Johanna Bengtsdotter Djäkn

How are you related to Johanna Bengtsdotter Djäkn?

Connect to the World Family Tree to find out

Johanna Bengtsdotter Djäkn's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Johanna Bengtsdotter Djäkn

Aseenkantaja Henrik Nilsson Tawastin I vaimo. Varsinais-Suomi.

Väpnare Henrik Nilsson Tawasts I hustru. Egentliga Finland, Finland.

Squire Henrik Nilsson Tawast's I wife. Varsinais-Suomi, Finland.HUOM! Ei ole tiedossa, kuka Henrik Nilsson Tawastin vaimoista oli kunkin lapsen äiti.

OBS! Det är inte känt, vilken av Henrik Nilsson Tawast fruar var mor till vilket barn.

NOTE! It is not known who of Henrik Nilsson Tawast's wives was the mother of each child.


Henrik Tavast (oletettavasti Nils Tavastin poika). Edusti 1453 yhdessä Jöns Tawastin kanssa Nils Tawastin perinnönjaossa Elin- ja Katarina -tyttäriä. Oli läsnä, kun Katarinan poika myi omistuksia 1456 ja kun Elin lahjoitti omistuksia 1465. Omisti maata Kaarinan ja Maarian pitäjissä Varsinais-Suomessa. Kuoli aikaisintaan 1474. Meni naimisiin 1446 ja 1453 välillä Johanna Bengtsdotter Djäknin (Lydeken-poikien suku) kanssa, joka eli vielä 1466, omisti omaisuutta Maarian pitäjässä Varsinais-Suomessa ja Pirkkalan pitäjässä Ylä-Satakunnassa ja oli ollut aiemmin naimisissa Jöns Rengonpojan ja Henrik Görtzhagenin kanssa. Henrik Tawast kerrotaan olleen naimisissa kaksi kertaa Johannan jälkeen, ja yhden vaimon nimi oli Anna.

Henrik Nilsson ja Johanna Bengtsdotter Djäkn Äldre Svenska Frälsesläkter (ÄSF) -teoksessa

Henrik Tavast (sannolikt son av Nils Tavast). Företrädde 1453 jämte Jöns Tavast vid arvskiftet efter Nils Tavast dennes döttrar Elin och Katarina. Var närvarande, då Katarinas son Jeppe Fincke avyttrade gods 1456 och då Elin donerade gods 1465. Ägde jord i S:t Karins och S:t Marie sn:ar i Egentliga Finland. Dog tidigast 1474. Gifte sig mellan 1446 och 1453 med Johanna Bengtsdotter (Djäkn, Lydekasönemas ätt), som levde ännu 1466, ägde gods i S:t Marie sn i Egentliga Finland och i Birkala sn i Övre Sata-kunda och tidigare varit gift med Jöns Rengonpoika och Henrik Görtzhagen. Henrik Tavast uppges ha varit gift ytterligare två gånger, och den ena av dessa hustrur skall ha hetat Anna.

Henrik Nilsson och Johanna Bengtsdotter Djäkn i Äldre Svenska Frälsesläkter (ÄSF)HAik:n numerossa 3 v.1945 maisteri Aulis Oja oleellisella tavalla oikaisee vanhoilta ajoilta perittyjä vääriä tietoja siitä suvusta, jolle on laadittu nimi »Renkonen» ja jolta on lähtöisin nuorempi Fincke-niminen suomalainen aatelissuku.

Maisteri Oja osoittaa Jully Ramsayn, muitten keralla, kertoneen asiat virheellisesti. Jossakin kohtaa tekisi kuitenkin mieli puolustaa Jully Ramsayta. Eihän hän »väitä», kuten maisteri Oja kirjoittaa, vanhemman Juhana Rengonpojan vaimon Johannan kuuluneen Skalm sukuun, koska hän tuon ilmoituksensa varustaa kysymysmerkillä. Mutta hän on muuten ilmoituksissaan epäjohdonmukainen, mitä näin suuressa ja vaikeasti hoidettavassa teoksessa kovin helposti voi sattua. Jully Ramsay näet tällä kohdalla - nuorempi Fincke suku, taulu II - sanoo tämän rouva Johanna Pentintyttären isäksi Pentti Lydekenpoikaa Kemiön Rekusta olettaen hänen olevan Skalm suvusta, mutta muulloin esittäessään tämän Johannan kutsuu häntä Diekniksi. Niin suvussa Diekn, n.s. Lydeken pojat, taulu III, jossa Johannan ainoaksi mieheksi mainitaan Henrik Tavast - Aulis Ojan mukaan itse asiassa hänen kolmas ja viimeinen puolisonsa. Tässä taulussa Johannan äiti on nimeltään Valpuri Juhanantytär, mutta ensimmäisen Tavast suvun taulussa II, Henrik Tavastin kohdalla, Johannan äiti on - Ramsaylla - Elin nimeltään - nähtävästi sekaannus sisaresta, joka oli Elin ja naimisissa Olavi Svärdin kanssa (Ramsay s. 86, Diekn suku, vastamainittu taulu III). Tavast suvun kyseellisessä taulussa II Johannan isä Ramsaylla on jälleen kihlakunnantuomari Pentti Lydekenpoika Diekn. Täten siis Jully Ramsaylla Johanna kuuluu Diekn sukuun, vaikka hän vahingossa tulee Rengonpoikain (ja Görtzhagenien) yhteydessä, ja silloinkin epäillen, liittäneeksi hänet Skalmeihin. Skalmien suvusta taas ei Ramsaylla tapaa isän eikä tyttären nimeä, toisin sanoen Ramsay ei ole enää muistanutkaan tuota epävarmaa kerrallista olettamustansa, jolla hän itse asiassa samasta henkilöstä oli tullut tehneeksi kaksi.

Nähtävästi Jully Ramsay erehtyy siinäkin, mitä hän tietää nuoremman Juhana Rengonpojan velipuolesta, äidin keskimäisen puolison tuomari Henrik Görzhagenin pojasta, Albrekt Görzhagenista, ilmoittaessaan hänen olevan »Henricus Görshagens son af Heikkilä», kun hän näet tähän lisää: »i Lemo socken". Lähteenä hänellä tällä kertaa on Ivar Flemingin maakirja elikkä sama lähde kuin maisteri Ojalla, joka sanotusta maakirjasta on lukenut mainitun Heikkilän olevan »Turun vierestä». Luennat poikkeavat siis melko tavalla toisistaan. Mutta tämä myöhäisempi on varmaankin luotettava, semminkin kun, maisteri Ojan mukaan, Rengonpojat lienevät omistaneet Kaarinan Heikkilän jo ensi esiintymisestä lähtien eli noin vuoden 1400 vaiheilta ja kun tämä tila 1480-luvulla näkyy kuuluneen nuoremman Juhana Rengonpojan velipuolelle Albrekt Görtzhagenille ja 1500-luvun ensi kymmeninä joutui Juhana Rengonpojan tyttärenpojalle, Ahtisten herralle Maunu Niilonpojalle (mitä Ramsay ei kerro - Albrekt Görtzhagen oli kuollut lapsettomana).

Erääseen toiseen Jully Ramsayn epäjohdonmukaisuuteen tässä yhteydessä maisteri Oja ei näy kiinnittäneen huomiota.

Hän sanoo itse (s. 259), että edellisen pariskunnan (nuorempi) poika, Juhana nimeltään hänkin, avioliitostaan sai tyttären, jonka nimi oli Johanna ja joka »ensin oli naimisissa Henrik Niilonpoika Balkin ja sitten Ahtisten Niilo Laurinpojan kanssa». Samalla tapaa sanoo Jully Ramsay Fincke suvun taulussa II. Mutta Balk suvun taulussa VIII Henrik Niilonpoika tuli Ramsayn mukaan naimisiin Ahtisten Niilo Laurinpojan lesken(!) kanssa: »enka efter väpnaren Nils Laurensson». Ja sen kanssa yhtäpitävästi Ahtisten suvun taulussa I Ramsay kertoo, että Niilo Laurinpojan vaimo Johanna, joutui uusiin naimisiin (blef omgift med) Henrik Niilonpoika Balkin kanssa.

Kumpi järjestys nyt on oikea?

Ramsay viittaa sekä Ahtisten suvun että Balk suvun kyseellisessä kohdassa samaan lähteeseen (Peder Månsson Utterin genealogica Ruotsin valtioarkistossa); Fincke suvun taulussa ei mitään lähdeviittausta tässä suhteessa hänellä ole.

Henrik Balkin avioliitto näyttää olleen lapseton - niin ainakin Ramsaylla. Ahtisten herralla oli Johannasta ainakin kaksi lasta, ja tekisi mieli pitää sitä avioliittoa ensimmäisenä, kuten se Ramsaylla sellaiseksi käsitetäänkin kahdessa kohdassa, mutta saman lähteen nojalla.

Heikki Impivaara: Vielä vähän Rengonpojista. Genos 17(1946), s. 41-42

[http://www.genealogia.fi/genos-old/17/17_41.htm]Levde ännu 1466. Innehade gods bland annat i St.Marie sn. i Egentliga Finland och i Birkala sn. i Övre Satakunda. (ÄSF,s.129).


Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. s.86;

Johanna Benktsdotter Diekn, gift med väpnaren Henrik Tawast, uradel. Han återlöste mot andra gods 1465, med hennes samtycke, Kulju i Birkkala, som hennes fader skänkt till Helge lekamens kor.Johanna Bengtsdotter. Levde ännu 1466. Innehade gods bland annat i S:t Marie sn i Egentliga Finland och i Birkala sn i Övre Satakunda. Har varit gift tre gånger, såsom visats av Anthoni, tidigast med Jöns Rengonpoika (Fincke, yngre ätten), vilken omnämnes 1415 samt under namn av Jöns Larsson till Vartsalo i Halikko sn i Egentliga Finland uppträder 1426 — 1436, sedan senast 1442 med Henrik Görtzhagen eller Görieshagen, vilken omnämnes 1422—1446 och tidigare var gift med en dotter till fogden på Raseborg Cort Gartz, och slutligen före 29.4 1453 omgift med Henrik Tavast, vilken omnämnes 1453—1474.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Dj%C3%A4kn,_Lydikas%C3%B6nerna...