Johan Hansson (Osara)

How are you related to Johan Hansson (Osara)?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Johan Hansson (Osara)

Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Son of Hannu Laurinpoika Osara and Kristiina
Husband of Christina Ericsdotter
Brother of Margareta Hannuntytär Osara; Riitta Hannuntytär Osara; Kerstin Hansdotter Osara and Anna Hannuntytär Osara
Half brother of Kirstin Carlsdotter and Matti Kallenpoika Tuokkola

Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator)
Last Updated:

About Johan Hansson (Osara)

Asutuksen yleisluettelo - Hämeenkyrö 1620-1639, jakso 62, sivu 62: Pakula by; Pakula eller Osara; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41170 / Viitattu 11.8.2019

Hans Larsson Osaran perilliset ja muita sukulaisuussuhteita; Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–19.8.1648 f. 437 (Kom förrätta Kyrckioherden iIkalis Hederligh och wellerde herr Abraham Jacobi och så nu som Utj Laga Heredztingh trenne åthskillige gångortillförende Uplyste och öfwerliudt för migh, Nembnden, sampt hele församblade Menigheet huru såsom han hafwer sighinlåtet Utj et wenliget Jordekiöp medh Jören Tuback i Osara, om hans hustrus förre Mans Arfflige hemman, förbe:te Osara,Under 12 Öres Skat 1 Man:ll och hemman 2 och för dess fulla betallning lofwat och tilsagt honom Trehundrade Siutton D:rEnkelt Koppar Mynt ... Och såsom nu eij heller någon framkom, som dertill något inspråk giorde, Uthan fast mehra desssambtliga Arfwingar, som ähre Hederligh och wellerde herr Johan MathiæU86Capplan i Cangasala, Så och Erich Eskellsson i Kyiala huilcka ähre mehrbe:te Jören Tubacks hustrus förre Mans framleden Johan Hanssons Systrars Män, påderes sampt deres Hustrurs och Swer Mors wegnar, nu förrätta bekende sigh medh mehrbe:te kiöp och lagliga handell waratill fridz och benögde ... en Underskrefwen lagligh Bytes Lengd, De Dato den 10 Martij An:o 1632, at opå H:r Johans ochErich Eskellssons Swär Moors hustru Kirstin Johansdotters Tridiung ähr fallet ... Sölfwer Mynt, Opå S: Johan Hanssonsahnpart ... Och på hwardera Syster Margretas och Britas deell); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät9.–13.10.1658 f. 184 https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=766

Johan Hansson mahdollisesti toisesta avioliitosta. "Hans Larssonin ainoa poika Johan Hansson oli sisariaan paljon nuorempi, ehkä isänsä toisesta avioliitosta. Hän tuli Osara-Pakulan isännäksi 1617 (tuli silloin lailliseen ikään?). Hänet mainitaan tilalla viimeksi 1630, hän oli silloin munsterskrivare. Puoliso Kirstin Eriksdotter, leskenä tilalla 1635-1639, luultavasti se Kirstin Eskilsdotter joka mainitaan seuraavan isännän Jöran Jöranssonin vaimona 1643-1646. Kuten edellisessä viestissäni kerroin, Hans Larssonin suvun hallintakausi Osaralla päättyi tähän. Seuraava omistaja oli kirkkoherra Abraham Jacobi v:sta 1649." Henrik Impola

view all

Johan Hansson (Osara)'s Timeline