Rabbi Chaim Kanievsky

How are you related to Rabbi Chaim Kanievsky?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Rabbi Shamaryahu Yosef Chaim Kanievsky

Hebrew: הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי
Birthdate:
Birthplace: Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Death: March 18, 2022 (94)
Bnei Brak, Tel Aviv District, Israel (Heart Attack)
Place of Burial: Bnei Brak, Israel
Immediate Family:

Son of Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky, the Steipler and Miriam Kanievsky
Husband of Rebbetzin Batsheva Ester Kanievsky
Father of Chana Steinman; Private; Private; Private; Private and 3 others
Brother of Ahuva Berman and Private

Occupation: Rabbi
נפטר: שושן פּורים בשעה ד' אח"צ, ט"ו אדר ב', ה'תשפ"ב
Managed by: Private User
Last Updated:
view all 13

Immediate Family

About Rabbi Chaim Kanievsky

Rabbi Chaim Kanievsky z"l wikipedia

הרב שמריהו יוסף חיים קַנְיֶבְסְקִי זצ"ל ויקיפדיה


הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי (נולד ט"ו בטבת ה'תרפ"ח, 8 בינואר 1928), רב ופוסק הלכה חרדי.

הרב הוא בנו של הרב יעקב ישראל קנייבסקי ("הסטייפלר") ואחיינו של החזון אי"ש. על אף היותו רב ליטאי הוא ידוע כרב אליו פונים לקבלת ברכה (דבר המקובל בעיקר אצל רבנים חסידיים). למד אצל אביו, אצל הרב מיכל יהודה ליפקוביץ בישיבת תפארת ציון בבני ברק (חברו לספסל הלימודים היה הרב נסים קרליץ), ובישיבת לומז'ה בפתח תקווה, שם התקרב לרב שך שכיהן בישיבה, ולמשגיח הישיבה, הרב אליהו דושניצר. בעת לימודיו בישיבת לומז'ה פרצה מלחמת העצמאות ויחד עם חבריו לישיבה שירת קנייבסקי בהגנה האזרחית [1].

בציבור הליטאי נחשב הרב קנייבסקי כבקיא מופלג בספרות ההלכתית, ובייחוד בספרות חז"ל. ידיעותיו מקיפות תחומים רבים וכוללת גם מדרשים קטנים שהעיסוק בהם אינו רווח ונטייתו הכללית היא לקבל כמוסמכים גם חיבורים שיצאו עוררים על יחוסם לחז"ל, זאת בניגוד מסוים לרוח משנתו הקפדנית של רבו החזון איש בעניין זה. דרך לימודו, המבוססת על בקיאות רחבה, מתאפיינת בהשוואת המקורות השונים ובנסיונות להסבירם זה על פי זה. פסיקתו מתאפיינת, בין השאר, בשימוש במקורות מדרשיים לצורך פסיקה. נושא מפורסם אותו ביקש להכריע על סמך מדרש הוא עניין גבולות ארץ ישראל, אולם שאר גדולי התורה ובתוכם חמיו הרב אלישיב מיאנו לקבל הכרעה זו.

הרב חיים קנייבסקי נשוי לבתו של הרב יוסף שלום אלישיב, ונכדתו של הרב אריה לוין, בת שבע, שאף אליה פונים לקבלת ברכות, ודבר זה אינו מקובל אפילו בקרב החסידים.

בניהם של הרב קנייבסקי ואשתו הם הרב שלמה קנייבסקי המכהן בראשות ישיבות תפארת ציון וקרית מלך בבני ברק, הרב אברהם ישעיה קנייבסקי, והרב יצחק שאול קנייבסקי. חתניו של הרב קנייבסקי הם הרב יצחק קולדצקי הידוע בכינויו מגיד מישרים, הרב שרגא שטיינמן בנו של הרב אהרן לייב שטיינמן וראש ישיבת קהילות יעקב ע"ש הסטייפלער, הרב יהושע צביון, הרב זעליג ברוורמן ר"י סדיגורה, הרב אלעזר דוד אפשטיין ר"מ בישיבת כנסת יצחק חדרה.

[] חיבוריו

הרב חיים קנייבסקי עם בנו, הרב שלמה קנייבסקיhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/0/06/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D...

 שונה הלכות - קיצור פסקי המשנה ברורה והחזון איש.

 שערי אמונה - ביאורים וחידושים על המשניות שבסדר זרעים.

 דרך אמונה - ספר הערוך במתכונת המשנה ברורה על הלכות זרעים בספר משנה תורה לרמב"ם (5 כרכים).

 דרך חכמה - ספר הערוך כמו משנה ברורה על הלכות קדשים בספר משנה תורה לרמב"ם (בינתיים הופיע רק כרך ראשון).

 שקל הקודש - פירוש על הלכות קידוש החודש לרמב"ם.

 אורחות יושר - מוסר.

 שיח השדה ג' חלקים - העוסקים בנושאים רבים. (בעיקר, לא מדוברים) כתובת קעקע, כשרות חגבים, דברים המועילים לזיכרון וקשים לשכחה על פי היהדות.

 נחל איתן - על הלכות עגלה ערופה.

 טעמא דקרא - חידושים על התורה נביאים וכתובים.

 בשער המלך - בירורים וציונים על הקדמת הרמב"ם לספרו משנה תורה.

 ישוב הדעת - יישובים לקושיות שהניחם המהרש"א ב'ויש ליישב'.

חיבורים על התלמוד הירושלמי ועל מסכתות קטנות.

ספרים רבים (מעל למאה) כוללים תשובות שלו לשאלות המחברים. התשובות, הנשלחות בדרך כלל על גבי גלויות, הן בדרך כלל קצרות מאוד וכוללות מילים בודדות בלבד (כאן דוגמה לשו"ת אחד בענייני יחוסו של משיח).

הרב קנייבסקי נוהג לחתום על ספריו בראשי התיבות שי"ח בהגרי"י (שמריהו יוסף חיים בן הגאון רבי יעקב ישראל)..Shmaryahu Yosef Chaim Kanievsky, (b. January 8, 1928), is a rabbi and posek living in Bnei Brak, Israel, and is one of the most recognized authorities in Haredi-religious society.

He is the author of many works of Jewish law, such as Derech Emunoh ("The Path of Faith"), on agricultural laws, Derech Chochmoh ("The Path of Wisdom"), on the laws of the Jewish temple rites, and Shoneh Halachos (a systematic presentation of the popular work Mishnah Berurah). His Halakhic rulings regarding prayer are recorded in Ishei Yisroel, and rulings pertaining to Shiluach haken are recorded in Shaleiach T'Shalach.

He is the son of Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky, the son-in-law of Rabbi Yosef Sholom Eliashiv, and nephew of Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz(through his mother Miriam Karelitz), all prominent halakhic authorities of the 20th century. One of the thousands who visit him seeking Torah-oriented advice.

Thousands of people visit the holy rabbi yearly, seeking Torah-oriented advice on various topics.

Rabbi Kanievsky is known to refrain from engaging in politics. [ Derech Emunoh[1],[2],[3]

  Derech Chochmoh
  Sha'arei Emunoh [4]
  Shoneh Halachos [5],[6],[7]
  Shekel Hakodesh
  Orchos Yosher [8]
  Siach Hasadeh [9],[10],[11]
  Nachal Eisan
  Ta'ama D'kra
  B'sha'ar Hamelech[1]
  Yishuv Hada'as
  Commentary on Maseches Tzitzis[2

%D7%94%D7%A8%D7%91 חיים קנייבסקי הוא בנו של הרב יעקב ישראל קנייבסקי ("הסטייפלר") ואחיינו של החזון אי"ש. על אף היותו רב ליטאי הוא ידוע כרב אליו פונים לקבלת ברכה (דבר המקובל בעיקר אצל רבנים חסידיים).

למד אצל אביו, אצל הרב מיכל יהודה ליפקוביץ בישיבת תפארת ציון בבני ברק (באותן שנים למדו שם גם הרב נסים קרליץ והרב מאיר צבי ברגמן), ובישיבת לומז'ה בפתח תקווה, שם התקרב לרב שך שכיהן כר"מ בישיבה, ולמשגיח הישיבה, הרב אליהו דושניצר. בעת לימודיו בישיבת לומז'ה פרצה מלחמת העצמאות ויחד עם חבריו לישיבה שירת בהגנה האזרחית‏[1].

בציבור הליטאי נחשב הרב קנייבסקי כבקיא מופלג בספרות ההלכתית, ובייחוד בספרות חז"ל. מנהגו הוא ללמוד בכל שנה את כל ספרות חז"ל ואת ספרות היסוד ההלכתית (משנה תורה לרמב"ם, שולחן ערוך). הרב קנייבסקי מקדיש ללימוד זה מספר שעות ביום, והוא מסיים את מחזור הלימוד בכל שנה בערב הפסח. ידיעותיו מקיפות תחומים רבים וכוללת גם מדרשים קטנים שהעיסוק בהם אינו רווח ונטייתו הכללית היא לקבל כמוסמכים גם חיבורים שיצאו עוררים על יחוסם לחז"ל, זאת בניגוד מסוים לרוח משנתו הקפדנית של רבו החזון איש בעניין זה.

דרך לימודו, המבוססת על בקיאות רחבה, מתאפיינת בהשוואת המקורות השונים ובנסיונות להסבירם זה על פי זה. פסיקתו מתאפיינת, בין השאר, בשימוש במקורות מדרשיים לצורך פסיקה. נושא מפורסם אותו ביקש להכריע על סמך מדרש הוא עניין גבולות ארץ ישראל, אולם שאר גדולי התורה ובתוכם חמיו הרב אלישיב מיאנו לקבל הכרעה זו. [%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94] משפחתו

הרב חיים קנייבסקי נשוי לרבנית בת שבע, בתו של הרב יוסף שלום אלישיב ונכדתו של הרב אריה לוין, שאף אליה פונים לקבלת ברכות, מנהג שאינו מקובל בציבור החרדי.

  בנו הרב שלמה קנייבסקי, ראש ישיבת תפארת ציון וישיבת קריית מלך בבני ברק
  בנו הרב אברהם ישעיה קנייבסקי

בנו הרב יצחק שאול קנייבסקי

  חתנו הרב יצחק קולדצקי, משמש כדרשן
  חתנו הרב שרגא שטיינמן

בנו של הרב אהרן לייב שטיינמן וראש ישיבת קהילות יעקב (על שם הסטייפלר)

  חתנו הרב יהושע צביון
  חתנו הרב זליג ברוורמן, ראש ישיבה בישיבה של חסידות סדיגורה וכן בישיבת נתיבות יצחק בתל אביב
  חתנו הרב אלעזר דוד אפשטיין, ר"מ בישיבת כנסת יצחק חדרה

[%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94] חיבוריו

  שונה הלכות - קיצור פסקי המשנה ברורה והחזון איש.
  שערי אמונה - ביאורים וחידושים על המשניות שבסדר זרעים.
  דרך אמונה - ספר הערוך במתכונת המשנה ברורה על הלכות זרעים בספר משנה תורה לרמב"ם (5 כרכים).
  דרך חכמה - ספר הערוך כמו משנה ברורה על הלכות קדשים בספר משנה תורה לרמב"ם (בינתיים הופיע רק כרך ראשון).
  שקל הקודש - פירוש על הלכות קידוש החודש לרמב"ם.
  אורחות יושר - מוסר.
  שיח השדה ג' חלקים - העוסקים בנושאים רבים. (בעיקר, לא מדוברים) כתובת קעקע, כשרות חגבים, דברים המועילים לזיכרון וקשים לשכחה על פי היהדות.
  נחל איתן - על הלכות עגלה ערופה.
  טעמא דקרא - חידושים על התורה נביאים וכתובים.
  בשער המלך - בירורים וציונים על הקדמת הרמב"ם לספרו משנה תורה.
  ישוב הדעת - יישובים לקושיות שהניחם המהרש"א ב'ויש ליישב'.

חיבורים על התלמוד הירושלמי ועל מסכתות קטנות.

ספרים רבים (מעל למאה) כוללים תשובות שלו לשאלות המחברים. התשובות, הנשלחות בדרך כלל על גבי גלויות, הן בדרך כלל קצרות מאוד וכוללות מילים בודדות בלבד (כאן דוגמה לשו"ת אחד בענייני יחוסו של משיח).

הרב קנייבסקי נוהג לחתום על ספריו בראשי התיבות שי"ח בהגרי"י (שמריהו יוסף חיים בן הגאון רבי יעקב ישראל). [%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94] קישורים חיצוניים

  רשימת המאמרים של חיים קנייבסקי, באתר רמבי"ש
  וידאו-שו"ת בב"ק
  19 שיעורים של הרב חיים קנייבסקי באתר קול הלשון

[%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94] הערות שוליים

  ^ מיהו מפקדו של הגר"ח קנייבסקי?, אתר בחדרי חרדים

קטגוריות: בני ברק: רבנים | רבנים חרדים ישראלים | משפחת אלישיב | משפחת קרליץ | פרשני התלמוד הירושלמי | בוגרי ישיבת לומז'ה-פתח תקווה

  כניסה לחשבון / הרשמה

שיחה

  ערך

גרסאות קודמות

  עריכה
  קריאה

עמוד ראשי

  ברוכים הבאים
  שינויים אחרונים
  ערכים מומלצים
  פורטלים
  ערך אקראי
  תרומה לוויקיפדיה

טיפ קהילה

  שער הקהילה
  עזרה
  ייעוץ
  מזנון
  לוח מודעות
  יצירת קשר
  ספר אורחים

תיבת כלים דף זה בשפות אחרות

  English
  Polski
  ייִדיש

מקור: http://he.wikipedia.org/wiki/חיים קנייבסקי

  שונה לאחרונה ב־05:56, 24 במאי 2011.
  הטקסט מוגש בכפוף לרישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; פרטי הרישוי של התמונות מופיעים בעמו

About רבי חיים קנייבסקי זצ"ל (עברית)

"הרב שמריהו יוסף חיים קַניֶיבסקי (נולד בט"ו בטבת ה'תרפ"ח, 8 בינואר 1928) הוא תלמיד חכם ופוסק הלכה חרדי

view all 12

Rabbi Chaim Kanievsky's Timeline

1928
January 8, 1928
Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
1952
December 21, 1952
2022
March 18, 2022
Age 94
Bnei Brak, Tel Aviv District, Israel
March 20, 2022
Age 94
Bnei Brak, Israel