How are you related to Tore Garper?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Tore Garper

Birthdate:
Birthplace: Germany
Death: circa 1373 (64-82)
Saxony, Germany
Immediate Family:

Husband of N.N.
Father of Anders Garp, till Vias

Occupation: Rälssimies, Saksa, maanomistaja Uudellakirkolla, rälssimies Saksassa
Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator)
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Tore Garper

Äldre svenska frälsesläkter I:2, s. 148.

Tore Garper, panttasi kiinnityksen 1367 Ahvenanmaalla, maatilaan Uudellakirkolla. Oli läheinen sukulainen, isä tai veli Anders Garpille. Garp, Kosken suku. Keskiajalla Suomessa oli useita Garp-nimisiä henkilöitä. Nimi viittaa lienee hansalaiseen alkuperään, sitä käytettiin yleisesti "ei mielihyvällä vastaanotetuista kauppakesteistä".

Garp-sanan merkityksestä ruotsin kielessä, ks.

http://www.juhasinivaara.fi/ralssis/ralssigk.htmhttp://www.adelsvapen.com/genealogi/Garp


Nämnes 1367. Riksrådsätten Garp är av tysk härstamning och har inkommit på tidigt 1300-tal och bosatt sig i det egentliga Finland.


- Riksrådsätten Garp: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Garp

Riksrådsätten Garp är att döma av namnet (fornsv. garper = tysk, som slagit sig ned i Norden), som bäres främst i de äldsta släktleden, av tysk härstamning. Släkten synes ha inkommit tidigt på 1300-talet, eftersom en sannolik medlem av ätten redan 1367 bär det nordiska förnamnet Tore. Ätten var bosatt i Egentliga Finland. Det har talats om två släkter Garp, Storgårdssläkten och Koskissläkten, men det är i själva verket fråga om två grenar av samma ätt. Ätten utdog i början av 1500-talet. Den förde i vapnet trappgavlar i något olika gruppering med skölden möjligen »delad och växlad» med vitt och blått (tab. 3). En annan finländsk frälsesläkt med en knytnäve i vapnet har med tvivelaktig rätt också kallats Garp. Något släktsammanhang mellan denna 1400-talsätt och riksrådsätten kan ej påvisas. Ytterligare ett par personer med namnet Garp, som sakna bevisligt samband med ätten, framträda i 1400-talets Finland. Av dem uppträder Jöns Garp 1405 såsom (frälse)nämndeman i Borgå, medan en Hans Garp 1421 uppträder såsom innehavare av jord i Danskila i Oripää i Pöytis sn i Egentliga Finland, där frälsejord senare förekommer.

Tore Garper. Faste vid pantsättning 1367 på Åland för en jordägare i Nykyrko sn i Egentliga Finland. Var nära frände, fader eller broder, till den följande att döma av namnskicket och andra omständigheter.
Samtida med Tore finns en Matts Garper

SDHK-nr: 11340

Utfärdat: 13781114

Innehåll: Matts Garper, borgare i Söderköping, och hans hustru Gertrud säljer till Bo Jonsson, drots i Sverige, 1 attung jord och 15 spann avgäld i Fettjestad i (Östra) Stenby socken i Östkinds härad för 90 mark svenska penningar, i så gott mynt att 6 mark gäller för 1 lödig. Om jorden med rätt skulle gå Bo eller dennes arvingar ur händerna, och utfärdarna eller deras arvingar inte kan överlåta den, förbinder sig utfärdarna att inom 6 veckor efter det att han begärt det ersätta honom med likvärdig egendom i lika gott läge.

Utfärdaren Matts beseglar tillsammans med herr Nils i Häradshammar och herr Jöns i (Östra) Stenby.


Senare 1421 förekommer en Hans Garp

1671 Hans Garp och Olof Illompoika bortbyta all sin ägodel i Ylänä åt Klas Lydikesson mot dennes ägodel i Tanskila (i Oripää).

2158 Kung Erik ger Henrik Klasson och hans arvingar frihet och frälse till evig tid på två rökar jord uti Överby i Yläne socken, vilken jord hans far där köpt till det han genom byte mot Danskila förvärvat av Hans Garp.

4741 Ludolff Stacke erkänner inför Stockholms råd 1497, den 13 mars (måndagen näst efter dom. Passionis), sig ha uppburit 13 mark av Alexus Nampsi på framlidne Hans Garps vägnar, som skammeligen och oärligen mördad blev i Finland av her Stens svenner, "huilke xiij march Alexus Hans Garp te:r, war fore j seck humbla. Ther met gaff Ludolff honom quith fore sama gieldh”.