Ramfrid Gustavsdotter Lejon

Is your surname Gustavsdotter Lejon?

Research the Gustavsdotter Lejon family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ramfrid Gustavsdotter Lejon

Also Known As: "Ramfrid Folkunge"
Birthdate:
Birthplace: Västergötland, Sverige (Sweden)
Death: after 1307
Västergötland, Sverige (Sweden)
Immediate Family:

Daughter of Gustav Peterson Näf and Hafrid Sigtrygdotter Boberg
Wife of Ulvåse and Israel Andersson And
Mother of Ragnvald Ulvåseson; Kristina Ulvåsedotter; Katarina Ulvåsedotter; Ramborg Israelsdotter (And) and Anders Israelsson And
Sister of Kristina Gustavsdotter and Bengt Hafridsson Lejon
Half sister of Margareta Petersdotter (lejon)

Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator -...
Last Updated:

About Ramfrid Gustavsdotter Lejon

Äldre svenska frälsesläkter I:1, s. 7-8.

Mellan liljan och sjöbladet (2008 & 2009) Författare: Bo J Theutenberg Förlag: Skara stiftshistoriska sällskap (www.skarastiftshistoriska.nu)

Del 1:1 (ISBN 978-91-977365-2-7 utkom 2008 (790 sidor.) Del 1:2 (ISBN 978-91-977366-1-9 utkom 2009 (514 sidor). Del 1:2 innehåller bilagor, 537 noter, 29 kartor, 31 genealogiska tabeller och ett omfattande personregister till Del 1:1.

Om fru Ramfrid däremot skulle avlida i Västergötland (in vesgocia), hennes hembygd, föreskriver hon i sitt testamente att hon önskade bli begravd hos sin far (Gustav) i Vårfrukyrkan i Skara, alltså Skara domkyrka. Med intill visshet gränsande sannolikhet är hennes far Västergötlands lagman (1260-1270-talet) Gustav Petersson (troligen lejon), som bör vara son till Västergötlands lagman 1246-1253 Peter Näf (lejon). Fru Ramfrids bror Bengt Hafridsson (lejon), som benämns med metronymikon efter sin mor Hafrid Sigtryggsdotter /Boberg/), var Västergötlands lagman ca 1291-ca 1307). Man ser här en rad av Västergötlands lagmän med Folkungasläktens lejon-vapen, vilken släkt fru Ramfrid således tillhörde. (Om fru Ramfrid Gustavsdotter se Theutenbergs artikel "Västergötlands lagmän - Algotssöner och Folkungar" publicerad i Biskopen och törntaggen, Skara 2004, sid 245-321).

--------------------------

http://www.artursson.se/engelska/0002/1511.htm

--------------------------

En fråga om Fru Ramfrid Gustavsdotter (lejon). I sin testament av den 28-02-1302 (DS 1373) föreskrev (enligt Bo Theutenberg) “att om hon skulle avlida i ‘övre Sverige’ (superiori swecia), hon ville begravas invid sin 2:e make Upplands lagman Israel Andersson (And) i Uppsala domkyrka, närmare bestämt i S:t Nicolai kapell …. Om fru Ramfrid däremot skulle avlida i Västergötland (in vesgocia), hennes hembygd, föreskriver hon … att hon önskade bli begravd hos sin far (Gustav) [Petersson] i Vårfrukyrkan i Skara, alltså Skara domkyrka.” Vet man hennes begravningsplats?

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/418490.html?1410568228


SDHK-nr: 1985 Utfärdat: 13021128, Kunsta Innehåll: Upplandslagmannen Israels änka Ramfrid upprättar sitt testamente; för det första insätter hon sin son Ragnvald och sina döttrar som laga arvingar till sina ägodelar och anslår dessutom allt sitt gods till i första hand betalning av de skulder hon eventuellt kan ha kvar efter sin död. Vidare väljer hon att begravas antingen bredvid sin make i S:t Nicolaus’ kapell i Uppsala domkyrka, om hon skulle råka dö i ”den övre delen av Sverige”, eller bredvid sin far i Heliga Jungfruns Kyrka i Skara, om hon skulle dö i Västergötland; i det första fallet skänker hon till nämnda kapellbyggnad 40 mark penningar gängse mynt och till nämnda kyrka i Skara 3 mark penningar, i det andra fallet 40 mark till nämnda kyrka och 3 mark till nämnda kapell. Vidare skänker hon till uppförandet av ett fattighus i Uppsala 10 mark penningar, till mindrebröderna i Uppsala 10 mark penningar och till var och en av tre kyrkor i Uppsala 1 mark penningar, till predikarbröderna i Sigtuna 10 mark penningar, till hospitalet i Enköping 2 mark penningar, till mindrebröderna i Stockholm 2 mark penningar, till S:ta Klaras kloster i Stockholm 2 mark penningar, till predikarbröderna i Skara 3 mark penningar, till mindrebröderna i Skara 10 mark penningar, till nunneklostret i Gudhem 10 mark penningar, till munkklostret i Varnhem 3 mark penningar, till varje kyrka, där hon har en gård, 2 mark penningar och till dessa kyrkors kyrkoherdar 1 mark penningar var samt till sin förvaltare ”skakla”s dotter, som lider av en skada i ena armen, 20 mark penningar, på det att hon med dessa pengar må mottagas som syster i Gudhems kloster. Till utbetalandet av dessa gåvor avsätter hon sin gård ”hwalffstadhir” med all lös och fast egendom med återköpsrätt för sina arvingar inom ett år; om denna rätt inte utnyttjas, skall testamentsexekutorerna sälja gården, betala ut testamentsgåvorna och överlämna kvarstoden till arvingarna. Till testamentsexekutorer utser hon ärkebiskop Nils i Uppsala, biskop Brynolf i Skara, sin släkting och svenske kungens marsk Th(yrgils) Knutsson och domprost Andreas i Uppsala. Avslutningsvis återkallar hon alla testamenten hon tidigare upprättat. Vittnen var kyrkoherde Torbjörn i sockenkyrkan i Lena, Jakob, Jarl och Ingevast, alla tre från byn ”brunnum”, Holmger från byn ”vatholmum” (Vattholma) och dennes granne ”hægwidus”, ovannämnde prästen Torbjörns granne Fastulf samt utfärdarens tjänare Björn. Sigillanter är utfärdaren, ärkebiskop Nils, utfärdarens dotter Ramborg, domprost Andreas, Magnus Gregersson, Upplands lagman Birger Petersson, Röd Keldorsson, Bengt Bosson samt kanikerna Öar och Nils skolmästare.


Ragnfrid Gustavsdotter

SDHK-nr: 1687

Utfärdat: 12960117, Uppsala Innehåll: Tiundalandalagmannen Israels änka, Ragnfrid kungör att hon till kyrkan i Uppsala sålt följande gods och jordlotter: 1 öresland i ”addaboli”, 1 örtugland i ”østerby”, 2 örtugland i Knivsta, 1 örtugland i ”asby”, 1 öresland i ”grutubecky”, 2 örtugland i ”brunnum”, 10 1/2 örtugland i Lena, 2 örtugland i ”braxta”, 4 örtugland i Riseby, 1 örtugland i ”køristum”, 2 örtugland i ”Ketilbernabodhum”, 2 öresland i Kumla(1, för vilka hon givit halva ön ”suersø” för 1 öresland och 1 örtugland i ”vikursedhi”, 1 örtugland i ”skedwi” och 1 örtugland i ”haslum”, vidare 2 örtugland i ”gimningi”, 1/2 örtugland i ”karlaby”, 10 penningland i ”eniby”, 1 örtugland i ”thorsholmi”, 1 örtugland i ”diupuuik”, 1/2 örtugland i ”aløpi”, 2 örtugland i ”ekby”, 1/2 örtugland i ytterligare en by, som kallas Kumla(1, 1/2 öresland i ”næsi”, 1 örtugland i ”thorslundum”, 7 1/2 örtugland i Husaby och vidare 2 1/2 örtugland i ”næsi”. För dessa ägor har hon mottagit betalning vid tinget i Uppsala i närvaro av följande fastar: Nils ”bamsy”, Jakob ”brynga”, Markus, Seve, Albert ”quant”, Hemming ”quondam hulmfridis”, Absalon, Gudvar, Lidmundus, Herman, Paulus, Ingevald, ”thegno”, Tideman, Ingelbert Skräddare, Godikin, Johannes ”dictus pater noster”, Sune ”Jarpulps”, Torsten, Magnus Smed, Stenulf Djäken, Leonard, Simon och ”botho”.

SDHK-nr: 1698

Utfärdat: 12960600 Innehåll: Björn ”Neff” och hans hustru Kristina, Tomas Jonsson och hans hustru Katarina, Karl Gregersson och hans hustru Ragnburg samt Ragnvald ”Vlwasæ son” kungör att de givit fru Ragnfrid, änka efter lagmannen Israel i Tiundaland, sitt godkännade och sin tillåtelse att under hennes livstid fritt förfoga över det gods i ’norra’ Sverige i sin helhet, som hon fått i morgongåva och ärvt efter sin son och sin make, på villkor att allt hennes fäderne- och möderneärvda gods i övriga Sverige i sin helhet lämnas till dem själva eller dem, som är fru Ragnfrids lagliga arvingar vid hennes död. Sigillanter är utfärdarna, kung B(irger), marsken Th. Knutsson, lagmannen Bengt i Västergötland, Lars Boberg och domprosten Andreas i Uppsala.

SDHK-nr: 1699

Utfärdat: 12960600 Innehåll: Ragnfrid, änka efter lagmannen Israel i Tiundaland, kungör att hon till sin son, sina döttrar och de senares makar odelat lämnat allt sitt fäderne- och möderneärvda gods, varhelst det ligger, för tillträde efter sin död på villkor att de inte under hennes livstid gör anspråk på något av detta och att hon likaledes under sin livstid fritt och obehindrat får förfoga över det gods i ’norra’ Sverige, som hon fått i morgongåva och ärvt eller på annat sätt erhållit efter sin son och sin make. Sigillanter är utfärdaren, kung Birger, marsken Tyrgils Knutsson, lagmannen Bengt i Västergötland, Lars Boberg, domprosten Andreas i Uppsala, Björn ”Neff”, Tomas Jonsson, Karl Gregersson och Ragnvald ”vlwasæ son”.

SDHK-nr: 1781

Utfärdat: 12980409, Uppsala Innehåll: Ärkebiskop Nils i Uppsala vidimerar fru [Ragnfrid Gustavsdotters] brev om försäljning av jordagods till Uppsala domkyrka (12960117, DS 1156, SDHK nr 1687), varvid även dess tre sigill och sigillanter omnämnes.

Utfärdaren beseglar.

view all

Ramfrid Gustavsdotter Lejon's Timeline