Katarina Fincke

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Katarina Fincke

Ritari Olof Jönsson Tawastin vaimo.

Riddare Olof Jönsson Tawasts hustru.

Knight Olof Jönsson Tawast's wife.HUOM! Olof Jönsson Tawastin vaimon alkuperä ei ole tiedossa. Hänen nimensä oli todennäköisesti Katarina Fincke.

OBS! Olof Jönsson Tawasts makas ursrung är inte känd. Hennes namn var förmodligen Katarina Fincke.

NOTE! Olof Jönsson Tawast's wife's origin is not known. Her names was probably Katarina Fincke.

Enemmän tietoa - Mer information - More information:

Gabriel Anrepin teoksen "Svenska adelns ättavlor" ja Oskar Wasastjernan "Ättar-taflor" mukaan Olof Jönsson Tawastin vaimo olisi ollut Kristina Rötkersdotter Jägerhorn af Spurila. Ruotsin ritarihuoneenjohdon lehden nro 3 (vanhemmista ruotsalaisista rälssisuvuista) mukaan todetaan kuitenkin että Kristinan avioliittoa Olof Tawastin kanssa ei ole voitu varmistaa. Holmén osoitti, että tämä väite perustui sekaannukseen henkilöissä. Niinikään, Kristinan vanhempien on sanottu olleen Rötker Jürgersson Jägerhorn af Spurila ja Brita Jönsdotter Galle, mutta tätä ei ole voitu varmistaa.

Vanhemmat genealogiat väittivät, että Olavi Tavastin puoliso oli nimeltään Katariina Fincke. Myöskään Katariina Finckestä ei ole mitään lähdetietoja. Eräs Fincke esiintyi kuitenkin Olof Tawastin yhteydessä, minkä perusteella Holmén ja Anthoni pitivät mahdollisena, että tieto olisi luotettava.

Enligt Gabriel Anreps "Svenska adelns ättavlor" och Oskar Wasastjernas "Ättar-taflor" Olof Jönsson Tawasts hustru var Kristina Rötkersdotter Jägerhorn af Spurila. Enligt svenska Riddarhusdirektionens häfte nr 3 (om äldre svenska frälsesläkter) anges dock att uppgiften om hennes giftermål med Olof Tawast ej kunnat verifieras. Holmén visade att detta påstående bygger på förvirring av personer. Hennes föräldrar har angetts vara Rötker Jürgensson Jägerhorn af Spurila och Brita Jönsdotter Galle, men detta har inte med säkerhet kunnat verifieras.

Gamla släktforskningar hävdade att Olof Tawasts make hette Katarina Fincke. Det finns ingen källinformation om Katarina Fincke. En Fincke var nämnd i samband med Olof Tawast, som är grunden för Holmén och Anthoni ansåg det möjligt att uppgifterna var tillförlitliga.

According to Gabriel Anrep's "Svenska adelns ättavlor" and Oskar Wasastjerna's "Ättar-taflor" Olof Jönsson Tawast's wife was Kristina Rötkersdotter Jägerhorn af Spurila. According to the Swedish House of Nobility Management's Leaflet Nr 3 (about older Swedish noble families), it is noted that her marriage with Olof Tawast has not been verified. Holmén showed that this claim was based on confusion of persons. Her parents were said to be Rötker Jürgensson Jägerhorn af Spurila and Brita Jönsdotter Galle, but this has not been verified.

Older genealogy research argued that Olof Tawast's spouse was Katariina Fincke. However, there are no source information about her. However, one Fincke appeared in connection with Olof Tawast, which is the basis of Holmén and Anthoni considered it possible that the information was reliable.

[http://www.genealogia.fi/genos-old/68/68_70.htm]


Enemmän ruotsiksi - Mer på svenska - More in Swedish:

Han gifte sig med N.N. Enligt Gabriel Anrep "Svenska adelns ättavlor" och Oskar Wasastjernas "Ättar-taflor" hette hon Kristina Rötkersdotter Jägerhorn af Spurila och var gift med Åbobiskopen Olof Tawast. Enligt svenska Riddarhusdirektionens häfte nr 3, om äldre svenska frälsesläkter, anges dock att uppgiften om hennes giftermål med Olof Tawast ej kunnat verifieras. Hennes far har angetts vara Rötker Jürgensson Jägerhorn af Sprurila och Brita Jönsdotter Galle, men detta har inte med säkerhet kunnat verifieras. Deras stamfader har vidare angetts som Rötker Ingesson Jägerhorn, som skulle ha varit vapendragare hos Konung Erik IX, den helige enligt Gabriel Anrep: "Svenska adelns ättavlor". Riddarhusstamtavlorna upptar, i enlighet med äldre genealogier, ett gemensamt ursprung för de tre finska ätterna Jägerhorn af Spurila, Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld samt uppsätter som stamfader Rötker Ingesson Jägarhorn, som skulle ha levat i mitten av 1100-talet. Den adliga släkten Jägerhorn upptar dock inte Rötker som sin stamfader utan anser honom vara en legend. Fru J. Ramsay har i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden framhållit dessutom, att inga handlingar finnas, som giva stöd för något samband mellan de tre ätterna, vilkas gemensamma vapenbild, jägarhornet, burits av många andra frälsesläkter i Finland. Församlingen i Pemar anger dock i sin egen historiebeskrivning att den äldsta vid namn kända kristna personen i Pemar var Rötker Ingesson, att han var den äldre Jägerhorn ättens stamfader, och att han hade bott vid trakterna av nuvarande Spurila. I denna släktutredning har släktsambandet till Jägerhorn af Spurila inte beaktats, utan avfärdats som en legend.

view all 13

Katarina Fincke's Timeline

1335
1335
Alasjoki, Mynämäki (Virmo), Finland
1355
1355
Häme, Finland
1357
October 14, 1357
Alasjoki, Mynämäki, Finland
1360
1360
Finland
1360
Hattula, Finland
1367
1367
Mynämäki, Finland
1370
1370
Mynämäki, Finland
1380
1380
Virmo (Mynämäki)
????
????
Mynämäki, Finland