwegian: Jöns Kettilsson Bilstad (Blix), i Bjärme
Also Known As: "Blix", "Jens Ketilsson", "Kettilsson Billstad"
Birthdate:
Birthplace: Bjärme, Näs, Jämtland, Sweden
Death: circa 1550 (81-99)
Billsta, Hackås, Jämtland, Sweden
Immediate Family:

Son of Kettil Jönsson and Ingrid Joensdotter
Husband of Ingrid Jensdotter Skancke
Father of sogneprest Olof Jonsson Blix; Erik Jensen; Henrik Jönsson; Ketil Jönsson Skancke; Sogneprest Lauritz Jönsson Schancke, ☧ and 1 other
Brother of Anders Kettilsson

Occupation: Bonde främst i Bjärme Näs, Bonde, främst i Bjärme, Näs, Jämtland, Norway
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jöns Kettilsson Bjärme

Vem är prästen som är profilbild till bonden Jens Kettilsen? RdeR

http://www.velogen.net/individual.php?pid=I16831&ged=gendata.ged

http://vestraat.net/iea-o/p300.htm#i12335


3. juli 1531: Brödrene Jens Ketilssön i Billestad og Anders Ketilssön i Bjerme gjöre vitter-

ligt, at de med sine Börns Samtykke mageskiftede sit Jordegods, saaledes at hver fik de nævnte Gaarde (i Hakaas Sogn) med en Del nærmere angivne Tilliggelser. (DN XIV, nr. 703.)


http://ulf.lrsn.se/p0bca50c7.html

	http://harmkraka.se/slaktforskning/fm/index.htm

JÖNS Kettilsson

Jens Kettilsson är känd 1512-1542 i Bjärme och Billsta, Hackås. Bjärme mageskiftade han år 1531 med sin bror mot gården i Billsta.

Gift före 1526 med Ingrid Jensdotter. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin och supplement till JHD, Olof Holm Född: omkring 1480 Bjärme, Näs, Jämtland

Bosatt: till 1531 Bjärme, Näs, Jämtland 1) DN XIV:703

Bosatt: efter 1531 Billsta, Hackås, Jämtland 1) DN XIV:703

Död: efter 1550 Billsta, Hackås, Jämtland 2) s. 229

1526: Tillkändes tilsammans med sin broder Anders genom sina hustrurs arv efter sina bröder en sjättedel i Västerhus, Frösön. (DN XIV:560)

1528, Brunflo sn ?, Jens är ombudsman för barn(en) till Sven Larssons då dessa och deras farbröder Lasse i Aase och Jon i Øffuerbyn gör ett jordebyte med sin bror Karl j Kluxass (DN XIV:643) 1529, Hackås sn,

Örjan Karlsson d.y. i Hov (Hackås sn) överlåter till Jens i Bjärme och Anders i Billsta hälften av fisket i ån Märlan, Bräcke och Revsunds sn och hälften av Oldberg, Näs sn., som stadfästelse på deras tidigare byte angående Billsta och Hov. (JHD III 148 o DN XIV:670)

1531: Jens och Anders Ketilssöner i Bjärme gör ett jordbyte. Anders skall behålla Bjärme, med allt som därtill hör utom Ånnsta,Näs, ett änge "Twffue ladhu" och fiskerättighet i Karsån. Jens skall behålla Billsta. (DN XIV 703, supplement till JHD, Olof Holm)

I Jordeboken för (ca) 1549 finns Jens upptagen i Bjärme och skattar då 7 hermelinskinn. Ingen broder Anders återfinnes alls. I övrigt finns även Hendrick i Bjemre listad på 6 skinn och 2 skellingar (danska mynt) samt en skelling i avrad, denne torde vara Jens son. En Lars i Billsta skattar 6 skinn och uppbär ett pund järn i avrad. Då inga barn till Anders Ketilsson mig veterligen är kända, synes det som Anders förmodligen avlidit, Jens son Lars brukar fädernesgården och att Jens flyttat tillbaka till sin tidigare gård i Bjärme. (Fornvårdaren 1 s.229-230)

Källor

1) Diplomatarium Norvegicum

2) Jordebok för Jämtland 1540-tal

3) Boken Skancke ätten


Jens Kettilsson är känd 1512-1542 i Bjärme och Billsta, Hackås. Bjärme mageskiftade han år 1531 med sin bror mot gården i Billsta. Gift före 1526 med Ingrid Jensdotter.

(Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin och supplement till JHD, Olof Holm)


 Fra "Frode sin slekt på Helgeland":
Jens Ketilson bodde først på fødestedet Bjerme. Han og broren Anders Ketilson i Billestad i Hackås var gift med hver sin søster av ætten Skunch. I diplom av 3. juli 1531 kunngjør Jens Ketilson i Bjerme, at han og broren Anders Ketilson, med begges barns samtykke, hadde gjort jordebytte. Anders overtok Bjerme og Jens overtok Billestad. Da brødrene til søstrene Ingrid og Kerstin Jensdøtre Skunch (Olov og Nils Jenssønner) døde, forlangte Jens Ketilson og broren Anders Ketilson arv i gården Skede i Hackås på sine hustruers vegne. Det ble avsagt dom i saken, og den lød på at de hadde ingen rett på gården Skede, men derimot rett på en sjettedel i i Västerhus! Västerhus hadde omkring 1490 blitt solgt av Skunchene til Uppsala Domkirke, men Olov og Nils Jenssønner, som nå var døde, hadde tidligere bekjentgjort at deres arverett var blitt forbigått ved dette salget. Da den svenske erkebiskopen i Uppsala, Johannes Magnus, hadde visitas i 1525, tok Jens Ketilson og noen andre gården Västerhus i "arrest" I 1533 fikk prosten i Oviken, Erik Andersson (han var på svenskenes side i striden om Jämtland) Västerhus i forlening, men da klaget Ingrid Jensdatter Skunch i Billestad og hennes seks sønner. De forlangte at deres rett til godset ble gjort gjeldende. Selveste Vincens Lunge (bl.a. stattholder for det nordenfjeldske Norge. Han ble senere drept av erkebiskop Olav Engelbriktssons menn på et møte i Trondheim i 1536) tok opp deres sak. Han skrev brev til svenskekongen Gustav Vasa, som lovet å se nærmere på saken. Hvordan utfallet ble vet jeg ikke, men året før hadde Gustav Vasa forsøkt å få avsatt Ingrids to sønner, som var kyrkoherder i Jämtland, fra sine embeter, så de hadde nok ikke noen høy stjerne hos svenskekongen Jens Ketilson ble siste gang nevnt i skriftlige kilder i februar 1542.

Om Jöns Kettilsson Bilstad, i Bjärme (Norsk)

Jens Kettilsson i Bjärme

Bonde på Bjärme, Näs sogn fra ca 1490 til 1531 Bonde på Billsta, i Hackås sogn, fra 1531 til ca 1542

 • ca 1470 Han var født i Bjärme Foreldrene var Kettil Jonsson og ukjent Jonsdatter
 • 1525 Da den svenske erkebiskopen i Uppsala, Johannes Magnus, hadde visitas i 1525, tok Jens Ketilson og noen andre gården Västerhus i "arrest"
 • 1526 Jens var gift med Ingrid Jensdatter. De hadde 6 barn Jens Ketilson bodde først på fødestedet Bjerme. Han og broren Anders Ketilson i Billsta i Hackås var gift med hver sin søster av ætten Skunch.(Skanke)
 • 1626 Da brødrene til søstrene Ingrid og Kerstin Jensdøtre Skunch (Olov og Nils Jenssønner) døde, forlangte Jens Ketilson og broren Anders Ketilson arv i gården Skede i Hackås på sine hustruers vegne. Det ble avsagt dom i saken, og den lød på at de hadde ingen rett på gården Skede, men derimot rett på en sjettedel i Västerhus, på Frösöen. Västerhus hadde omkring 1490 blitt solgt av Skunchene til Uppsala Domkirke, men Olov og Nils Jenssønner, som nå var døde, hadde tidligere bekjentgjort at deres arverett var blitt forbigått ved dette salget. (DN XIV:560)
 • 1626 Örjan Karlsson d.y. i Hov i Hackås sogn overlater til Jens i Bjärme og Anders i Billsta halvparten av fisket i Märlan, Bräcke och Revsunds sogn og halve av Oldberg, Näs sogn , som stadfestelse på deres tidligere bytte angående Billsta og Hov. (JHD III 148 o DN XIV:670)
 • 1531 I diplom av 3. juli 1531 kunngjør Jens Ketilson i Bjerme, at han og broren Anders Ketilson, med begges barns samtykke, hadde gjort jordebytte. Anders overtok Bjärme og Jens overtok Billesta. (DN XIV, nr. 703.)
 • ca 1549 I Jordboken Jens i Bjärne skatter 7 hermelinskinn. Sønnen Henrik i Bjärme skattar 5 skinn og 2 skillinger, (dansk mynt) samt 1 skilling i avrad (avgift) Sønnen Lars i Billsta skatter 6 skinn og gir 1 pund Jern i avrad (avgift) Broren Anders må være død. Jens sønn Lars er bruker på farsgården Billsta og Jens har flyttet til sin tidliere gård i Bjärme
 • ca 1550 Jens dør

Kjelder: 1) Diplomatarium Norvegicum 2) Jordebok for Jämtland 1540-tallet. 3) Boken Skancke ætten

http://www.velogen.net/individual.php?pid=I16831&ged=gendata.ged

http://vestraat.net/iea-o/p300.htm#i12335


3. juli 1531: Brödrene Jens Ketilssön i Billestad og Anders Ketilssön i Bjerme gjöre vitter-

ligt, at de med sine Börns Samtykke mageskiftede sit Jordegods, saaledes at hver fik de nævnte Gaarde (i Hakaas Sogn) med en Del nærmere angivne Tilliggelser. (DN XIV, nr. 703.)


http://ulf.lrsn.se/p0bca50c7.html

	http://harmkraka.se/slaktforskning/fm/index.htm

JÖNS Kettilsson

Jens Kettilsson är känd 1512-1542 i Bjärme och Billsta, Hackås. Bjärme mageskiftade han år 1531 med sin bror mot gården i Billsta.

Gift före 1526 med Ingrid Jensdotter. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin och supplement till JHD, Olof Holm Född: omkring 1480 Bjärme, Näs, Jämtland

Bosatt: till 1531 Bjärme, Näs, Jämtland 1) DN XIV:703

Bosatt: efter 1531 Billsta, Hackås, Jämtland 1) DN XIV:703

Död: efter 1550 Billsta, Hackås, Jämtland 2) s. 229

1526: Tillkändes tilsammans med sin broder Anders genom sina hustrurs arv efter sina bröder en sjättedel i Västerhus, Frösön. (DN XIV:560)

1528, Brunflo sn ?, Jens är ombudsman för barn(en) till Sven Larssons då dessa och deras farbröder Lasse i Aase och Jon i Øffuerbyn gör ett jordebyte med sin bror Karl j Kluxass (DN XIV:643) 1529, Hackås sn,

Örjan Karlsson d.y. i Hov (Hackås sn) överlåter till Jens i Bjärme och Anders i Billsta hälften av fisket i ån Märlan, Bräcke och Revsunds sn och hälften av Oldberg, Näs sn., som stadfästelse på deras tidigare byte angående Billsta och Hov. (JHD III 148 o DN XIV:670)

1531: Jens och Anders Ketilssöner i Bjärme gör ett jordbyte. Anders skall behålla Bjärme, med allt som därtill hör utom Ånnsta,Näs, ett änge "Twffue ladhu" och fiskerättighet i Karsån. Jens skall behålla Billsta. (DN XIV 703, supplement till JHD, Olof Holm)

I Jordeboken för (ca) 1549 finns Jens upptagen i Bjärme och skattar då 7 hermelinskinn. Ingen broder Anders återfinnes alls. I övrigt finns även Hendrick i Bjemre listad på 6 skinn och 2 skellingar (danska mynt) samt en skelling i avrad, denne torde vara Jens son. En Lars i Billsta skattar 6 skinn och uppbär ett pund järn i avrad. Då inga barn till Anders Ketilsson mig veterligen är kända, synes det som Anders förmodligen avlidit, Jens son Lars brukar fädernesgården och att Jens flyttat tillbaka till sin tidigare gård i Bjärme. (Fornvårdaren 1 s.229-230)

Källor

1) Diplomatarium Norvegicum

2) Jordebok för Jämtland 1540-tal

3) Boken Skancke ätten


Jens Kettilsson är känd 1512-1542 i Bjärme och Billsta, Hackås. Bjärme mageskiftade han år 1531 med sin bror mot gården i Billsta. Gift före 1526 med Ingrid Jensdotter.

(Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin och supplement till JHD, Olof Holm)


 Fra "Frode sin slekt på Helgeland":
Jens Ketilson bodde først på fødestedet Bjerme. Han og broren Anders Ketilson i Billestad i Hackås var gift med hver sin søster av ætten Skunch. I diplom av 3. juli 1531 kunngjør Jens Ketilson i Bjerme, at han og broren Anders Ketilson, med begges barns samtykke, hadde gjort jordebytte. Anders overtok Bjerme og Jens overtok Billestad. Da brødrene til søstrene Ingrid og Kerstin Jensdøtre Skunch (Olov og Nils Jenssønner) døde, forlangte Jens Ketilson og broren Anders Ketilson arv i gården Skede i Hackås på sine hustruers vegne. Det ble avsagt dom i saken, og den lød på at de hadde ingen rett på gården Skede, men derimot rett på en sjettedel i i Västerhus! Västerhus hadde omkring 1490 blitt solgt av Skunchene til Uppsala Domkirke, men Olov og Nils Jenssønner, som nå var døde, hadde tidligere bekjentgjort at deres arverett var blitt forbigått ved dette salget. Da den svenske erkebiskopen i Uppsala, Johannes Magnus, hadde visitas i 1525, tok Jens Ketilson og noen andre gården Västerhus i "arrest" I 1533 fikk prosten i Oviken, Erik Andersson (han var på svenskenes side i striden om Jämtland) Västerhus i forlening, men da klaget Ingrid Jensdatter Skunch i Billestad og hennes seks sønner. De forlangte at deres rett til godset ble gjort gjeldende. Selveste Vincens Lunge (bl.a. stattholder for det nordenfjeldske Norge. Han ble senere drept av erkebiskop Olav Engelbriktssons menn på et møte i Trondheim i 1536) tok opp deres sak. Han skrev brev til svenskekongen Gustav Vasa, som lovet å se nærmere på saken. Hvordan utfallet ble vet jeg ikke, men året før hadde Gustav Vasa forsøkt å få avsatt Ingrids to sønner, som var kyrkoherder i Jämtland, fra sine embeter, så de hadde nok ikke noen høy stjerne hos svenskekongen Jens Ketilson ble siste gang nevnt i skriftlige kilder i februar 1542.
view all 13

Jöns Kettilsson Bjärme's Timeline

1460
1460
Bjärme, Näs, Jämtland, Sweden
1475
1475
Bjärme, Hackås, Jämtland, Norway
1485
1485
Bjärme, Jämtland, Norway
1488
1488
Bjärme, Näs, Jämtland, Norway
1500
1500
Bjärme, Hackås, Trøndelagen/Jämtland, Norge (Norway)
1510
1510
Bjärme, Näs, Jämtland, Norway
1515
1515
Bjärme, Østersund, Jamtland County, Sweden
1550
1550
Age 90
Billsta, Hackås, Jämtland, Sweden
????