Olof Mattsson Horn

How are you related to Olof Mattsson Horn?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Olof Mattsson Horn

Birthdate:
Birthplace: Halikko, Finland
Death: 1438 (52-62)
Halikko, Finland (kuollut 1414 jälkeen, död efter 1414, died after 1414)
Immediate Family:

Son of Matts and N. N.
Husband of Katariina Olavintytär
Father of Henrik Olofsson Horn; Matts Olofsson Horn; Per Olofsson Horn; Jöns Olofsson Horn and Jakob Olofsson Horn
Brother of N. N.

Occupation: förskälaman, frälseman, uradel, Syneman
Managed by: Reijo Mitro Savola, Geni Curator
Last Updated:

About Olof Mattsson Horn

Rälssimies, todistajien puhemies, katselmusmies. Joensuu (Åminne), Halikko.

Frälseman, förskälaman, syneman. Åminne (Joensuu), Halikko, Finland.

Nobleman. Prolocutor, Inspector. Joensuu (Åminne), Halikko, Finland.


HUOM! Ragnar Rosén on Vehkaladen pitäjän historiassa pitänyt Olof Mattsson Hornin isänä Mathis von der Sahea, jonka hän oletti saapuneen Vehkalahdelle 1350-luvulla - v. 1618 tallennetun tarinan mukaan. Tarina on säilynyt myös kahtena laitoksena Rosénin käyttämän lisäksi. Niistä ilmenee, että Sahe ei tullut Vehkalahdelle vaan Porvoon pitäjän Kalax-kylään ja että hän saapui sinne kuningas Eerik Pommerilaisen aikana. Hän ei siis voi olla Horn-suvun kantaisä. Sahen jälkeläiset olivat tarinan mukaan ratsupalvelusta suorittavia rälssitalonpoikia. He eivät ole tunnistettavissa säilyneistä asiakirjoista.

OBS! Ragnar Rosén har i Vehkalahden pitäjän historia ansagt att Olof Mattsson Horns far var Mathis von der Sahe, som han antar ha kommit till Vehkalax på 1350-talet, - enligt en berättelse sparad år 1618. Berättelsen har bevarats i två andra upplagor förutom den som Rosén använde. De visar att Sahe inte kom till Vehkalax, men till Kalax by i Borgå socken och att han kom dit under kung Erik av Pommern. Han kan inte vara en förfader fr Hornätten. Sahes ättlingar var, enligt en berättelse, frälsebonder som var i rusttjänst. De kan inte identifieras från bevarade dokument.

NOTE! Ragnar Rosén has in Vehkalahden pitäjän historia claimed that Olof Mattsson Horn's father was Mathis von der Sahe, which he assumes to have come to Vehkalahti in 1350's, - according to a story saved in year 1618. The story has been preserved in two other editions in addition to that used by Rosén. These editions indicate that Sahe didn't came to Vehkalahti, but to Kalax village in Porvoo parish and that he came under King Eric of Pomerania. He can not be an ancestor of the Horn family. Sahe's descendants, according to a story, were frälse farmers who were in equestrian service. They can not be identified from the surviving documents.

Enemmän tietoa - mer information - more information:

Olof Mattsson Joensuussa Halikon pitäjässä. Todistajien puhemies 14.03.1404. Katselmusmies Halikossa 23.06.1410. Eli vielä 26.06.1415, jolloin hän oli yksi Turun maaoikeuden asessoreista. Oli kuollut 1438. J. Ramsayn mukaan aviossa Katarinan kanssa.


Olof Mattsson i Åminne i Halikko socken i Finland. Förde horn vapnet i sigillet 1381-02-11. Förskälaman 1404-03-14. Dömdes vid reduktionsräfsteting i Pemar 1405-03-18 att till kronan återlämna sitt i nämnda socken belägna gods, som kommit under frälse. Syneman i Halikko 1410-06-23. Levde ännu 1415-06-26, då han var en av bisittarna i landsrätten i Åbo. Var död 1438. Gift (enl. J. Ramsay) med Katarina, som levde 1390, då Olof Mattsson utgav intyg, att han uppburit pengar för Kettarsund, som var hennes fäderne och av hennes moder, Katarina Gudmarsdotter, blivit försålt. Sannolikt gäller dock den urkund, där detta omtalas och vilken för övrigt torde härröra från år 1419, en annan person med samma namn (»Oloff Mattsson i Thöuesala sokn.byggiande i Ström »)

[http://runeberg.org/frfinl/0193.html]

Barn:

Matts Olofsson. Domprost i Uppsala. Sålde 1438 med sina bröders, Henrik och Jakob, samtycke Littois i S:t Karins socken till Åbo domkyrka. Levde 1448.

Jakob Olofsson. Se Tab. 2.

Henrik Olofsson. Se Tab. 4.

Per Olofsson. Kyrkoherde i Korpo och »publicus imperiali autoritate notarius» 143411. Deltog med ett 50-tal riksråd och frälsemän i ett möte i Åbo »för vårdande ärenders skull» 143911. Kyrkoherde i Nagu 1447. Gav 1448 till Helga lekamens altare i Åbo domkyrka allt sitt gods i Immala by i Masku socken.

Jösse Olofsson. Ihjälslagen av väpnaren Gödik Fincke, som 1447-10-03 till hans själagagn och för att försona hans bröder nödgades stifta två eviga mässor att varje vecka hällas i Åbo domkyrka. Hans i Halikko socken belägna gård brändes 1437 av en livländare Hannes Dalhusen, som råkat i tvist med honom beträffande några gods i södra Finland, och föranledde denna händelse en skarp skriftväxling mellan de högsta myndigheterna i Åbo och stadsstyrelsen i Reval, dit Dalhusen flytt.11

[http://www.adelsvapen.com/genealogi/Horn_af_Kanckas_nr_12]