Rabbi Moshe Teitelbaum - The Yismach Moshe

How are you related to Rabbi Moshe Teitelbaum - The Yismach Moshe?

Connect to the World Family Tree to find out

Rabbi Moshe Teitelbaum - The Yismach Moshe's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Rabbi Moshe Teitelbaum (Schiff)

Hebrew: הרה"ק רבי משה טייטלבוים (שיף), אב"ד איהל 'ישמח משה'
Also Known As: "רבי משה (ישמח משה זי"ע) טייטלבוים\טיטלבום - רב דעיירת אוהעל [ומלפנים בּשׁיניאָוואָ", "וסטראָפּקוֹב.] הונגריה", "בּעל מחבּר ספר ישמח משה", "- Author of the Sefer/Book Yis"
Birthdate:
Birthplace: Przemyśl, Przemyśl County, Podkarpackie Voivodeship, Poland
Death: between July 16, 1841 and July 17, 1841 (81-82)
Sátoraljaújhely, Hungary
Place of Burial: Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary
Immediate Family:

Son of Tzvi Hirsh Schiff; Chana Schiff and Chana Schiff
Husband of Rebbetzin Chaya Suruh Teitelbaum, of Shinuve, Stropkow, Ujhely.
Father of R' Eluzur Nissun Teitelbaum, A.B.D. Sighet and then Drohobycz; Rebbetzin Chana Lipshitz, 2nd wife and Menachem Tzvi Teitelbaum
Brother of Yisroel Yida Schiff
Half brother of Chana (half sister of the Yismach Moshe); Hinda Reich; Wife of R' Moishe Natanan; Chave Tilah Teitelbaum (Schiff); ?? Weiss and 2 others

Occupation: Yismach Moshe, Great Grand Rabbi of Ujhel, The Yismach Moshe, Rav of Ujhel. Known as the Yismach Moshe, .רב דעיירת אוהעל, הונגריה Yismach Moishe, ABD Shinova, Stropkov and Ihel / Author of the Holy Book "Yismach Moshe", a.b.d ohel baal
נפטר: בְּכ"ח תַּמוּז, ה'תּר"א
Managed by: Sándor Feldmájer
Last Updated:

About Rabbi Moshe Teitelbaum - The Yismach Moshe

Grandfather of SCS Moshe Teitelbaum (1759-1841) (Hebrew: משה טייטלבוים), also known as the Yismach Moshe, was the Rebbe of Sziget-Ujhely, (Maramarossziget / Satoraljaujhely) in Hungary. According to Löw, he signed his name "Tamar", this being the equivalent of Teitelbaum, which is the Yiddish for "palm-tree" (compare German "Dattelbaum").

An adherent of the Polish Hasidic Rebbe, the Chozeh of Lublin, Rabbi Teitelbaum was instrumental in bringing Hasidic Judaism to Hungary. He was initially opposed to Hassidism, but his son-in-law introduced him to the Chozeh of Lublin, and he soon became an adherent to Hassidism.[citation needed] *(Dezsö Schön, 1997)

Teitelbaum officiated as rabbi, first in Przemyśl, and later in Sátoralja-Ujhely, to which latter place he was called in 1809. In Ujhely he founded a Hasidic congregation which was independent of the Galician leaders.

In 1822 Teitelbaum was suspected of having supplied amulets to certain Jewish culprits who had been cast into prison for libel, in order to assist them in escaping. When called upon to vindicate himself he declared that the amulets in question served only as substitutes for the mezuzah and that their only purpose was to protect their bearers against demons.

Teitelbaum enjoyed an enviable reputation, even R. Moses Sofer paying him homage. He authored the works Heishiv Moshe ("Moses Responded", a collection of responsa), Tefillah le-Mosheh, (commentaries on the Psalms), and Yismach Moshe ("Moses Rejoiced", 1849; 2d ed. 1898, containing homilies on the Torah), and he is commonly called by the title of the latter.

His descendants became leaders of the communities of SIGHET and SATMAR.

He died on July 17, 1841.

Jewish Dynasties

=============================================================================

Satmar (or Satmar Hasidism or Satmarer Hasidism is a Hasidic community of mostly Hungarian and Romanian Hasidic Jews.

It was founded and led by the late Hungarian-born Grand Rebbe Yoel Teitelbaum (1887-1979), who was the rabbi of the town of Szatmárnémeti, Kingdom of Hungary

Kingdom of Hungary

The Kingdom of Hungary is the name of a kingdom that existed in Central Europe from 1000 to 1918....

Name of the town of origin was Szatmár. The name appeared at first in a document written in 1213 in the form "Zotmar". Originally it was derived from a personal name. The Romanian name was first Satmar, differing only in orthography from the Hungarian one but in 1925 was officially changed to Satu Mare

Outline of Satmar Hasidic lineage

  * Rebbe Yisrael Baal Shem Tov (1698-1760), founder of Hasidism

Hasidic Judaism
* his disciple, Rebbe Dov Ber
Dovber of Mezeritch
Rabbi Dov Ber of Mezeritch was the primary disciple of Rabbi Israel ben Eliezer,
(1710-1772), the Maggid
Maggid
* his disciple, Rebbe Elimelech of Lizhensk
Elimelech of Lizhensk
(1717-1786), the Noam Elimelech
* his disciple, Rebbe Yaakov Yitzchak --- Yaakov Yitzchak of Lublin
Rabbi Yaakov Yitzchak of Lublin, also Jacob Isaac of Lublin, or Y. Y. Horowitz, known as "The Chozeh of Lublin", or simply as the "Chozeh"
(1745-1815), the Chozeh of Lublin
= = = = = = = = = = = = = =

  * 1. his disciple, Rebbe Moshe Teitelbaum of Ujhely

Sátoraljaújhely
(1759-1841), the Yismach Moshe
= = = = = = = = = = = = = =

     o 2. his son, Rebbe Eleazer Nissan Teitelbaum of Drubitsch (died 1854)

+ 3. his son, Rebbe Yekusiel Yehuda Teitelbaum of Sighet (1808-1883), the Yetev Lev
# 4. his son, Rebbe Chananyah Yom Tov Lipa Teitelbaum
Chananyah Yom Tov Lipa Teitelbaum
Rabbi Chanayah Yom Tov Lipa Teitelbaum was the Grand Rebbe of Sighet. (died 1904), the Kedushas Yom Tov
* 5. Rebbe Chaim Tzvi Teitelbaum
the Sigheter Rebbe, author of Atzei Chaim, was the oldest son of Rabbi Chananyah Yom Tov Lipa Teitelbaum the Kedushas Yom Tov....
(1884-1926), the Atzei Chaim, eldest son of Kedushas Yom Tov

              * 5. Rebbe Yoel Teitelbaum

Joel Teitelbaum
Grand Rabbi Joel Teitelbaum,, known variously as Reb Yoelish and the Satmar Rav, was a prominent Hungary Hasidic Judaism rebbe and Talmudic scholar....
(1887-1979), Satmar Rebbe, author of Divrei Yoel and VaYoel Moshe; youngest son of Kedushas Yom Tov
o 6. Rebbe Yekusiel Yehuda Teitelbaum of Sighet (1911-1944), son of Atzei Chaim and son-in-law of his uncle Rebbe Yoel
o 6. Rebbe Moshe Teitelbaum (1914-2006), the previous Satmar Rebbe, author of Berach Moshe; son of Atzei Chaim
+ 7. Rebbe Aaron Teitelbaum
Aaron Teitelbaum
Grand Rabbi Aaron Teitelbaum is one of two Grand Rebbes of Satmar, and the Chief Rabbi of the Satmar in Kiryas Joel, New York....
(born 1949), one of the current Satmer Grand Rebbes , residing in Kiryas Joel; eldest son of Berach Moshe. Son-in-law of Rabbi Moshe Yehoshua Hager, the Viznitzer
------------------------------------

http://wiki.geni.com/index.php/Jewish_DynastiesGEDCOM Note

murio 28 de tamuz 5601


GEDCOM Note

בעמח"ס ישמח משה

About הישמח משה זי”ע (עברית)

משה טייטלבוים - רב ומחבר ומיסד החסידות בהונגריה וראש למשפחת טייטלבוים. המשפחה מתיחסת לרמ"א (הקדמת "ישמח משה" לויקרא, סיגעט תרנ"ח), וממנה יצאו הרבה רבנים וצדיקים. ר' משה טייטלבוים נולד בשנת 1769 בעיר פרעמסלא, בהגהותיו על יו"ד שנדפס בווילנא תרנ"ה סימן שמ"א הוא חותם "משה ספרעמסלא". נפטר כ"ח תמוז תר"א (1841).

ראשית למודו הייתה אצל דודו ר' יוסף, רב בעיר קאלבסוב. למודיו כללו גם את שער היחוד מחובות הלבבות. למד בישיבת ר' יעקב יצחק החוזהמלובלין ובן דודו ר' אריה ליב הלוי הרב בסטרינאב מחבר דרישת ארי על אה"ע. ר' משה מביא ממנו חדושי תורה בהקדמת ספרו ישמח משה. בשנת תקמ"ד או תקמ"ה (1785) נתקבל לרב בעיר שינאווע, ובשנת תקמ"ח (1808) נתקבל לרב באויהעל. היתה לו שם ישיבה, והרביץ שם תורה קרוב לל"ג שנה.

שמו נתפרסם כגדול בתורה וחסיד בקדושה וטהרה, כי היה עוסק בנגלה ובנסתר. במות רבו ר' יעקב יצחק מלובלין והמגיד מקאזניץ ר' ישראל בן שבתי נהרו אליו החסידים ובקשו ממנו לתת להם קמיעות לרפואה, והוא נענה להם. גם בעל חתם סופר פנה אליו בחלות בנו ר' אברהם שמואל בנימין בעל כתב סופר. היה נקרא בפי מעריציו בשם "סבא קדישא".

בשנת 1822 העלילו עליו כי נתן קמיעות ליהודים שנדרשו לעבודת הצבא, כדי שיעלה בידם להשתחרר, אך הוא לא נענש בשביל כך. שמו נתפרסם בין הגויים כבעל מופת, ומספרים כי קשט ליש בלומדו בגימנסיה באויהעל, הביאה אותו אמו לפני הרב ר' משה לברכו, וקרא עליו את הפסוק "נתתה ליראך נס להתנוסס מפני קשט סלה" (תהילים ס' ו'). נבואתו נתקיימה, כי נבחר לנשיא הונגריה במלחמת החירות נגד אוסטריה בשנת 1848.

ספריו

א) ישמח משה על התורה, ישעיה ירמיה יחזקאל תרי עשר ומשלי,

ב) תפילה למשה על תהלים,

ג) ישיר משה על שה"ש,

ד) כליל תפארת על רות,

ה) אבל משה על איכה.

ו) מור ולבונה על קהלת,

ז) עסיס רמוני על אסתר.

ח) השיב משה שו"ת,

ט) הגהות על שולחן ערוך יו"ד,

י) יין הרקח על אגדות חז"ל ופלפולים.

יא) שיח ספונים על תפילות ופיוטים וזמירות לשבת,

יב) תוכחת חיים אמירה נעימה דרושים לחדש אלול וימי רצון,

יג) אבקת רוכל לקוטים רמזים וטעמים.

נינו ישראל ליפא הכהן

view all

Rabbi Moshe Teitelbaum - The Yismach Moshe's Timeline

1759
1759
Przemyśl, Przemyśl County, Podkarpackie Voivodeship, Poland
1787
1787
sieniawa, Polonia (Poland)
1789
1789
1808
1808
Age 49
Sátoraljaújhely/איהעל, Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary
1841
July 16, 1841
Age 82
Sátoraljaújhely, Hungary
????
????
- 1808
Przemyśl/פְּשֶׁמִישְׁל, Przemyśl, Poland
????
????
Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary