Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}

How are you related to Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}?

Connect to the World Family Tree to find out

Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}

Also Known As: "Sigurðr Hringr", "Sigurd Ring", "Ring-i Nord", "Randversson", "Ring", "Sigurd Hring", "Sigurdr", "Sigurd Hart"
Birthdate:
Birthplace: Uppsala, Uppsala County, Sweden
Death: circa 812 (83-92)
Roskilde, Sjælland, Danmark (Denmark) (in Battle of Denmark)
Place of Burial: Uppsala, Uppsala, Uppsala County, Sweden
Immediate Family:

Son of Randver Rádbardsson, {Mythical King of Sweden and Denmark} and Ingild Gotfredsdotter
Husband of Álfhildr Gandálfsdóttir
Father of Ragnar 'Lodbrok' Sigurdsson King of Denmark and Norway

Occupation: saga king of Sweden
Managed by: Anette Guldager Boye
Last Updated:

About Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}

Summary

Sigurd Hring (Old Norse: Sigurðr hringr (Hringr meaning 'Ring'); was a legendary Swedish king mentioned in many old Scandinavian sagas. According to Bósa saga ok Herrauds, there was once a saga on Sigurd Hring, but this saga is now lost. In the old sources, he is notable for winning the Battle of the Brávellir against Harald Wartooth and for being the father of Ragnar Lodbrok. From Wikipedia, the free encyclopedia

Historicity

A claimant to the throne of Denmark in the Civil War of 812. The name "Sigurd Ring" is really fictional, though famous because of the sagas. Sigifrid was nepos of Godefrid, and Anulo was nepos of the former king Harald. Both were killed in the resulting struggle, but Anulo's party won, and his brothers became kings. It is unclear whether the two factions in this civil war (i.e., the relatives of Harald vs. the relatives of Godefrid) were two different families or two different branches of the same family. This battle in 812 was the ultimate source of the famous (but fictional) "Battle of Bravalla" which is a part of the pseudohistory given by the sagas. The two claimants, Sigifired (i.e., Sigurd) and Anulo (confused with the Latin word for ring, annulus, and translated as "Ring"), were combined into the mythical "Sigurd Ring", who was made the victor (and survivor) of the battle, and Harald was transformed into the loser.

Further Reading

Om Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological} (Dansk)

Nordisk sagokung. Han skall ha besegrat den danske kungen

Harald Hildetand i Bråvalla slag. Osäkert om han har existerat.

Sigurd, Sigvard eller Sigfred, søn af Randver, blev udnævnt til underkonge i Nordsverige og Vestfold (område i Norge, eller Norge) af sin faders halvbroder, Harald Hildetand, som han slog i 770-72 i det der siden er kendt som Bråvallaslaget. Derefter blev han dansk enekonge. Han modtog svogeren, hertug Widukind af Engern, som flygtning i 777 og 782. Han sendte sin yngste broder, halfdan, som gesandt til Karl den Stores rigsdag i Lippspringe i 782 og modtog gesandter fra Karl den Store i 798. Kort tid efter døde han.Stammerne i Sverige må være kommet ind via Store Svitjod, (Rusland). Stammens høvding i Norden kaldte sig vel allerede dengang konge. Det har vist sig, at der var rigtig mange småkonger, fylkekonger, herredskonger, landskabskonger, underkonger og småkonger i mindre landområder (næppe større end de kommuner vi kender i dag). Dertil kom også søkonger. Snorre Sturlasons Ynglingesaga siger, at Sveernes første hersker var Odin i skovriget: Svitjod, (svedjebrug) hvor folket måtte betale en penning pr. næse til Odin. Denne Ynglingeslægt skulle stamme i lige linie fra: Frej/Frøj, (frugtbarhedsgud) ham med den store fallos. (Det er også set på billeder i Pompeji i 63 f. Kr.) Yndlingen Ingjald Ildråde kom i krig med Kong Ivar Vidfavne af Danmark, og da Ingjald besøgte kongsgården i Räning i Uppland, kom Ivar og angreb dem med stor overmagt, hvorpå Ingjald satte ild til kongsgården og gennemførte et selvmord ved at indebrænde. Sandsynligvis var det frygten for at blive træl, der medførte denne handling. Vikingerne og for den sags skyld Islams folk, er kendt for at gå i døden i kamp. For vikingerne var det en skændsel at dø i sengen, selvom vi i dag ved, at de fleste jo netop dør i sengen. Disse småkonger slog sig sammen i et nyt stammefællesskab, og til sidst opstod Sveernes og Göternes riger, hvorom det sige at landområderne strakte sig over ti dage på hesteryg. På baggrund af fund, har man valgt at sige, at Sveerne første oprindelse må være sket på Helgö, hvor de grundlagde deres »byDu raser mod Endennu skal du dø !Nejikke før du har tabt Haralds Banner!« I det samme afhuggede han hendes Hånd og gik videre. - Den gamle blinde Kong Harald kørte frem i Striden med et Sværd i hver Hånd og hug løs på Fjenden. Han faldt i Slaget, man vil sige for Odins egen Hånd, men 15 Konger faldt med ham og 30.000 fribårne Mænd. Da Sigurd Ring hørte, at hans Modstander var falden7 gav han øjeblikkelig Tegn til at standse Slaget. Dagen efter lod han Haralds Lig opsøge og sætte på Bål tillige med hans Hest. Kong Sigurd gik da frem foran Bålet og bad Harald ride rask til Valhal og tinge Husly til Kæmperne, hvorefter alle Høvdinger gik rundt om Bålet og kastede Våben og Guld derpå. Harald Hildetand faldt sammen med sin søn: Rørek i kamp mod Sigurd Ring år 770/772 .

Kong Sigfred (Sigurd 1. Ring) nævnes i år 777, 782, 798 i det frankiske riges årbøger. Kongemagten er åbenbart ret stabil, siden Sigfred sidder på tronen i mindst 21 år. Sigurd Rings far var Randveig Radbardsson (f.ca. 680-d. 700), der var underkonge i Sverrig. Randveig Radbardsson´s mor var Audr Iversdatter og faderen var Radbert d. 1. fra "Gardariget". Sigurd Ring blev antaget som underkonge i nord-Sverige og i Vestfold af sin faders halvbror: Harald Hildetand, som han slog i 770/772 i Bråvalllaslaget. Derefter blev Sigurd Ring enekonge. Han sendte sin yngste bror: Halfdan som gesandt til Karl den Stores rigsdag i Lippspringe i 782 og modtog gesandter fra Karl den Store i 798. Sigurd Ring var gift med Alfhild Gangalvsdatter, og de fik: Regnar Lodbrog Sigurdsen (f. 735-d.795 i England) og Geva (f.750-d. ?). Fra 772 havde Frankerne og Karl den Store besejret Sakserne og ødelagt deres helligdom "Irminsul" i Westfalen tæt ved Sakserborgen: Eresburg. I 782 giver den danske kong Sigfred asyl til sakserhøvdingen: Widukind (Wedukin). Sakserne og Abroditterne (Venderne) var gået i forbund mod Frankernes ekspansion. Karl den Store skal på én enkelt dag i 782 i byen Verden i Nordtyskland havde ladet 4.500 såkaldte hedenske Saksere halshugge, og Karl den Store indførte strenge straffe for ukristne ritualer, herunder dødsstraf for bestemte forseelser, som han lod nedfælde i Capitulatio de partibus Saxoniae, udstedt i 782 eller i 785. I 783 vandt Frankerne afgørende sejre, og nårsomhelst Sakserne senere forsøgte modstand, ramtes de af frygtelig straf; oprørerne tvangskristnedes og, hvad værre var, de flyttedes i massevis bort fra deres hjemland og ejendomme, der overgives til frankiske nybyggere. I 785 oplevede den Angelsaksiske Willehad fra Northumbrien, hvordan Karl den Store tvangskristede Sakserne. Med våbenmagt opløste Frankerne det Saksiske folk og stamme. Derefter slog Willehad sig ned i Bremen, hvorfra han virkede som missionær, og hvor han døde og blev gravlagt i 789 i Bremens første domkirke. Willehad havde selv ladet den opføre, og dermed skabt grundlaget for det senere Hamburg-Bremen bispesæde. Det nordtyske bispesæde Bremens kirkehistorie og Nordeuropas "missionshistorie" tager derfor sin begyndelse med den angelsaksiske biskop Willehad (ca.740-789). Hamburg (Hammaburg) var ellers engang Saxonernes berømte by, og Saxonernes land udgjorde en betydelig del af Germanien, og var dobbelt så bredt som Frankernes land, men lige så langt. Hamborg blev grundlagt af Frankerne i 811, på en boplads, hvorfra altså Frankerne havde fordrevet Sakserne. Efter således tre faser med Sakserkrige i perioden: 772-804 lykkedes det Karl den Store ( 747-814 ) at indlemme og undertrykke Sakserne ind under Frankerriget. Men i 785 var de "nordtyske" Friseres omvendelse til kristendommen så vidt fuldbyrdet, at et bispedømme kunne oprettes i Bremen. Omkring år 790 viste kirken igen interesse for Danernes liv, men mente åbenbart ikke, at det kunne nytte noget. Op imod år 800 skete der store omvæltninger i Nordtyskland, og Karl den Store, konge over det vældige kristne Frankerrige og titulært kejser af Rom, underkastede sig nu størstedelen af det nuværende Tyskland, herunder Sachsen, hvor Sachserne gennem voldsomme myrderier og tvangsforflytninger i 783-805 blev tvangsdøbt til kristendommen. Juledag år 800 kronede pave Leo i Rom Karl den Store til romersk kejser. Ved århundredskiftet var Elben blevet Frankerrigets grænse; men nu syntes det, som om Karl ville gå videre. Med det store kejserhof i Aachen, havde Danmark fået nogle farlige naboer. Frankerne krævede, at Elben blev deres grænse og krævede tvangsforflytning af Sakserne. Landområderne syd for Dannevirke og Ejderen var folketomme, og østpå var der skovområder, som kaldtes Jernved (Isarnho på tysk). Det vældige land var i efterårsmånederne en kæmpemæssig vandflade indtil Ejder-slusen i vor tid gjorde en ende på oversvømmelserne. Holsten var endnu ikke opfundet, og området var omgivet af Vagrien, Stormarn og Ditmarsken. Hele området kaldtes i middelalderen Nord-Albingien og var beboet af Saksere, men efter Karl den Stores erobring omkring år 800 og hans hårdhændede kristendomsforkyndelse blev store dele af landet lagt åbent for indvandring af de Vendiske Wagrere og Obotritter. I forbund med de slaviske Obotriter i østHolsten kunne Karl den Store undertvinge og omflytte de Saksiske stammer nord for Elben: Sturmerne og Holsterne, dvs. Holtseterne, de, der havde dyrket jord op og boede i skoven, holtet. I 804 var Karl selv i denne anledning helt oppe ved Elben; da fik han efterretning om, at kong Godfred, en søn af kong Sigfred, havde samlet en hær ved Sliestorp, på Sliens nordlige bred, lige overfor Hedeby. Kong Godfreds fjendtlighed er let forståelig. Karl ville slutte forbund med de slaviske Obotritter, og lade dem få den saksisk befolkede del af Holsten, og Karl ville tage magten over byen Reric, og dermed Frisernes handelsvej over Hedeby. Godfred forstod hvad denne frisiske handelsvejs beherskelse betød for hans kongemagt, og han tilbød Karl forhandlinger.

--

Hans slægtsskab med tidligere konger kendes ikke. En bestemt Halfdan dukker op som udsending fra kong Sigfried til Karl den Store i året 782. Sigfried nævnes senest i 798, da Karl den Store sendte en gesant til kong Sigfried. Den saksiske høvding Widukind flygtede til kong Sigfried i 777, da Widukind forgæves havde forsøgt at samle Saxerne til modstand mod Karl den Store. To gange måtte han flygte til sin svoger kong Sigfred af Danmark-Sverige. Det stordanske rige under kong Sigfred var en respektabel modstander for Karl den Store, og så længe kong Sigfred levede gik Karl ikke ind i Nordalbingien, som var Widukins hjemstavn.

Omnämnd 777-798

Sigurd Ring skall ha varit kung av Sverige och Danmark, enligt somliga med säte på kungsgården Gum på Kinnekulle i Västergötland. Han var en son till Randver av Svitjod och satt som lydkonung i Sverige under sin halvfarbror Harald Hildetand.

Sigurd stred mot kung Harald och besegrade honom i slaget vid Bråvalla. Han var gift med Alfhild, dotter till en kung Alf.

Som gammal skall han blivit förälskad i Alvsol av Vendsyssel, varför han stred mot hennes bröder och besegrade dem, men sårades svårt i striden. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Han skall ha omnämnts som kung över Danmark eller en del därav i frankiska annaler åren 777, 782 och 798.

Sigurd Ring lät sig tillsammans med den döda Alvsol och hennes döda bröder bäras ombord på sitt skepp. Sedan han låtit antända skeppet styrde han ut detta till havs och försvann i lågor och vågor. Sigurd Rings efterträdare på tronen blev hans son Ragnar Lodbrok.

Om Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological} (Norsk)

Sigurd Ring er nevnt i blant annet Gesta Danorum, Hervors saga og Sögubrot af nokkrum fornkonungum, I henhold til Bosa og Herrauds saga (Bósa saga ok Herrauds) skal det ha vært en egen saga om Sigurd Ring, men denne saga er gått tapt. I de eldste kildene blir han æret for å ha vunnet slaget om Bråvalla mot sin onkel Harald Hildetann og for å være far til den kjente vikinghøvdingen Ragnar Lodbrok.Sigurd hringr, Sigurd Ring (ca 750) var en svensk konge nevnt i kilder som Heimskringla, Gesta Danorum, Hervarar Saga og Sögubrot af nokkrum. Han er omstridt historiske.

Han var nevø av den danske kongen Harald Hildetand som satte ham på den svenske tronen. Han slo sin onkel i den kolossale slaget ved Bråvalla, og ble konge av Danmark også.

Han styrte til han ble svært gammel. Da han ble forelsket i en vakker jente, var Alvsol av Vendsyssel, men ikke lov til å gifte seg med henne. Sigurd angrep Alvsol brødre, men ble dødelig såret under slaget. Alvsol hadde allerede dødd av giftige for ikke å bli tatt av Sigurd.

Sigurd hadde jenta og hennes brødre satt på et skip som han styrte ut i havet som skipet brent.

Han var far til Ragnar Lodbrok.

Fra Heimskringla, Harald Hårfagre-saga:

"14. HARALD OG den svenske kongen Eirik. Kong Harald kom med sin flåte østover til Viken og gikk i land ved Tunsberg, som da var en handelsby. Da hadde han vært fire år i Trondheimen, og i all den tid ikke hadde vært i Viken. Her hørte han nyheten om at Eirik Emundsson, konge av Sverige, hadde lagt under ham Vermaland, og tok scat-eller land-skatt fra alle skogens bosetterne, og også at han kalte hele landet nord til Svinasund, og vestover langs sjøen , Vest-Gautland, og som til sammen han regnet til hans rike, og tok land-skatt fra det. Over dette landet han hadde satt en jarl som het Hrane Gauzke, som hadde jarldømmet mellom Svinasund og Gaut elva, og var en mektig jarl. Og det ble fortalt til kong Harald om at den svenske kongen sa han ikke ville hvile før han hadde en like stor rike i Viken som Sigurd Ring, eller hans sønn Ragnar Lodbrok, hadde hatt, og det var Romerike og Vestfold, hele veien til øy Grenmar, og også Vingulmark, og alt som lå sør for den. I alle disse bydelene mange høvdinger, og mange andre mennesker, hadde gitt lydighet til den svenske kongen. Kong Harald var veldig sint på dette, og kalte bøndene til ting på Fold, der han la en anklage mot dem for forræderi mot ham. Noen bønder forsvarte seg fra anklagen, noen betalt bøter, ble noen straffet. Han gikk dermed gjennom hele distriktet i løpet av sommeren, og i høst gjorde han det samme i Romerike, og la de to distriktene under hans makt. Mot vinteren hørte han at Eirik konge av Sverige var, med hans hoff, som går omkring i Vermaland i gjestenes-kvartaler. " Kilde: Howards.net


Om Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological} (svenska)

Sigurd Ring, kung av Sverige och Danmark, med säte på Kinnekulle i Västergötland. Son till Randver av Svitjod. Satt som lydkonung i Sverige, under sin halvfarbror Harald Hildetand. Stred mot kung Harald och besegrade honom i slaget vid Bråvalla som låg i Skatelöfs socken ca år 750, varefter även Östergötland införlivades i riket. Han var gift med Alfhild, dotter till en kung Alf.

När han blev gammal blev han dock förälskad i Alfsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem, men blev dödligt sårad i striden. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer.

Sigurd Ring lät sig nu, tillsammans med den döda Alvsol och hennes döda bröder, bäras ombord på sitt skepp. Sedan han låtit antända skeppet styrde han ut detta till havs och försvann i lågor och vågor. Rimligtvis är det inte denne Sigurd Ring som sägs vara höglagd på Valsgärde utanför Uppsala.Sigurd Ring, fornvästnordiska Sigurd hringr (i Vissa källor Håkan Ring), omnämnd var en sveakung som är i Gesta Danorum, Hervararsagan och Sögubrot af Nokkrum fornkonungum.

Han var Brorson till danakungen Harald Hildetands som satte Honom som lydkonung i Svitjod. Han besegrade docka synd Farbror under det kolossala Slaget vid Bråvalla och blev även kung av Danmark.

Han regerade tills han blev Mycket gammal. Då blev han Förälskad i en ung flicka som kallades Alvsol av Vendsyssel. Han fick Dock inte gifta sig med henne sa han försökte erövra henne med våld och angrep hennes bröder dödade Vilka han under striden. Sigurd blev docka själv dödligt sårad och Alvsol hade tagit Att present till Int bli Tagen av Sigurd. Sigurd låt lasta flickan, hennes bröder och de Andra stupade På ett skepp. Sedan styrde han skeppet ut till havs Medan det Brann.

Han ska ha Varit långt till Ragnar Lodbrok.

Sigurd Ring, kung av Sverige och Danmark, med säte på Kinnekulle i Västergötland. Son till Randver av Svitjod. Satt som lydkonung i Sverige, under synden halvfarbror Harald Hildetands. Stred mot kung Harald och jag besegrade Honom slaget vid Bråvalla som Låg I Skatelöfs socken ca år 750, varefter även Östergötland införlivades i riket. Han var gift med Alfhild, dotter till en kung Alf.

När han blev gammal blev han docka Förälskad i Alfsol av Vendsyssel. Men han fick Int gifta sig med henne. Sigurd Ring Höll slagg med hennes bröder och besegrade dem, men blev dödligt sårad i striden. Alvsol hade emellertid Redan dödats med gift före striden för Att inte hamna i segrarens händer.

Sigurd Ring lat sig nu, Tillsammans med den döda Alvsol och hennes döda bröder, Baras ombord på sitt skepp. Sedan han låtit antända skeppet styrde han ut detta till havs och försvann i lågor och vågor. Rimligtvis är det integ denne Sigurd Ring som sägs Vara höglagd på Valsgärde Utanför Uppsala.

Sigurd Rings efterträdare på tronen blev hans son Ragnar Lodbrok.Äktenskap : Okänd

Ett annat namn för Sigurd var Sigurd Hring .

 Allmänna hänvisningar: 

Sigurd hringr , Sigurd Ring (ca 750) var en svenska kungen som nämns i källor som Heimskringla , Gesta Danorum , Hervarar Saga och Sögubrot af Nokkrum . Han är omstridda historicitet .

Han var brorson till den danske kungen Harald Hildetands som satte honom på den svenska tronen. Han slog sin farbror på kolossala Slaget vid Bråvalla och blev kung av Danmark.

Han regerade tills han blev mycket gammal. Han blev kär i en vacker flicka , var Alvsol av Vendsyssel , men får inte gifta sig med henne . Sigurd attackeras Alvsol bröder , men var dödligt sårad under slaget. Alvsol hade redan dött av giftet för att inte tas av Sigurd .

Sigurd hade flickan och hennes bröder ut på ett fartyg som han styrde ut mot havet som den brända skepp .

Han var far till Ragnar Lodbrok .

Från Heimskringla , Harald Hårfager saga :

" 14 . HARALD OCH SVENSKA konung Erik .

Kung Harald kom med sin flotta österut till Viken och landade på Tunsberg , som då var en handelsstad . Han hade då varit fyra år i Trondheim , och under hela den tiden hade inte varit i Viken. Här hörde han nyheten att Eirik Eymundson , kung av Sverige , hade lagt under sig Värmaland och var med scat eller mark - skatt från alla skogen bosättare , och även att han kallade hela landet norr till Svinesund , och västerut längs havet , Västra Götland , och som helt och hållet han räknas till sitt rike och tog mark skatt från det. Över detta land han hade satt en jarl vid namn Hrane Gauzke , som hade det grevskap mellan Svinesund och Älven och var en mäktig jarl . Och det var sagt att kung Harald att den svenska kungen sade att han inte skulle vila förrän han hade så stor rike i Viken som Sigurd Hring , eller hans son Ragnar Lodbrok var besatt , och det var Raumarike och Vestfold, hela vägen till isle Grenmar och även Vingulmark , och alla som låg söder om den. I alla dessa områden många hövdingar , och många andra människor, hade lydnad till den svenska kungen. Kung Harald var mycket arg över detta, och kallade bönderna till ting i Vik , där han som en anklagelse mot dem för förräderi mot honom. Vissa bönderna försvarade sig från anklagelsen , vissa betalat böter var några straffas. Han gick alltså igenom hela stadsdelen under sommaren , och skörd han gjorde samma sak i Raumarike och lade två distrikten under hans makt. Mot vintern han hörde att Eirik kung av Sverige , med sitt hov , som går omkring i Värmaland i gäst - håll. "Sigurd RING Randversson (ca 730 - 812)

Småkung i Svealand och Västergötland. Han vann den nordiska historiens största drabbning vid Bråvalla år 750, där hans fars halvbror danakungen Harald Hildetand stupade.

Son till Randver av Svitjod. Han ar gift med Alfhild, dotter till en kung Alf. När han blev gammal blev han dock förälskad i Alvsol av Vendsyssel. Men han fick inte gifta sig med henne. Sigurd Ring höll slag med hennes bröder och besegrade dem. Alvsol hade emellertid redan dödats med gift före striden för att inte hamna i segrarens händer. Sigurd Ring begick då självmord genom att kasta sig på sitt svärd ombord på ett brinnande skepp lastat med alla de stupade. Död ca 770. Troligen höglagd på Vallsgärde utanför Uppsala.

Även uppgifter om sonen Rurik "Den Fredlige" som blev far till Rurik av Novgorod.


view all 27

Sigurd "Ring" Randversson, Danish king {mythological}'s Timeline

724
724
Uppsala, Uppsala County, Sweden

-----------------------------
Biografi
Småkung i Svealand och Västergötland. Född 730 i Danmark. Död 812. Han vann den nordiska historiens största drabbning vid Bråvalla år 750, dar hans fars halvbror danakungen Harald Hildetands stupade.
http://www.artursson.se/Engelska/0001/1071.htm

-----------------------------

Gifte och barn
Alfhild Gandolfsdotter. --Gift med

barn:

Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson.
Erik .

730
730
Age 6
Sweden
793
793
Alfheimr (Alvhem) Lödöse, Västra Götaland, Sverige (Sweden)
812
812
Age 88
Roskilde, Sjælland, Danmark (Denmark)
812
Age 88
Uppsala, Uppsala, Uppsala County, Sweden
1930
November 4, 1930
Age 88
November 4, 1930
Age 88
November 4, 1930
Age 88
November 4, 1930
Age 88
1931
February 12, 1931
Age 88