Skjalm Tokesen Hvide

Is your surname Tokesen Hvide?

Research the Tokesen Hvide family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Skjalm Tokesen Hvide

Also Known As: "Skjalm Hvide"
Birthdate:
Birthplace: Fjenneslev, Knardrup, Sjælland, Danmark (Denmark)
Death: after 1102
Sjælland, Danmark (Denmark)
Place of Burial: Alsted, Sorø, Sjælland, Danmark
Immediate Family:

Son of Toke Trylle (Trold/Troll) and NN
Husband of N.N.
Father of Magga Hvide; Toke Skjalmsen Hvide; Cecilie Skjalmsdatter (Hvide); Asser Skjalmsøn Rig (Hvide); Ebbe Skjalmsen (Hvide) and 1 other
Brother of Aude Tokesen Hvide and Torben Tokesen Hvide

Occupation: Stamfader til Hvide-Slægten., 1101 Høvedsmand over Sjølland og Rügen, Sjællandsk Høvding, Ridder
Managed by: Anette Guldager Boye
Last Updated:

About Skjalm Tokesen Hvide

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I10495&tree=2

http://da.wikipedia.org/wiki/Skjalm_Hvide

Artiklen fra 3 udg. af dansk biografisk Leksikon.

Skjalm Hvide, død 1113, storbonde. Ifølge Sorø klosters gavebog var Skjalm Hvide søn af den ellers ukendte Toke Trylle om hvem gavebogen oplyser at han var den første kristne i sin slægt, og Skjalm Hvide havde selv sønnerne Asser Rig, Ebbe og Toke. Oplysningerne findes alle i forbindelse med redegørelsen for stiftelsen af det første kloster i Sorø kort efter 1140, en benediktinerstiftelse som Absalon 1162 omdannede til cistercienserkloster. Det er først og fremmest dette klosters grundlæggelse og ældste historie indtil ca. 1215 som gavebogen er interesseret i; det vides ikke hvornår den er affattet, og det eneste bevarede manuskript er fra ca. 1440, så oplysningerne om Skjalm Hvide og hans familie kan ikke kaldes samtidige. Han har næppe selv ført navnet Hvide, i hvert fald ikke som slægtsnavn, og den navnkundige Hvideslægt som han er stamfar til er en gruppering af slægter som 1500-tallets genealogiske forskningsinteresse har skabt (forbindelsen mellem slægtens forskellige grene er ofte tvivlsom). Skjalm Hvide omtales ofte hos Saxo som en af den (stærke) danske kongemagts vigtigste støtter, især under Sven Estridsen og Erik Ejegod. Efter Rügens erobring fik Skjalm Hvide befalingen her. Det var til ham at Erik Ejegod og dronning Bodil betroede deres søn Knud da de 1102 drog ud på pilgrimsrejsen til Det hellige Land. Skjalm Hvide har ejet store godser, dels på Sorøegnen, dels i Nordsjælland. Han gravlagdes i Fjenneslev der måske var – i hvert fald senere blev – hovedsædet for familiens besiddelser. Fra Fjenneslev førte Absalon Skjalm Hvides og Tokes ben til Sorø.

Skjalm Tokeson Hvide (født ca. 1034, død ca. 1113) var en dansk høvding.

Han eide store jordeiendommer omkring Sorø på Sjælland, og anses for å være stamfar til den mektige Hvide-slekten. Han var sønn av Toke Trylle (Hvide).

Sammen med Svend Estridsen deltok han i Slaget ved Niså i 1062, der han ble tatt til fange av Harald Hårdråde. Herfra flyktet han senere.

Han samlet omkring 1100 sjællænderne til hevntokt mod venderne, som hadde drept hans bror.

Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik I Ejegod, hvis sønn Knud Lavard fra 1102 i noen år ble oppfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Han fikk dessuten barna Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide), alle med hustruen Signe.


Høvedsmand på Sjælland, +Fjenneslev

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hal Koch skriver om jarletittelen i Danmarks Historie 1060-1241 - Kongemagt og Kirke:

    <I forbindelse med de nye embeder bør også 'jarledømmet' nævnes. At mægtige stormænd af kongerne har været indsat som styrere af landsdele, er en gammel foreteelse, men hvor gammel selve titeln "jarl" er, er svært at sige. Netop i kong Niels' regeringstid dukker den hyppigere op. Skjalm Hvide var jarl over Sjælland, kongens broder Ubbe var jarl over de sydlige øer, Knud Lavard udnævntes til jarl over grænseegnen mod syd, væsentligt med militære opgaver. Hvorledes jarlenes stilling har været, ved man ikke nøjaktigt, men sikkert er det, at de på lignende måde som ombudsmændene har deltaget i udøvelsen af kongens magt og har styret adskillige anliggender på hans vegne.>

    Påstanden om at de disse befatningshavere hadde jarletittel er egentlig feil, da det samtidige kildematerialet bruker titlene <dux> og <comes>. Skjalm gis overhodet ingen tittel i det tilgjengelige kildematerialet. Videre var Ubbe kongens svigersønn, ikke hans bror.

    Kongen var langt fra eneveldig. Stiftelsesdokument for klostre og andre dokumenter med angivelse av personnavn viser at en rekke forskjellige stormannsslekter eide tildels store jordbesittelser. Hvideslekten kjennes f.eks. i Midt- og Nordsjælland og Bodil-slekten i Sydsjælland, på Falster og Møn.

    Hvideslekten støttet Erik Ejegods etterkommeres krav på tronen. Valdemar den Store ble oppfostret av Skjalm Hvides sønn Asser Rig sammen med Asser Rigs to sønner: Esbern Snare som grunnla Kalundborg og Absalon som ble erkebiskop i Lund. Bodilslekten donerte store verdier til innstiftelse av St. Peders kloster ved Næstved og Skovklosteret, det nåværende Herlufsholm.

Skjalm Hvide var en sjællandsk stormann og eide mye jordegods, spesielt i Sorø-distriktet. Han ble stamfar til den mektigste danske stormannsætt i middelalderen. Den blir kalt <Hvideætten>, selv om <Hvide> kun var et personlig tilnavn.

Alle hans fire sønner, Toke, Sune, Ebbe og Asser, var ansette høvdinger, og fra de to siste nedstammer mange av Danmarks ypperste menn, bl.a. biskop Absalon, Esbern Snare og Anders Sunesen.

Knud Lavard ble oppfostret hos Skjalm da hans foreldre dro på pilgrimsferd til Det Hellige Land.

I 1062 fulgte han Svend II Estridsen i kampen mod Harald III Hardråde i Niså. Han ble ifølge Saxo såret og tatt til fange, men klarte å flykte ved Gedesø:

<Skjalm Hvide, som i sin Levetid havde hele Sjællands Stridsmagt under sig, blev haardt saaret og omringet af en stor Mængde Fjender, saa han blev tagen til Fange, ikke fordi han havde tabt Modet, men fordi han mistede saa meget Blod, at Kræfterne helt svigtede ham. Og saa stor Ærbødighed viste Fjenderne denne udmærkede Mand, at de for at bevare hans Liv satte ham i sikker Forvaring, skjønt de ellers ikke plejede at skaane deres Fanger. [...] I Nattens Mulm undveg han imidlertid fra sine Bevogtere ved Geddesø.>

[Lib. xi, cap. v, 1931:307, overs. 1913 II:10.]


Skjalm Hvide (født i første halvdel af 1000-tallet, død ca. 1113) var en sjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-slægt og var selv søn af Toke Trylle (Hvide).

Sammen med Svend Estridsen deltog han i Slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Han havde dog senere held til at flygte.

Omkring år 1100 rejste Skjalm Hvide sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder.

Skjalm Hvide var i sine senere år nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Ud over de nævnte fik han med sin hustru Signe også børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide).


Notater Sjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-slægt. Søn af Toke Trylle (Hvide). Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.

Kilder [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1898:223.

[S15] Wikipedia, den frie encyklopædi.


Hvide, Skjalm,</b> -1102-, Høvding, hørte til en mægtig sjællandskStormandsæt. Som hans Fader nævner en sen Overlevering Toke Trylle;stridende mod Saxos Ord og i sig selv værdiløs er Paastanden om ÆttensNedstammen fra Sagnhelten Palnatoke. S. H. havde Ejendomme vidtomkring paa Sjælland, fremfor alt i Sorøegnen. Tidlig har han faaetdet Hverv at være sin Fødeøs Jarl. Som saadan fulgte han SvendEstridsen til Kampen mod

Harald Haardraade i Nisaa (1062), hvor han kæmpede tappert, men daSejeren hældede til Nordmændenes Side, blev han saaret og taget tilFange; ved Gedesø lykkedes det ham imidlertid at slippe fra sineBevogtere. Nu hører man ikke noget om ham før i Oluf Hungers Kongetid.Under de daværende opløste Forhold blev hans Broder Aute paa Vejen fraSjælland til Falster overrasket og fældet af vendiske Sørøvere. Udenat ty til Kongens Hjælp

samlede S. H. da paa egen Haand en sjællandsk Hær, drog til Julin ogtvang Indbyggerne til at udlevere de skyldige, der bleve dræbte underde grusomste Pinsler. Da Erik Ejegod begyndte sine sejerrige Tog modVenderne, har S. H. staaet ved hans Side. Efter

Rygens Erobring blev han sat til Høvding over denne Ø. Da Kong Erik ogDronning Bodil droge ud paa deres store Pilgrimsfærd (1102), overlodede deres lille Søn Knud til S. H.s Varetægt; han blev saaledesFosterfader for en af Danmarks berømteste Mænd, For øvrigt sendte hannogle Aar efter den unge Kongesøn til Hertug Lothar af Sachsen, og deter tvivlsomt, om han senere har set sin Fostersøn. S. H. maa være dødo. 1113, i høj Alder. Han

blev begravet i Fjenneslev Kirke, der har hørt til hans Hovedgaard.Senere blev hans Lig af Sønnesønnen Absalon flyttet til Sorø. -- SomS. H. havde været Danmarks mægtigste Høvding, blev han ogsaa Stamfadertil den mægtigste Stormandsæt, der nogen Sinde

har levet blandt de danske. Allerede hans 4 Sønner, Toke, Sune, Ebbeog Asser Rig, vare ansete Høvdinger, og fra de 2 sidste nedstammemange af vore ypperste Mænd, fremfor alle Absalon,. Esbern Snare ogAnders Sunesen. Langt mere end nogen som helst anden Æt have S. H.sEfterkommere hævet Danmark, saa længe de virkede sammen med Kongerne;men da Venskabet forvandledes til Fjendskab, voldte «Hvide-Ætten»ogsaa de største

Ulykker over Folk og Land. -- Foruden Sønnerne havde S. H. 2 Døtre:Cæcilia ægtede Peder Thorstensen paa Borg ved Sorø;Margrethe blevogsaa gift, uvist med hvem, men tilbragte sin Enkestand i RoskildeNonnekloster.

<i>Hans Olrik.</i>


Skjalm Hvide was born in ab.1040 and died in 1113 , 70-72 years of age. Buried in Sorø. According to Sorø Kloster's book his wife was named Signe , (Signe Asbjørnsdatter) , born before 1050 (maybe in England) and died 1086 in Fjenneslev. She was a daughter of Asbjørn Ulfsøn Sprackling/Sprakaleg, her paternal grandmother was Estrid Svendsdatter and her greatgrandfather Svend Estridssen.

Skjalm Hvide is said to have married twice, first wife Signe Asbjørnsdatter, the other Ragnhild of Denmark, named Haraldsdatter, which indicates that she was a king's daughter. She was born 1054 and died 1075 at Sjælland, (21 years old), and Signe was born before 1050 and died 1086 in Fjenneslev. Signe Asbjørnsdatter is mentioned as the mother of the first three sons in Sorø Kloster's Letters, and she's also mentioned as the mother of Skjalm's children born in the 1080s.

http://medievaldanishfamilies.blogspot.com/2008/10/skjalm-tokesen-h...

Skjalm Hvide

http://medievaldanishfamilies.blogspot.com/2008/10/skjalm-tokesen-h...

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks...

http://nygaard.howards.net/files/2/1555.htm

Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Skjalm Hvide hørte til en mægtig sjællandsk Stormandsæt. Som hans Fader nævner en sen Overlevering Toke Trylle; stridende mod Saxos Ord og i sig selv værdiløs er Paastanden om Ættens Nedstammen fra Sagnhelten Palnatoke.

S. H. havde Ejendomme vidt omkring paa Sjælland, fremfor alt i Sorøegnen. Tidlig har han faaet det Hverv at være sin Fødeøs Jarl. Som saadan fulgte han Svend Estridsen til Kampen mod Harald Haardraade i Nisaa (1062), hvor han kæmpede tappert, men da Sejeren hældede til Nordmændenes Side, blev han saaret og taget til Fange; ved Gedesø lykkedes det ham imidlertid at slippe fra sine Bevogtere. Nu hører man ikke noget om ham før i Oluf Hungers Kongetid. Under de daværende opløste Forhold blev hans Broder Aute paa Vejen fra Sjælland til Falster overrasket og fældet af vendiske Sørøvere. Uden at ty til Kongens Hjælp samlede S. H. da paa egen Haand en sjællandsk Hær, drog til Julin og tvang Indbyggerne til at udlevere de skyldige, der bleve dræbte under de grusomste Pinsler. Da Erik Ejegod begyndte sine sejerrige Tog mod Venderne, har S. H. staaet ved hans Side. Efter Rygens Erobring blev han sat til Høvding over denne Ø. Da Kong Erik og Dronning Bodil droge ud paa deres store Pilgrimsfærd (1102), overlode de deres lille Søn Knud til S. H.s Varetægt; han blev saaledes Fosterfader for en af Danmarks berømteste Mænd. For øvrigt sendte han nogle Aar efter den unge Kongesøn til Hertug Lothar af Sachsen, og det er tvivlsomt, om han senere har set sin Fostersøn. S. H. maa være død o. 1113, i høj Alder. Han blev begravet i Fjenneslev Kirke, der har hørt til hans Hovedgaard. Senere blev hans Lig af Sønnesønnen Absalon flyttet til Sorø.

Som S. H. havde været Danmarks mægtigste Høvding, blev han ogsaa Stamfader til den mægtigste Stormandsæt, der nogen Sinde har levet blandt de danske. Allerede hans 4 Sønner, Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig, vare ansete Høvdinger, og fra de 2 sidste nedstamme mange af vore ypperste Mænd, fremfor alle Absalon, Esbern Snare og Anders Sunesen. Langt mere end nogen som helst anden Æt have S. H.s Efterkommere hævet Danmark, saa længe de virkede sammen med Kongerne; men da Venskabet forvandledes til Fjendskab, voldte «Hvide-Ætten» ogsaa de største Ulykker over Folk og Land.

Foruden Sønnerne havde S. H. 2 Døtre: Cæcilia ægtede Peder Thorstensen paa Borg ved Sorø; Margrethe blev ogsaa gift, uvist med hvem, men tilbragte sin Enkestand i Roskilde Nonnekloster.http://no.wikipedia.org/wiki/Skjalm_Hvide

http://medievaldanishfamilies.blogspot.com/2008/10/skjalm-tokesen-h...


Skjalm Tokeson Hvide (født ca. 1034, død ca. 1113) var en dansk høvding.

Han eide store jordeiendommer omkring Sorø på Sjælland, og anses for å være stamfar til den mektige Hvide-slekten. Han var sønn av Toke Trylle (Hvide).

Sammen med Svend Estridsen deltok han i slaget ved Niså i 1062, der han ble tatt til fange av Harald Hårdråde. Herfra flyktet han senere.

Han samlet omkring 1100 sjællænderne til hevntokt mod venderne, som hadde drept hans bror.

Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik I Ejegod, hvis sønn Knud Lavard fra 1102 i noen år ble oppfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Han fikk dessuten barna Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide), alle med hustruen Signe.Sjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-slægt. Søn af Toke Trylle (Hvide). Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.


http://da.wikipedia.org/wiki/Skjalm_HvideSjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-slægt. Søn af Toke Trylle (Hvide). Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.

---------------------------------------------------------------------

1 2 •Death: 1113

Father: Toke Trylle PALNESEN b: 975 in England

Marriage 1 Signe ASBJØRNSDATTER Children 1. Ebbe Skjalmsen HVIDE 2. Asser Rig HVIDE 3. Toke Skjalmsen HVIDE 4. Cecilia Skjalsdatter HVIDE

Sources: 1.Abbrev: DAA Title: Danmark Adels Aarbog Publication: Copenhagen, 1884 - yearly. Page: 1898: 222-224 2.Abbrev: DBL (1887-1905) Title: Dansk Biografisk Leksikon Author: Bricka, C. F. (Ed). Publication: Copenhagen: Gyldendal, 1887-1905. Page: 8:194-195

http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db...Sjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-slægt. Søn af Toke Trylle (Hvide). Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1898:223.Sjællandsk Høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-Slægt. Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1898:223.Sjællandsk Høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide-Slægt. Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062, hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere. Rejste omkring 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen (Hvide). Fik desuden børnene Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide). Alle med hustruen Signe.

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1898:223.

Noteringar

Skjalm was earl of Sjælland and chieftan of Rügen. From him stem most of the known branches of "Hviderne" in Denmark. When Knud Lavard's parents went on a pilgrimage to The Holy Land he was raised with Skjalm. Anorna fortsätter till Harald Blåtand: www.gbnf.com/genealogy/sahlin/html/d0032/I6302.HTM


Noteringar

Skjalm was earl of Sjælland and chieftan of Rügen. From him stem most of the known branches of "Hviderne" in Denmark. When Knud Lavard's parents went on a pilgrimage to The Holy Land he was raised with Skjalm. Anorna fortsätter till Harald Blåtand: www.gbnf.com/genealogy/sahlin/html/d0032/I6302.HTMLät bygga kyrkan i Jörlunde-

Kämpade för Sven Estridsen 1062

Skjalm Hvide er hvideslægtens første store mand. Han var meget rig og ejede gods over store dele af Sjælland. Han drog selv på togt mod venderne og påtog sig at opdrage kongesønnen Knud (Lavard), da hans far og mor, Erik Ejegod og Bodil, døde på pilgrimsrejse til det hellige land. En af øens ældste kirker, den i Jørlunde, lod han bygge. Kalkmaleriet her er fra Jørlunde Kirke ved Slangerup.Skjalm Hvide från Fjenneslev, född före 1062 och död ca 1113, var en hövding som hade stora jordegendomar i och omkring Sorö på Själland - se kartan över Danmark - och anses vara stamfader till den mäktiga Hvide-släkten. Skjalms far skall ha varit Toke trylle Palnesen.

Med hustrun Signe Asbjörnsdatter fick han barnen Ebbe Skjalmsen, Asser Rig, Toke Skjalmsen, Cecille Skjalmsdatter, Magrete Skjalmsdatter och Sune Skjalmsen.

Tillsammans med kung Svend Estridsen deltog han i slaget vid Nissan år 1062 (Niså på danska). Anledningen till detta slag var att norske Harald Hårdråde under en tid härjat på den halländska kusten. Svend seglande då iväg med en dansk flotta bestående av 300 skepp mot de hälften så många norska skeppen, ändå blev danskarna slagna. Svend skall simmande ha tagit sig in till land medan Skjalm Hvide blev tillfångatagen, men snart lyckades fly.Skjalm was earl of Sjælland and chieftan of Rügen. From him stem most of the known branches of "Hviderne" in Denmark. When Knud Lavard's parents went on a pilgrimage to The Holy Land he was raised with Skjalm.


I. Led - EFTERSLÆGTSTAVLE for SKJALM HVIDE.

Notater

Skjalm Hvide, død efter 1102. (De ofte angivne dødsår 1113 eller 1116 har intet på sig). Oprindeligt begravet i Fjenneslev, senere flyttet til Sorø Kirke. I graven fundet en blyplade, formentlig fra sidst i 1100-tallet med indskriften, at Absalons bedstefar Skjalm ligger her. Havde formodentlig gods i Jørlunde (Jørlunde S., Lynge-Frederiksborg H.) og i Haverup Ore (Pedersborg S., Alsted H.). Begge steder ejede flere grene af efterkommere gods. Formentlig også gods i Fjenneslev, hvor han ifølge Gravkataloget oprindeligt var begravet, men ellers er tilknytningen til Fjenneslev ringe belagt.

Søn af Toke Trulle. Broderen Aute. Opdrog ifølge den Valdemarske tradition hertug Knud Lavard, efter at dennes far, kong Erik I Ejegod drog på pilgrimsfærd. Saxo forbinder Skjalm med Rygen i flere passager, hvis indbyrdes sammenhæng er vanskeligt at gennemskue. Skulle som reaktion på vendiske piraters drab på hans bror have sammenkaldt en sjællandsk hær der gik til angreb på Rygen. Måske i denne forbindelse, at han gjorde øen “skatskyldig”, som det nævnes senere hos Saxo. Gjordes en gang efter denne begivenhed af Erik I til foged over øen.

I en passage om langt senere begivenheder omtales, at Skjalm skulle have tilvejebragt fred mellem vendere og danskere og en gang have styret venderne. Ifølge Saxo også foged over Sjælland, hhv. befalingsmand over troppeopbuddet, betydningen af omtalen er omdiskuteret. Sønnesønnen Absalon fortalte mere end hundrede år efter begivenheden, at Skjalm deltog på Sven Estridsens side i dennes kampe mod kong Harald Hårderåde omkring 1065 og udviste stor personlig tapperhed. Skjalms deltagelse her er kronologisk mulig, men der er muligvis tale om en legende.

Børn

.	1. Magga Skjalmsdatter (Hvide),   d. eft. 1160, Vor Frue Kloster, Roskilde 

+ 2. Asser Rig (Hvide), d. ca. 1150

+ 3. Ebbe Skjalmsen (Hvide), d. 1150-1151

+ 4. Sune Skjalmsen (Hvide), d. før 1140

+ 5. Toke Skjalmsen (Hvide), d. 1130-1140

+ 6. Cecilie Skjalmsdatter (Hvide), d. eft. 1160

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I10495&tree=2Skjalm Hvide, død efter 1102. (De ofte angivne dødsår 1113 eller 1116 har intet på sig). Oprindeligt begravet i Fjenneslev, senere flyttet til Sorø Kirke. I graven fundet en blyplade, formentlig fra sidst i 1100-tallet med indskriften, at Absalons bedstefar Skjalm ligger her. Havde formodentlig gods i Jørlunde (Jørlunde S., Lynge-Frederiksborg H.) og i Haverup Ore (Pedersborg S., Alsted H.). Begge steder ejede flere grene af efterkommere gods. Formentlig også gods i Fjenneslev, hvor han ifølge Gravkataloget oprindeligt var begravet, men ellers er tilknytningen til Fjenneslev ringe belagt. Søn af Toke Trulle. Broderen Aute. Opdrog ifølge den Valdemarske tradition hertug Knud Lavard, efter at dennes far, kong Erik I Ejegod drog på pilgrimsfærd. Saxo forbinder Skjalm med Rygen i flere passager, hvis indbyrdes sammenhæng er vanskeligt at gennemskue. Skulle som reaktion på vendiske piraters drab på hans bror have sammenkaldt en sjællandsk hær der gik til angreb på Rygen. Måske i denne forbindelse, at han gjorde øen “skatskyldig”, som det nævnes senere hos Saxo. Gjordes en gang efter denne begivenhed af Erik I til foged over øen. I en passage om langt senere begivenheder omtales, at Skjalm skulle have tilvejebragt fred mellem vendere og danskere og en gang have styret venderne. Ifølge Saxo også foged over Sjælland, hhv. befalingsmand over troppeopbuddet, betydningen af omtalen er omdiskuteret. Sønnesønnen Absalon fortalte mere end hundrede år efter begivenheden, at Skjalm deltog på Sven Estridsens side i dennes kampe mod kong Harald Hårderåde omkring 1065 og udviste stor personlig tapperhed. Skjalms deltagelse her er kronologisk mulig, men der er muligvis tale om en legende.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedst kendt er vel billederne i Fjenneslev. Da hvælvene blev nedtaget i 1872, opdagedes et stifterpar (tig 93) på triumfvæggen, hvor manden frembærer en kirkemodel med to tårne og kvinden en ring. Parret er blevet tolket som AsserRig og Inge, der skulle have ladet kirken opføre i 1130'erne, men også som Assers forældre, jarlen Skjalm Hvide og dennes hustru - eller som sønnen Esbern Snare og en af hans tre hustruer. Kalkmaleriet er tidligere blevet dateret henimod 1200. Det skulle da være en erindring om kirkebyggeriet malet på initiativ af enken Inge eller sønnerne Absalon og Esbern, måske fra tiden for tvillingetårnene, der er en tilføjelse i tegl til den oprindelige stenkirke. En bygningsarkæologisk undersøgelse har imidlertid på- vist, at stifterbilledet i Fjenneslev faktisk er samtidig med stenkirken. Tårnene på kirken tilkom altså en generation efter, at modellen blev malet. Og til yderligere forvirring: De berømte tvillingetårne er delvist rekonstruerede efter kalkmaleriets kirkemodel.

De romanske indskrifter med brug af latin og majuskler er velkendte og kan let udskilles. Det er Gjellerup i Vestjylland, hvor vi får årstallet 1140 for grundlæggelsen, men ingen stifternavne.89 Og indskriften i Bjernede på Sjælland, som udpeger Ebbe Skjalmsen, hustruen Ragnhild og sØnnen Sune Ebbesen som kirkebyggere, men er uden årstalYO En forsvunden kalkmalet indskrift oplyste, at Ravlunda kirke i Skåne blev indviet i 1259.91 Endelig navngives antagelig en præst i Varpelev kirke på Stevns som hvælv stifter ved 1200-årenes slutning, nemlig "Magister Nicolaus" .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skjalm Hvide

Skjalm Tokeson Hvide (født ca. 1034, død ca. 1113) var en Danmark høvding. Han eide store jordeiendommer omkring Sorø på Sjælland, og anses for å være stamfar til den mektige Hvide-slekten. Han var sønn av Toke Trylle (Hvide). Sammen med Svend II av Danmark deltok han i Slaget ved Niså i 1062, der han ble tatt til fange av Harald Hårdråde. Senere flyktet han. Han samlet omkring 1 100 sjællænderne til hevntokt mot vendere, som hadde drept hans bror. Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik I av Danmark, hvis sønn Knud Lavard fra 1102 i noen år ble oppfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsen. Han fikk dessuten barna Margrete, Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsen (Hvide), alle med hustruen Signe.Skjalm Hvide, død efter 1102. (De ofte angivne dødsår 1113 eller 1116 har intet på sig). Oprindeligt begravet i Fjenneslev, senere flyttet til Sorø Kirke. I graven fundet en blyplade, formentlig fra sidst i 1100-tallet med indskriften, at Absalons bedstefar Skjalm ligger her. Havde formodentlig gods i Jørlunde (Jørlunde S., Lynge-Frederiksborg H.) og i Haverup Ore (Pedersborg S., Alsted H.). Begge steder ejede flere grene af efterkommere gods. Formentlig også gods i Fjenneslev, hvor han ifølge Gravkataloget oprindeligt var begravet, men ellers er tilknytningen til Fjenneslev ringe belagt. Søn af Toke Trulle. Broderen Aute. Opdrog ifølge den Valdemarske tradition hertug Knud Lavard, efter at dennes far, kong Erik I Ejegod drog på pilgrimsfærd. Saxo forbinder Skjalm med Rygen i flere passager, hvis indbyrdes sammenhæng er vanskeligt at gennemskue. Skulle som reaktion på vendiske piraters drab på hans bror have sammenkaldt en sjællandsk hær der gik til angreb på Rygen. Måske i denne forbindelse, at han gjorde øen “skatskyldig”, som det nævnes senere hos Saxo. Gjordes en gang efter denne begivenhed af Erik I til foged over øen. I en passage om langt senere begivenheder omtales, at Skjalm skulle have tilvejebragt fred mellem vendere og danskere og en gang have styret venderne. Ifølge Saxo også foged over Sjælland, hhv. befalingsmand over troppeopbuddet, betydningen af omtalen er omdiskuteret. Sønnesønnen Absalon fortalte mere end hundrede år efter begivenheden, at Skjalm deltog på Sven Estridsens side i dennes kampe mod kong Harald Hårderåde omkring 1065 og udviste stor personlig tapperhed. Skjalms deltagelse her er kronologisk mulig, men der er muligvis tale om en legende.Skjalm Hvide, død efter 1102. (De ofte angivne dødsår 1113 eller 1116 har intet på sig). Oprindeligt begravet i Fjenneslev, senere flyttet til Sorø Kirke. I graven fundet en blyplade, formentlig fra sidst i 1100-tallet med indskriften, at Absalons bedstefar Skjalm ligger her. Havde formodentlig gods i Jørlunde (Jørlunde S., Lynge-Frederiksborg H.) og i Haverup Ore (Pedersborg S., Alsted H.). Begge steder ejede flere grene af efterkommere gods. Formentlig også gods i Fjenneslev, hvor han ifølge Gravkataloget oprindeligt var begravet, men ellers er tilknytningen til Fjenneslev ringe belagt. Søn af Toke Trulle. Broderen Aute. Opdrog ifølge den Valdemarske tradition hertug Knud Lavard, efter at dennes far, kong Erik I Ejegod drog på pilgrimsfærd. Saxo forbinder Skjalm med Rygen i flere passager, hvis indbyrdes sammenhæng er vanskeligt at gennemskue. Skulle som reaktion på vendiske piraters drab på hans bror have sammenkaldt en sjællandsk hær der gik til angreb på Rygen. Måske i denne forbindelse, at han gjorde øen “skatskyldig”, som det nævnes senere hos Saxo. Gjordes en gang efter denne begivenhed af Erik I til foged over øen. I en passage om langt senere begivenheder omtales, at Skjalm skulle have tilvejebragt fred mellem vendere og danskere og en gang have styret venderne. Ifølge Saxo også foged over Sjælland, hhv. befalingsmand over troppeopbuddet, betydningen af omtalen er omdiskuteret. Sønnesønnen Absalon fortalte mere end hundrede år efter begivenheden, at Skjalm deltog på Sven Estridsens side i dennes kampe mod kong Harald Hårderåde omkring 1065 og udviste stor personlig tapperhed. Skjalms deltagelse her er kronologisk mulig, men der er muligvis tale om en legende.https://da.wikipedia.org/wiki/Skjalm_Hvide


Se mere på Master Profilen

view all 19

Skjalm Tokesen Hvide's Timeline

1078
1078
Fjenneslev, Sorø, Danmark (Denmark)
1080
1080
Fjenneslev, Soeø, Denmark
1085
1085
Fjenneslev, Alsted, Sorø, Denmark
1085
Fjenneslev, Sorø amt
1101
1101
Sjælland
1102
1102
Sjælland, Danmark (Denmark)
1102
Sorø Kirke, Alsted, Sorø, Sjælland, Danmark (Denmark)
????
Fjenneslev, Sorø, Sjælland, Denmark
????
Fjenneslev, Knardrup, Sjælland, Danmark (Denmark)